"Istnieje tylko jedno dobro - WIEDZA, oraz tylko jedno zło - IGNOROWANIE WIEDZY".

- Sokrates

hearts-water-colour

19 - 20 stycznia.
DZIEŃ ZJEDNOCZENIA WE WSZECHŚWIECIE **

19 stycznia (w dniu Zjednoczenia we Wszechświecie **) poprzez wodę Ziemia otrzymuje nowy przepływ możliwości energetycznych oraz ciągłość swojej żywotności w tym także aby wszystko rosło na Ziemi czyli roślinność. Wewnętrzne ziemskie kanały energetyczne, a także kanały wodne, wodne warstwy Ziemi otrzymują energetyczny pokarm. Energia ta pozwala rozmnażać się dobrym energiom życiodajnym, molekułom oraz transformacjom wewnątrz jądra atomu w skali całej ziemi (jest to kod Ziemi)
* * *
19 stycznia woda zmienia swój skład molekularny, inaczej mówiąc - energia życia wzrasta w niej wielokrotnie. Przeprowadzając analizę w warunkach laboratoryjnych niczego nie znajdziecie. Zmiany zachodzą na poziomie atomów, one zmieniają swój życiowy potencjał.
Woda, jasna sprawa - jest życiem zawsze, lecz 19 stycznia - jest to życie zwielokrotnione!
W dniu 19 stycznia przypada przeformowanie energii we wszechświecie i Ziemia otrzymuje potężną ilość energii. Wszystkie pokrewne Ziemi planety jakby gromadzą się energiami w jednym miejscu. Woda w tym dniu nabiera takiej siły (energii), że jeśli ona pozostaje taką to przyroda mocno się zmieni (drzewa będą rosły do gigantycznych wielkości, trawa wysokością drzew i t. p. - będzie chaos) To nie zostało przewidziane przez Stwórcę, żeby woda była taką zawsze, a przyroda powinna być taką jaka stworzona.


W tym dniu można świętować Zjednoczenie Wszechświata. Otwarte są drzwi wszystkich pokrewnych Ziemi planet. Poprzez wodę następuje jednoczenie z całym kosmosem. Wszystkie energie wszechświata są obecne w wodzie. Myjcie się w takiej wodzie, kąpcie się!
Energia ta posiada taką właściwość, że metalowe rury oraz pojemniki na nią nie są żadną przegrodą. Woda w kranie ma takie same właściwości jak i w zbiornikach wodnych. I żadne rytuały religijne nie mają na to wpływu.
Potem energia ta z wody wchłaniana jest przez Ziemię. A pobrana w tym okresie woda z jakiegokolwiek źródła do pojemnika - energii tej nie traci. Dlatego może ona być przechowywana przez lata.

 


Urusłan (8,5 tys. lat, Wiedza o Wszechświecie)
"Wiedza przechowywana przez dolmeny" A. Sawrasów

 

** w religii prawosławnej dzień 19 stycznia jest świętem Chrztu Pańskiego

 

tekst przetłumaczony przez Radostę Helenę