"Istnieje tylko jedno dobro - WIEDZA, oraz tylko jedno zło - IGNOROWANIE WIEDZY".

- Sokrates

"Porozmawiamy o tym, jak poprzednie związki wpływają na na obecną i przyszłą relację lub jej brak.
O “miejscu parkingowym” dla partnera w naszej aurze.
O odcinaniu wpływów byłych partnerów i o odzyskiwaniu duszy.
O blokadach energoinformacyjncyh na poziomie każdej z czakr i jak to determinuje przebieg relacji, czyli trochę o retraumatyzacji.
O tym w jaki sposób partner jest naszym lustrem.
O tym, jak ilość energii przesądza o jakości relacji.
Jakie są rodzaje relacji z punktu widzenia psychologii tantrycznej.