Medytacja z czakrą czwartą

Czakra serca - Anahata.

Czakra czwarta, anahata, znajduje się w centrum klatki. piersiowej, mniej więcej na poziomie linii sutkowej. W chińskiej tradycji umieszcza się ją w punkcie GRP 17 – Tanzhong (Środek Piersi) – na przednim meridianie pośrodkowym. Jej padma lokalizowana jest między czwartym a piątym kręgiem piersiowym.

Anahata uważana jest za centrum uczuć i duchowości. W starożytności wierzono, że właśnie w niej ma swoje siedlisko dusza. Zgodnie zaś z hinduską i tybetańską tantrą w czwartej czakrze tkwi sam rdzeń naszego jestestwa, stwarzający iluzję oddzielenia od innych żywych istot. Z tego względu duchowa praktyka i medytacja ukierunkowana na wyższy poziom miłości wykraczającej poza wąski indywidualizm oparte są na anahacie.

Czakra ta określana jest bramą Duszy, utrzymuje stan zrównoważenia pomiędzy ciałem fizycznym i ciałami subtelnymi. To również wrota do DanTien.
Konkretnie tylna czakra serca jest drzwiczkami, którymi Dusza wnika do ciała. Dzieje się to ok 49 dnia rozwoju ludzkiego zarodka, w momencie kiedy w malutkim zalążku mózgu zdołała się właśnie ukształtować szyszynka - miejsce, w którym Dusza zagnieżdża się w ciele fizycznym (tak twierdzi większość starożytnych nauk).
Przez ten akt wniknięcia Ducha w ciało, szyszynka i serce są ze sobą ściśle powiązane.

Ośrodek serca, czyli czwarta z czakr, mieści się pośrodku ciała fizycz­nego i lekcjami na temat inteligencji emocjonalnej równoważy wszystkie pozostałe czakry zlokalizowane powyżej i poniżej. Ośrodek ten pozwala na całkowite odcięcie się od życia albo na pełen rozkwit z wykorzystaniem współczucia Jest to miejsce, dzięki któremu możesz poznać w innej osobie wersję samego siebie.

spotykamy się w niedzielę (08.12 godz.20.00)
    w Good Life Academy  (Warszawa , ul. Paryska 6/8) Mapka dojazdu

Współczucie należy do bardzo wyrafinowanych osią­gnięć emocjonalnych, które otwierają nasze ciało i łączą je z kosmosem na głęboko duchowym poziomie. Czasami otwarcie serca może być doświadczeniem przerażającym: można odczuć coś na kształt utraty samokontroli, z sercem otwartym na oścież, tonąc wręcz w pełnych emfazy informacjach. Ten ośrodek wielkiej wiedzy może dostarczyć wrażeń zarówno przytłaczających jak i upojnych. Mówi się, że sercem rządzi miłość i jest tak naprawdę.
Prawdziwy sprawdzian oferowany przez życie na Ziemi to możliwość przekazania wszystkich doświadczeń za pomocą czakry serca, przy całkowitym wyzbyciu się osądów i uznaniu cudownej różnorodności życia. Dlatego też często czakra serca blokowana jest kultywowanym lękiem, który warunkuje ludzką nieufność wobec owego potężnego psychicznego połączenia. Zamknięte serce pozwala łatwiej ranić i oszukiwać innych, ponieważ połą­czenie z całym Życiem uległo upośledzeniu.
Szczególnie ważne dla otwar­cia ośrodka serca są uczucia wdzięczności i uznania dla piękna życia.
Tak na marginesie dodam tylko, że wdzięczność to klucz, który otwiera drzwi do obfitości wszechświata. I nie jest to bynajmniej metafora.

Medytacja z czakrą trzecią

Z czakrą splotu słonecznego wiąże się historia pewnej magicznej spirali, która pomaga się ziścić marzeniom..., ale po kolei

Czakra manipury znajduje się w okolicy splotu słonecznego, nad pępkiem, poniżej żeber. Jej padma mieści się między drugim a trzecim kręgiem lędźwiowym. Trzecia czakra uważana jest za ośrodek odpowiedzialny za gromadzenie i przechowywanie energii. Związane są z nią zdolności intelektualne oraz nadnaturalne. Według dawnych wierzeń otwarcie manipury powoduje brak wrażliwości na wysokie i niskie temperatury. Przykładem umiejętności pochodnych od trzeciej czakry jest chodzenie po rozżarzonych węglach lub przebywanie bez ubrania na mrozie. Wiele źródeł podkreśla wagę manipury w opanowaniu sztuki współdziałania z poziomem astralnym.

Czakra splotu słonecznego - Manipura.

To tu mieszka jedno z podstawowych narzędzi tworzenia rzeczywistości, wykorzystywane w alchemii umysłu - WOLA.

Działa jako ośrodek odczuwania intuicji i siły woli, niczym taki „mózg w brzuchu”. Dostro­jenie do czynności i rozmyślań tego ośrodka ma podstawowe znaczenie w podejmowaniu decyzji, a to dlatego że twoje ciało jest bankiem we­wnętrznej wiedzy o życiu i wydarzeniach tego świata i światów leżących poza nim. Przez odczucia płynące ze splotu, Twoje ciało daje Ci znać co odczytało z percepcji energetycznych wibracji.

spotykamy się w niedzielę (01.12 godz.20.00)
    w Good Life Academy  (Warszawa , ul. Paryska 6/8) Mapka dojazdu


Splot jest naszym przyrządem do ich badania. Wspomina o tym Megre w "Dzwoniących cedrach Rosji", kiedy opisuje promyk Anastazji, który wychodził właśnie ze splotu słonecznego. I mówią też o tym Kahuni, nazywając to nićmi AKA.
Z wyglądu przypominają pępowinę, grubą energetyczną pępowinę, która spleciona spiralnie przenika kosmos i.... z tego co wiem kotwiczy nas w różnych rzeczywistościach!

Kiedy nauczysz się tworzyć spirale wychodzące z Twojego splotu słonecznego,
zauważysz, że te spirale łączą Cię z celem.

Medytacja z czakrą Korzenia - by lepiej radzić sobie z życiem

Dolna czakra znajduje się u podstawy kręgosłupa. Na powierzchnię ciała wydobywa się między odbytnicą a genitaliami. Niektóre dawne źródła umieszczają ją także na tylnej ściance pochwy u kobiet oraz w gruczole prostaty u mężczyzn. Muladhara uważana jest za siedlisko gigantycznej energii kundalini symbolizowanej przez śpiącego węża. Przebudzenie kundalini, podniesienie jej do górnych czakr, jest jednym z głównych celów jogi. Czakra ta, zwana też czakrą korzenia, uważana jest za ogniwo spajające świat fizyczny z nie uświadamianym światem niewidzialnym. Wiele źródeł wiąże ją także z okultystyczną zdolnością do lewitacji, tj. swobodnego unoszenia się w powietrzu, pokonywania siły grawitacji.

Odpowiedzialna jest za chęć przeżycia i akceptację własnego ciała. Przez swoje powiązanie z żywiołem Ziemi i światem materii, łączy nas z tym co ziemskie i materialne, jest centrum odpowiadającym energetycznie za nasz materialny stan posiadania. Daje poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie, rozwój osobowości.

Nasza czakra korzenia - Muladhara. To przez nią potok energii  Ziemi wpływa nas i zasila nas swą życiodajną mocą. Z tej czakry energia życia płynie dalej kanałami, które prowadzą ją do wyższych czakr i zasilają je.

spotykamy się w niedzielę (17.11 godz.20.00)
    w Good Life Academy  (Warszawa , ul. Paryska 6/8) Mapka dojazdu


 

Negatywne kody i przekonania zapisane w przestrzeni ciała w jej okolicach, tj u podstawy kręgosłupa, na dole miednicy; poczucie lęku, brak pewności siebie, niskie poczucie własnej wartości, utkwienie w roli bezradnej ofiary, w poczuciu impotencji - niemożności - te wszystkie uczucia i przekonania są przejawem blokad energetycznych w czakrze korzenia, i jednocześnie odczuwanie ich dodatkowo zamyka te energetyczne centrum - to samonapędzający się układ.
Jeśli tkwisz w tych emocjonalnych ograniczających schematach, energia przez Twoją czakrę korzenia ledwie ciurka, a wtedy życie staje się prawdziwą mordęgą. Po pierwsze nic się nie chce, na nic się nie ma siły, wszystko wymaga ogromnego wysiłku, a najgorsze jest to, że o wszystko trzeba walczyć...
Ciało robi się coraz słabsze, a na domiar złego dochodzą spiętrzające się problemy finansowe.
Los się uwziął? Nie, to podświadomość się uwzięła...i wciąż odtwarza w naszym życiorysie powtarzające się dramaty, póki tkwimy w ograniczających kodach i przekonaniach.

Medytacja z czakrą drugą

Czakra druga wyłania się na powierzchnię ciała w okolicy między pępkiem a narządami płciowymi. W Chinach umieszczana jest w punkcie GRP 4 Guanyuan (Wrota Źródła) – przedniego meridianu pośrodkowego. Jej padma znajduje się między czwartym a piątym kręgiem lędźwiowym.

Według dawnych wierzeń swadhisthana zawiaduje wewnętrzną witalnością. Do jej funkcji należy wydobywanie prany z pożywienia i gromadzenie energii. Wiązane są z nią ponadto funkcje seksualne i potencjał twórczy człowieka. Bardzo duże znaczenie przypisuje się Svadhisthanie w sztuce walk wschodnich i w technikach psychoenergetycznych Chin i Japonii. W jej obszarze gromadzona jest, a następnie przesyłana do kończyn i narządów energia życiowa. W Indiach uważa się, że otwarta i zrównoważona czakra sakralna (Svadhisthana) zapewnia zdrowie i długie życie.

Nasza czakra seksualna - Svadhisthana. To w niej SŁOWO STAJE SIĘ CIAŁEM...

Przestrzeń naszych narządów intymnych (wewnętrznych i zewnętrznych) na poziomie biologicznym odpowiada za prokreację. Ale....soczki przez nie wydzielane i ich aktywność neuroemocjonalna (odczucia z dołu brzucha) odpowiadają za twórczość i kreatywność w naszym życiu.
Człowiek nimi nasączony jest niesłychanie płodny - płodny w pomysły, artystycznie, naukowo...- pisze książki, maluje obrazy - generalnie tworzy dzieła. (pomyśl jak się Svadhisthana musiała fajnie kręcić u Leonardo DaVinci ..., o Tesli nie wspominając)

I w tej przestrzeni (wydzielanych hormonalnych soczków i wyładowań elektromagnetycznych na neuronalnych synapsach) czakra Svadhisthana łączy się z czakrą gardła - Vishuddhą.
Czakra gardła odpowiada za funkcjonowanie czakr rozsianych w głowie i jako taka rządzi funkcjami intelektualnymi mózgu. (od razu spieszę z wyjaśnieniem ,że wyżej leżące od niej czakry zawiadują wyższymi funkcjami mózgu jak postrzeganie pozazmysłowe i połączenie z universum, natomiast inteligencją i zdolnością do analitycznego myślenia rządzi czakra gardła).
Dobrze pracująca druga czakra - Svadhisthana zasila czakrę gardła - to pozwala rozwinąć zdolności intelektualne i stanowczo podnieść IQ

spotykamy się w niedzielę (24.11 godz.20.00)
    w Good Life Academy  (Warszawa , ul. Paryska 6/8) Mapka dojazdu

 I od razu przechodząc do konkretów, bez owijania w bawełnę, powiem Ci JAK to się robi (bo na cóż tu czekać) Uważaj, skup się, bo to tłusty i soczysty kawałek wiedzy, który Ci się naprawdę przyda.

Ida, Pingala, Szuszumna i starożytna medytacja Kaduceusza

Rozpoczynamy obiecany cykl pracy z czakrami i systemem energetycznym człowieka.
Cykl ten w ramach zajęć Instytutu Arete przeprowadzany był już dwukrotnie i za każdym razem ewoluował wraz z nową (starą) wiedzą, do której udało mi się dotrzeć. Tym razem obiecałam zabrać Was na przejażdżkę po kolejnej wyższej oktawie wiedzy i transcendentalnego doświadczenia, związanego z tym tematem. Nie gwarantuję Wam magicznego otwarcia czakr, ale zapewniam, że będzie to dogłębnie ezoteryczna podróż, jakiej prawdopodobnie jeszcze nie doświadczyliście nigdy, podróż do poznania samych siebie, swoich energii i swoich ciał subtelnych.
Tu pozwolę sobie przytoczyć słowa Tadeusza Głodowskiego, czym ezoteryzm jest
Ezoteryzm jest to droga ku Prawdzie przez odrzucanie wszystkiego zewnętrznego, co jest „przedmiotem”, ku temu, czego nie da się „uprzedmiotowić”, co przerasta nas: musimy się z Tym zjednoczyć, żeby To poznać. Tylko To jest godne trudu całego życia.

Skoro obiecałam profesjonalne podejście do tematu, to cykl wykładów, ćwiczeń i medytacji z czakrami zaczniemy wcale nie od czakr, tylko od podstaw systemu energetycznego człowieka, czyli od naszego subtelnego "okablowania". Od Idy, Pingali i Szuszumny - 3 kanałów centralnych (głównych) i od 72 000 nadis - kanałów obwodowych.

Zapraszam na medytację opartą w dużej mierze o starożytną medytację Kaduceusza (2 Węży), pochodzącą z Manuskryptu Marii Magdaleny.
Opowiem Wam przy tym pewną dziwną historię z Egiptu, która spotkała mnie w 2012, kiedy pierwszy raz przekazywałam ludziom tę wiedzę...
Opowiem Wam również, co nasze kanały energetyczne mają wspólnego ze wstawaniem z łóżka właściwą nogą, żeby mieć udany dzień i zachować pełnię zdrowia.
I jako rodzynek, opowiem o pewnej szczególnej praktyce Krija Jogi, która reguluje sekrecję hormonalną i pozwala wyeliminować kawę z życiorysu, ponieważ dostarcza energii od samego rana, do późnych godzin wieczornych.

spotykamy się w niedzielę (10.11 godz.20.00)
    w Good Life Academy  (Warszawa , ul. Paryska 6/8) Mapka dojazdu

Przejrzałam spory kawał internetu i delikatnie rzecz ujmując, przeraziła mnie mnogość albo błędnych, albo niepełnych informacji w tym temacie. Cieszę się, że w tym momencie dysponuję zarówno profesjonalną wiedzą medyczną, jak i ezoteryczną, żeby podzielić się z Wami jak najbliższym prawdzie ujęciem tego tematu. 
Znakomita większość wiedzy, która jest oferowana ludziom pokazuje wersję tylko dla mężczyzn, co jest bardzo szkodliwe dla kobiet, jeśliby próbowały to zastosować u siebie. Kanały te inaczej biegną u każdej z płci i odmienna jest nasza energetyczna polaryzacja.

W całej sieci znalazłam tylko jeden obrazek, który w miarę prawidłowo przedstawia, jak wygląda przebieg kanałów u obu płci (wszystkie inne ilustrują system energetyczny wyłącznie u mężczyzny, albo zawierają błędy)

kundalini nadi ida pingala sushumna

Ida odpowiada tamasowej jakości natury. („Chłodny, biały, księżycowy, przepływ księżyca”.)
Pingala - („żółty”, „podobny do słońca”, również słoneczny, czerwony.) Odpowiada radżasowej jakości natury. 

Sanskryckie słowo nadi pochodzi od rdzenia nad, co oznacza „przepływ”, „ruch” lub „wibrację”. Samo słowo sugeruje podstawową naturę nadi: płynąć jak woda, znajdując ścieżkę najmniejszego oporu i odżywiając wszystko na swojej drodze. Nadi są naszym energetycznym systemem nawadniającym; w gruncie rzeczy utrzymują nas przy życiu.

Według wielu tekstów tantrycznych ludzkie ciało zawiera 72 000 nadis, które kierują pranę do każdej komórki. Niektóre są szerokie i pędzą; inne są tylko strużką. Kiedy ten system płynie swobodnie, jesteśmy witalni i zdrowi; kiedy staje się słaby lub zatłoczony, zmagamy się ze słabym zdrowiem psychicznym i fizycznym. Praktyki hatha jogi są tak skuteczne, ponieważ wzmacniają przepływ prany w naszych ciałach, pobudzając prąd tak, aby niwelował przeszkody, które blokują swobodny przepływ energii.

Nadi Ida i Pingala  otaczają Sushumnę nadi jak podwójna helisa naszego DNA, przecinając się przy każdej czakrze, poczynając od Muladhary. Jeśli zwizualizujesz Kaduceusz, symbol współczesnej medycyny, uzyskasz przybliżone wyobrażenie o relacjach między nadis Idą, Pingalą i Sushumną. W końcu wszystkie trzy spotykają się w czakrze Ajna (dowodzenia), w połowie odległości między brwiami.


Cykl "Wieczory z Medytacją" to medytacje prowadzone - czyli w przyjemnym rozluźnieniu słuchasz barwnych, poetyckich opowieści nasączonych pozytywnym psychologiczno-motywacyjnym kodowaniem, jak dobry tort ponczem - dzięki czemu, Twoja podświadomość, zostaje naładowana nowymi WZORAMI MYŚLI, które służą Ci i wspierają Cię

Pozytywne efekty przychodzą całkowicie automatycznie i nie wymagają Twojego świadomego zaangażowania - ponieważ właśnie tak działa Twoja podświadomość - powiela wzorce i schematy myślowe, które raz zostały w niej zasiane; właśnie dlatego tak wiele można zdziałać, jeśli tylko właściwie wykorzystuje się potęgę podświadomości!

Medytacja razem z wykładem trwa ok. 90 minut
nie potrzebujesz żadnego doświadczenia, ani specjalistycznego sprzętu,
weź swoją Jaźń - to wystarczy :)
Jeśli masz zwyczaj marznąć, to również weź ze sobą koc (lub nieszeleszczący śpiwór), a także karimatę (na sali jest kilka sztuk, ale nie zawsze ta ilość starcza dla wszystkich)

Twoja inwestycja: 35zł (proszę, weź drobne - z góry dziękuję)

 


Mapka dojazdu na ul. Paryską 6 w Warszawie (Good Life Academy‎)


Wyświetl większą mapę