Skip to content

Czakra czwarta – czakra serca

czakry - czakra serca

 

Czakra Serca – ANAHATA

W sanskrycie oznacza „niepokonany”. Ta czakra usytuowana jest w sercu naprzeciwko 5–go i 6–go kręgu piersiowego.
Empatyczna czakra serca położona w środku mostka, w miejscu, gdzie większość ludzi w chwili zawału serca odczuwa największy ból, a ludzie zakochani odczuwają strumień gorącej energii płynący do ukochanej osoby.
Przypomina 12-to płatkowy kwiat lotosu, świeci kolorem zielonym, związana jest z żywiołem Powietrza, silnie oddziaływuje na aktywność grasicy.
Uderzające wydaje się podobieństwo jakie istnieje pomiędzy liczbą płatków wchodzących w skład czakry Anahata a dwunastoma odgałęzieniami splotu sercowego.
Czakrę serca łączy się z miłością, współczuciem i uzdrawianiem. Reguluje system immunologiczny, wzmacnia siły obronne i układ krążenia.

Czakra ta określana jest bramą Duszy, utrzymuje stan zrównoważenia pomiędzy ciałem fizycznym i ciałami subtelnymi. To również wrota do DanTien.

W tej czakrze znajdujemy zdolność współodczuwania, zestrojenia, współbrzmienia. Poprzez to centrum dostrzegamy piękno natury, harmonię w muzyce, sztuce. tutaj obrazy, dźwięki i słowa są przemieniane w uczucia. W swojej oczyszczonej i w pełni otwartej formie czakra ta jest centrum prawdziwej, nieuwarunkowanej miłości. To centrum promieniuje na zewnątrz energią, która działa na ludzi spontanicznie, lecząco i przeobrażająco.

Pełne otwarcie to: szczerość, miłość, ciepło, radość, ufność, hojność, otwartość, światłość, czystość

Czakra serca pozwala człowiekowi rozumieć wibracje innych istot astralnych i sympatyzować z nimi, dzięki czemu potrafi on instynktownie rozumieć ich uczucia.

Czakra serca to samo źródło Stworzenia, czyli miłość. Ścieżka serca rozpoczyna się tam, gdzie jest ciepło i radość. Nie jest ona zaplanowaną strategią. Wychodzi z tego miejsca wewnątrz nas, gdzie mieszka szczęśliwość. Towarzyszy jej ufność, że jeśli czerpiemy świadomość z tego poziomu, w naszym świecie materialnym wszystko się będzie udawało. Potrzebna jest do tego wiara, gdyż współczesny świat postrzega życie jako walkę i wmawia nam, że musimy mieć porządny plan obrony własnego bezpieczeństwa i bytu. Bierze się to z mentalności opartej o strach, a także obawę, że wszystkiego jest za mało. Ścieżka serca nie zna takich lęków. Musimy wierzyć, że przyciągniemy do siebie wszelką obfitość w życiu przez działanie naszego magnetyzmu: wiara w obfitość przyciąga obfitość. Im więcej czujemy miłości, tym więcej doświadczeń miłości przyciągamy.

Jeżeli splot słoneczny jest magazynem energii astralnej, to w sercu znajduje się nasza boska cząstka, a i przy tym energia duchowa. Odpowiada ona już za miłość – najwspanialsze uczucie dane człowiekowi. Kiedy źle funkcjonuje pociąga za sobą w małym stopniu inne czakry, ponieważ przeciwieństwem miłości tutaj, jest strach. Strach przed wszystkim – brak poczucia bezpieczeństwa pociąga za sobą czakrę podstawy, brak chęci do życia splot słoneczny, nadmierne i nachalne zainteresowanie płcią przeciwną, lub zerowe zainteresowanie – sakralną, strach przed otwarciem się – gardło, strach przed rozwojem – 3 oko, a w końcu w najgorszym wypadku strach przed miłością, czy Bogiem – korona + serce.

 

Czakra serca – Anahata

Ośrodek serca, czyli czwarta z czakr, mieści się pośrodku ciała fizycz­nego i lekcjami na temat inteligencji emocjonalnej równoważy wszystkie pozostałe czakry zlokalizowane powyżej i poniżej. Ośrodek ten pozwala na całkowite odcięcie się od życia albo na pełen rozkwit z wykorzystaniem współczucia Jest to miejsce, dzięki któremu możesz poznać w innej osobie wersję samego siebie. Współczucie należy do bardzo wyrafinowanych osią­gnięć emocjonalnych, które otwierają wasze ciało i łączą je z kosmosem na głęboko duchowym poziomie. Czasami otwarcie serca może być doświadczeniem przerażającym: można odczuć coś na kształt utraty samokontroli, z sercem otwartym na oścież, tonąc wręcz w pełnych emfazy informacjach. Ten ośrodek wielkiej wiedzy może dostarczyć wrażeń zarówno przytłaczających jak i upojnych. Mówi się, że sercem rządzi miłość i jest tak naprawdę. Prawdziwy sprawdzian oferowany przez życie na Ziemi to możliwość prze- kazania wszystkich doświadczeń za pomocą czakry serca, przy całkowitym wyzbyciu się osądów i uznaniu cudownej różnorodności życia. Dlatego też często czakra serca blokowana jest kultywowanym lękiem, który warunkuje ludzką nieufność wobec owego potężnego psychicznego połączenia. Zamknięte serce pozwala łatwiej ranić i oszukiwać innych, ponieważ połą­czenie z całym Życiem uległo upośledzeniu. Szczególnie ważne dla otwar­cia ośrodka serca są uczucia wdzięczności i uznania dla piękna życia.

CZAKRA SERCA

Przednia czakra serca znajduje się z przodu serca, czyli w środku klatki piersiowej. Tylna czakra leży z tyłu. Podczas gdy czakra splotu słonecznego jest źródłem niższych emocji, czakra serca stanowi ośrodek uczuć wyższych, takich jak spokój, zgoda, radość, współ­czucie, życzliwość, uprzejmość, czułość, troskliwość, szacunek, cierpliwość, wrażliwość itp.
Pobudzając czakrę serca, można sprawić, że energia niższych emocji przeobrazi się w wyższe formy energii emocjonalnej. Dlatego pacjenci chorzy psychicznie mu­szą przez kilka miesięcy stosować dwa razy dziennie medytację „Bliźniacze Serca”(„Pokoju dla Świata”). Najlepiej robić to codziennie do końca życia.
W akupunkturze można uspokoić osobę w stanie hi­sterii, stymulując określone punkty akupunktury, co z kolei uaktywnia czakrę serca.
Gdy podczas uzdrawiania pranicznego chcesz pacjenta uspokoić albo zwiększyć jego receptywność, powinieneś pobudzić czakrę serca. Dzięki temu zyska on poczucie wewnętrznego spokoju. Ułatwi to również oczyszczanie czakry splotu słonecznego.
W przeciwieństwie do czakry splotu słonecznego, która jest zorientowana na nas samych, czakra serca dba przede wszystkim o innych: „Jakie są potrzeby innych ludzi?”, „Jak będą się czuć?”, „Co pomyślą?”. Obie te cechy – „zwracanie się ku sobie” i „zwracanie się ku innym” – są równie ważne. Jeśli chcesz osiągnąć równowagę między fizycznym czy materialnym a duchowym aspektem swojego życia, musisz w takim samym stopniu rozwijać czakry splotu słonecznego i serca.

Jeżeli czakra serca jest zbyt pobudzona, a czakra splotu słonecznego niedostatecznie, inni ludzie mogą cię zdominować, skrzywdzić lub wykorzystać. Jeśli natomiast czakra splotu słonecznego jest nadaktywna, możesz popaść w egoizm i stać się bezwzględny. Aby człowiek mógł zachować zdrowie psychiczne, stan obu czakr powinien być zrównoważony. Trzeba utrzymywać harmonię między życzliwą miłością a troską o własny interes.

 

7 czakr serca

1. Usytuowana jest na dolnej krawędzi mostka (na tzw. wyrostku mieczykowatym). Jest to pierwsza z siedmiu czakr serca, nazywana czakrą sumienia.
Energia tej czakry kształtowana jest przez opinie, oceny i osądy najpierw naszych rodziców, potem rówieśników, rozmaite autorytety, informacje uzyskiwane z różnych źródeł, a wreszcie przez własne przemyślenia.
Sumienie – czy też zgodnie z terminologią Freuda: superego – jest więc wewnętrznym głosem oceniającym pod względem moralnym nasze własne czyny i postawy. Są to opinie innych,. które autentycznie “wzięliśmy sobie do serca”, uczyniliśmy je -po przemyśleniu i sprawdzeniu w praktyce – swoimi własnymi, aby kierowały naszym postępowaniem.
Zbyt otwarta czakra sumienia wywołuje chorobliwe poczucie winy za własne i cudze błędy, którym “mogliśmy zapobiec” oraz skłonność do kształtowania swojego życia w oparciu o to, co pomyślą i co powiedzą o nas inni, a także do ciągłego usprawiedliwiania swoich czynów, słów, pragnień, uczuć i poglądów. W tej sytuacji surowe “muszę” i “nie mogę” przytłaczają całkowicie nasze “chcę”, wpędzając nas w udrękę moralnych dylematów i wewnętrznych konfliktów, których nie potrafimy rozwiązać. Natomiast zablokowana czakra sumienia odcina nas od poczucia winy oraz rodzi skłonność do narzucania innym okrutnych wymagań, bez zdolności ani chęci wczuwania się w ich położenie.
Czakra ta usytuowana jest blisko serca, a jeszcze bliżej przepony. Dlatego też przyspiesza akcję serca kiedy robimy coś, co pozostaje w szczególnej zgodzie lub niezgodzie z naszym sumieniem. Natomiast poprzez przeponę oddziałuje na nasz oddech oraz sen. “Nieczyste sumienie” powoduje napięcie przepony, co z kolei utrudnia swobodny oddech, który jest warunkiem zaśnięcia.
W wielu – choć nie we wszystkich – przypadkach problemy ze snem związane są z niepokojem sumienia. Oczyszczając sumienie uwalniamy oddech (westchnienie ulgi) i odzyskujemy spokojny sen (sprawiedliwego).
Prawidłowo ukształtowane sumienie ma ogromny wpływ na energię ciała emocjonalnego i wszystkich pozostałych ciał. Zasadniczą cechą zdrowego sumienia jest utrzymywanie równowagi między potrzebami własnymi, a potrzebami innych. Wymaga to z jednej strony realistycznego widzenia innych (bez idealizacji, ale i bez nadmiernej surowości osądu), z drugiej zaś – zdrowej samooceny oraz dobrego kontaktu ze swoimi uczuciami (czyli sprawnych czakr żołądka, pępka i kości guzicznej).

Czytaj także:  Rytuał Miłości letniego przesilenia

2. Druga z siedmiu czakr serca – czakra wierności – usytuowana na dolnej krawędzi mostka, powyżej wyrostka mieczykowatego; ponad czakra sumienia i poniżej” czakry woli życia. Czakra wierności związana jest z radością dotrzymywania danego słowa i wywiązywania się z przyjętych zobowiązań. Zbyt otwarta prowadzi do nadmiernego przywiązywania się do ludzi, rzeczy, stanowisk, tytułów, idei, aż po chorobliwe uzależnienie. Wielu ludzi utratę majątku, bliskiej osoby lub stanowiska, z którym związali cały sens swojego życia, przypłaca zawałem serca (ukazuje to jedno z istotnych znaczeń stwierdzenia Jezusa: Gdzie skarb twój, tam serce twoje).

Zablokowanie tej czakry związane jest z całkowitym odcinaniem się od jakichkolwiek emocjonalnych więzi i zobowiązań. Cechą takiej postawy jest unikanie dawania jakichkolwiek obietnic, albo – jeśli zostaną dane – szybkiego zapominania o nich, czy też wykorzystywania ich do emocjonalnych manipulacji, zwodzenia innych bez końca obietnicami bez pokrycia. Zdarza się to zarówno w relacjach męsko-damskich, jak i na linii rodzice-dzieci, pracodawca-pracownicy, władza-społeczeństwo oraz między kontrahentami. Człowiek o zablokowanej czakrze wierności często jest bardzo cyniczny, ma “ostry język”, celuje w zjadliwej ironii, szyderstwie i sarkazmie, ma raniące poczucie humoru i generalnie jest osobą, z którą trudno wytrzymać. Często przyczyną zablokowania tej czakry jest okrutne oszustwo ze strony kogoś bliskiego; oszustwo, którego ofiarą padliśmy w dzieciństwie.

3.Czakra na mostku, na wysokości sutek (trzecia z siedmiu czakr serca ułożonych pionowo na mostku). Ośrodek ten związany jest z wolą życia, wolą działania, silą entuzjazmu i instynktem samozachowawczym.
Zbyt otwarta prowadzi do skłonności ryzykanckich, do zaniku niezbędnej ostrożności w trudnych sytuacjach. Zablokowana powoduje zaś lęk przed życiem, przed zaangażowaniem się w cokolwiek, a w skrajnych przypadkach – zupełny brak woli życia, instynktu samozachowawczego, jakiejkolwiek aktywności. W konsekwencji powstaje skłonność do autodestrukcji realizowanej poprzez alkohol, narkotyki, a wreszcie aktywne próby samobójcze.
Czynnikiem najsilniej zamykającym tę czakrę jest brak miłości, wsparcia, zainteresowania z czyjejkolwiek strony, poczucie, że moje istnienie nie ma dla nikogo znaczenia. Choroba sieroca – kończąca się z reguły śmiercią -jest efektem całkowitego zablokowania tej czakry u porzuconych dzieci. Także rozbitkowie dryfujący po morzu w poczuciu, że nikt już ich nie szuka doświadczają zablokowania tej czakry i często umierają z tego właśnie powodu.
Dopóki mamy nadzieję, nasza wola życia nie umiera i potrafimy uruchomić tak wielkie zasoby energii, że zdolni jesteśmy przetrwać nawet najtrudniejsze sytuacje, o czym świadczą np. liczne przypadki ofiar katastrof i klęsk żywiołowych odnalezionych po wielu dniach poszukiwań.

4. Czwarta czakra serca – położona powyżej czakry wierności, a poniżej czakry współczucia – jest właśnie czakra przebaczenia. Bez jej otwarcia trudno nam kochać kogokolwiek; wolimy raczej osądzać innych i siebie, chowając skrzętnie urazy w pamięci i czekając na sposobność zemsty, co niekiedy staje się jedynym celem i sensem życia.

5. Empatyczna czakra serca (piąta z siedmiu czakr serca), nazywana też główną czakra serca, czakra współczucia lub czakra miłości bliźniego. Czakra ta reprezentuje jednocześnie dwa poziomy: boski ciała emocjonalnego i intuicyjny ciała intuicyjnego. Jest to zarazem centralna czakra całego systemu energetycznego (czwarty poziom czwartego ciała). W tradycji hinduskiej nosi nazwę Anahata od anahata-sabda, czyli dźwięk powstający bez uderzenia – i uważana jest za siedzibę świadomości oraz prany (energii życia), tantrycznym symbolem tej czakry są dwa trójkąty ułożone w kształt gwiazdy Dawida (inaczej: pieczęci Salomona).
Jak zostało powiedziane, chodzi o centralną czakrę ciała intuicyjnego, w którym połączeni jesteśmy ze wszystkimi ludźmi. Oczyszczona i prawidłowo rozwinięta pozwala nam dostrzegać w innych siebie, a w sobie – innych. Przykazanie kochania bliźniego jak siebie samego akcentuje konieczność przyjmowania siebie samego w duchu wybaczenia i przyjaznej akceptacji.

6. Natomiast szósta czakra serca – czakra duchowości – otwiera się pod wpływem “rozkwitania” czakry współczucia. Jeśli nasza czakra współczucia jest zanadto otwarta, inni mogą “podłączać” się do nas energetycznie, co może prowadzić do utraty energii lub silnego telepatycznego sprzężenia z daną osobą. Będziecie wówczas odczuwać te same nastroje, uczucia, a nawet myśli, co przy dużej różnicy w poziomie rozwoju duchowego może być dla obu stron uciążliwe, natomiast przy wyrównanych poziomach rozwoju może okazać się niezwykle inspirujące. Podobne połączenie zachodzi między osobami zakochanymi. Natomiast zablokowana czakra współczucia czyni nas ludźmi “twardego serca”, których cechuje tłumiona nienawiść, pogarda i okrutna obojętność.

7. Czakra we wgłębieniu ponad górną krawędzią mostka. Jest to siódma, najwyższa czakra serca, nazywana czakrą służby. Związana jest z wolą służenia i pomagania innym w duchu miłości, współczucia, wdzięczności i pokory.
Wszyscy powiązani jesteśmy z innymi ludźmi i potrzebujemy się wzajemnie. Często jednak próbujemy tworzyć więzi międzyludzkie przyjmując postawę dominacji i żądając, aby druga osoba spełniała nasze oczekiwania. Jezus powiedział swoim uczniom: Wiecie, ze władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.
Pomaganie słabszym, opiekowanie się i troszczenie o cierpiących, ochrona wszelkich żywych istot to uniwersalna misja każdego człowieka. A im bardziej gotowi jesteśmy służyć innym, tym szerzej otwieramy się na energię ciała boskiego. Zablokowanie czakry związane jest z lękiem przed służeniem i poczuciem męczennictwa, przymusowego służenia. Natomiast zanadto otwarta może prowadzić do narzucania swojej pomocy ludziom, którzy jej nie potrzebują lub nie są gotowi na jej przyjęcie, a także z błędnym przeświadczeniem, iż spoczywa na nas odpowiedzialność za zbawienie całego świata.

Dwie czakry pomocnicze usytuowane po prawej i lewej stronie empatycznej czakry serca położonej na środku mostka.
Wszystkie czakry główne (tj. położone na środkowej linii tułowia) mają po swoich obu stronach czakry uzupełniające, które spełniają funkcję regulatorów przepływu energii w czakrze głównej. Prawa jest zawsze regulatorem mentalnym, zaś lewa – regulatorem emocjonalnym. W tym przypadku są one regulatorami przepływu miłości – przyjmowania miłości od innych (czakra prawa, męska, introwertyczna) i wysyłania jej (czakra lewa, żeńska, ekstrawertyczna). Ważne jest dla prawidłowego przepływu energii, aby obie one byty otwarte.
Człowiek, który potrafi kochać tylko siebie i “pozwala się kochać” innym ma zablokowaną lewą czakrę tego poziomu, zaś człowiek kochający tylko innych i odmawiający sobie samemu prawa do szczęścia – ma zablokowaną prawą. Nadmierne Otwarcie obu tych czakr wywołuje przesadną potrzebę kochania i bycia kochanym, zaś zablokowanie obu związane jest z poczuciem niezasługiwania na miłość i niezdolności wyrażania swojej miłości do kogokolwiek.

 

Funkcja

Czakra serca tworzy środek systemu czakr. Związane są w niej trzy dolne centra fizyczno-emocjonalne z trzema górnymi centrami duchowymi. Symbolem tej czakry jest sześcioramienna gwiazda, która bardzo poglądowo przed­stawia, jak łączą się energie czakr dolnych i górnych, na­wzajem się przenikając. Czwarta czakra przyporządkowana jest żywiołowi powietrza i zmysłowi dotyku. Oznacza to żywość serca, ruch ku czemuś, łączność, pozwolenie dotyka­nia siebie, bycie z rzeczami w kontakcie (w dotyku). Znaj­dujemy tu zdolność wczuwania się, współodczuwania, ze­strojenia, współbrzmienia. Przez to centrum dostrzegamy piękno natury, jak również harmonię w muzyce, sztuce i poezji. Tutaj obrazy, słowa i dźwięki są przemieniane w uczucia.
Zadaniem czakry serca jest zjednoczenie przez miłość. Każda tęsknota za najgłębszym związkiem, za jedno­ścią, harmonią i miłością wyraża się przez czakrę serca, także wtedy, gdy pojawia się nam w swej „zaczarowanej” formie smutku, bólu, strachu przed rozstaniem lub utra­tą miłości.
W swojej oczyszczonej i w pełni otwartej formie czakra serca jest centrum prawdziwej, nieuwarunkowanej miłości, istniejącej tylko dla siebie samej, której nie można mieć lub stracić. W powiązaniu z górnymi czakrami, miłość ta staje się Bhakti, boską miłością, i prowadzi do poznania boskiej obecności w całym Stworzeniu, do osiągnięcia jedności z najgłębszym jądrem, sercem wszystkich rzeczy we Wszechświecie. Droga serca do tego celu prowadzi przez pełne miłości i zrozumienia „tak” dla siebie jako warunku „tak” dla innych i dla życia.
Jeśli posiedliśmy przez trzecią czakrę poznanie, że wszystkie doświadczenia życia, pragnienia i emocje mają głębszy sens i poprzez związaną z tym naukę wprowadzają nas z powrotem w wyższy porządek, to w czakrze czwartej znajdziemy wiedzę serca o tym, że wszystkie uczucia i przejawy życia pochodzą pierwotnie z tęsknoty za miłością i zjednoczeniem i są w końcu wyrazem tej miłości.
Każdą negacją powodujemy rozdzielenie i negatywność. Pozytywne, pełne miłości „tak” daje natomiast wibracje, w której negatywne formy wyrazu i uczucia nie mogą prze­trwać i rozpuszczają się. Może przeżyłeś już kiedyś sytuację, w której intensywne uczucie smutku, wściekłości lub rozpaczy zostało zneutralizowane, kiedy poświęciłeś temu uczuciu peł­ną miłości, wolną od uprzedzeń i niepodzielną uwagę. Wy­próbuj to jeszcze raz.
Kiedy cierpimy z powodu bólu lub choroby, możemy zaobserwować, że pełne miłości zwrócenie się do chorego organu lub części ciała może bardzo przyśpieszyć wyzdrowienie.
Rozporządzamy zatem poprzez czakrę serca ogromnym potencjałem transformacji i leczenia — zarówno dla nas samych, jak i dla innych. Miłość do nas samych, przyjęcie i akceptacja z głębi serca całej naszej istoty, może nas gruntownie zmienić i wyleczyć. Jest ona też warunkiem spełnionej miłości do innych ludzi, warunkiem współczucia, zrozumienia i głębokiej radości życia.
Czakra serca jest centrum, którego siła promieniuje na zewnątrz szczególnie silnie. Otwarta czakra serca będzie ^działała na innych ludzi spontanicznie, lecząco i przeobrażająco (świadomie stosowana siła lecznicza wymaga wciągnięcia do terapii czakry czoła).
Czakra serca promieniuje w kolorach zielonym, różo­wym, czasami także złotym. Zielony jest kolorem leczenia, jak również harmonii i sympatii. Jeśli ktoś, kto widzi aurę, spostrzega w obszarze serca innego człowieka jasny, klarow­ny kolor zielony, to jest to dla niego wskazówka bardzo rozwiniętej zdolności leczenia. Przeniknięta kolorem różo­wym złota aura pokazuje człowieka, żyjącego czystym, peł­nym oddania uczuciem miłości dla Najwyższego.
Czakra serca często nazywana jest bramą duszy, ponie­waż jest nie tylko siedzibą naszych najgłębszych i najżyw­szych uczuć miłości, ale możemy także przez to centrum energetyczne znaleźć połączenie z uniwersalną częścią naszej duszy, z „boską iskrą” w nas. Odgrywa to również decydują­cą rolę przy wysubtelnianiu postrzegania, idącego w parze z otwarciem czakry czoła, tak zwanego „trzeciego oka”, ponieważ oddanie czyni nas wrażliwymi na subtelne obszary Stworzenia. Oznacza to, że wraz z rozwojem czakry serca, równocześnie rozwijają się zdolności czakry czoła. Wiele duchowych dyscyplin Wschodu i Zachodu jest związanych specjalnie z otwarciem czakry serca.

Czytaj także:  Lekcja 10

 

Diagnozowanie

Działanie harmonijne

Jeśli twoja czakra serca jest w pełni otwarta i harmonij­nie współpracuje z innymi czakrami, to stajesz się kanałem Boskiej miłości. Energie twojego serca mogą zmienić twój świat, a ludzi w twoim otoczeniu zjednoczyć, pojednać i uleczyć. Promieniujesz naturalnym ciepłem, serdecznością i radością, która otwiera serca twoich bliźnich, wzbudza zaufanie i daje radość. Współczucie i gotowość niesienia pomocy są dla ciebie oczywiste.
Twoje uczucia są wolne od wewnętrznych zakłóceń i konfliktów, od wątpliwości i niepewności. Kochasz dla samej miłości, radości dawania, nie oczekując niczego w zamian. W całym Stworzeniu czujesz się bezpieczny i u siebie. We wszystkim, co robisz, jesteś obecny całym sercem.
Miłość w twoim sercu wysubtelnia także twoje postrzega­nie, tak że we wszystkich przejawionych formach, na każdym poziomie Stworzenia widzisz kosmiczną grę rozstania i po­nownego zjednoczenia, niesioną i przenikniętą przez Boską miłość i harmonię. Sam doświadczyłeś, że z oddzielenia od uniwersalnego, Boskiego aspektu życia i wypływającego z tego cierpienia wzrasta tęsknota do ponownego zjednoczenia z Najwyższym. Dopiero to uprzednie rozdzielenie pozwala na świadome i doskonałe przeżycie miłości do Boga i wypływają­cej z niej bezgranicznej radości.
Ta mądrość serca rzuca nowe światło na wydarzenia świata i twoje życie. Miłość w twoim sercu wspiera spontanicznie wszelkie dążenia, pozwalające wzrastać miło­ści do Boga i do jego Stworzenia. Widzisz, że całe życie Stworzenia odbywa się w twoim sercu. Nie traktujesz już życia jako czegoś oddzielonego, lecz jako część twojego własnego życia.
Uczucie żywotności jest w tobie tak wielkie, że dopiero teraz faktycznie wiesz, co oznacza „życie” w jego niezafał­szowanym, pierwotnym sensie — wiecznie obecny wyraz Boskiej miłości i szczęśliwości.

Działanie nieharmonijne

Działanie nieharmonijne w czakrze serca może wyrażać się na różne sposoby: np. chciałbyś chętnie dawać, być ciągle obecny dla innych nie będąc przy tym jednak związanym ze źródłem miłości. Gdzieś w głębi serca — być może nie będąc tego świadomym lub nie przyznając się do tego przed samym sobą — oczekujesz za twoją „miłość” uznania i potwier­dzenia i jesteś rozczarowany, jeśli twoje wysiłki nie są wystarczająco doceniane. Albo też czujesz się bardzo ważny i mocny i oddajesz innym nieco z twojej siły; nie jesteś jednak zdolny przyjmować miłości, otworzyć się dla „bra­nia”. Czułość i delikatność wprawiają cię w zakłopotanie. Wmawiasz być może sobie, że nie potrzebujesz miłości innych. Tej postawie często towarzyszy rozszerzona, „nadę­ta” klatka piersiowa, będąca wskazówką wewnętrznego opancerzenia i obrony przed bólem i atakami.

Niedoczynność

Zakłócone funkcje czakry serca czynią cię łatwo po­datnym na zranienia i zależnym od miłości i sympatii in­nych. Jeśli jesteś odrzucony, czujesz się głęboko dotknięty, szczególnie wtedy, gdy miałeś odwagę się otworzyć. Wracasz wtedy z powrotem do swojej kryjówki. Jesteś smutny i przybity. Wprawdzie chciałbyś dawać miłość, jednak ze strachu przed ponownym odrzuceniem nie znajdujesz nigdy właściwego sposobu, aby to uczynić i ciągle na nowo po­twierdzasz się w swojej nieudolności.
Być może próbujesz też twoje pragnienie miłości zreko­mpensować jakimś szczególnie przyjaznym i uprzejmym spo­sobem zachowania. Swoją powierzchowną uprzejmością ob­darzasz wszystkich bez wyjątku, nie wnikając jednak głębiej w innych ludzi. Dlatego skoro kiedyś ktoś naprawdę po­trzebuje twojego serca, unikasz tego i zamykasz się w sobie ze strachu przed możliwym zranieniem.
Jeśli twoja czakra serca jest zupełnie zamknięta, to widać to w chłodzie i obojętności aż do znieczulenia. Aby w ogóle móc cokolwiek odczuwać, potrzebujesz silnej, ze­wnętrznej stymulacji. Jesteś niezrównoważony i cierpisz z powodu depresji.

Wpływ na ciało fizyczne

Czakra serca. Ma 12 płatków. Przednia czakra sercowa zawiera mnóstwo złotej i nieco jasnoczerwonej prany. Przednia czakra sercowa jest położona w centrum klatki piersiowej. Kontroluje i energetyzuje serce oraz grasicę.
Tylna czakra sercowa zawiera następujące prany: złotą, czerwoną, pomarańczową i żółtą. Kontroluje i energetyzuje płuca, serce oraz grasicę.
Czakra sercowa wpływa również na zdolność ciała do zwalczania infekcji. Z medycznego punktu widzenia grasica jest ważną częścią układu obronnego organizmu.
Powinno się energetyzować serce przez tylną czakrę sercową, co pozwoli pranie swobodnie dopłynąć do serca, płuc i innych części ciała uraz nie spowoduje zablokowania fizycznego serca nadmiarem energii.
Czakra sercowa jest ośrodkiem wyższych, czyli oczyszczonych, uczuć. Jest ściśle związana z czakrą splotu słonecznego, ponieważ obie są ośrodkami emocji. Wszelkie niekorzystne zmiany w czakrze splotu słonecznego znajdują oddźwięk w czakrze sercowej, dlatego negatywne emocje trwające długo prowadzą do uszkodzenia fizycznego serca.

Zadaniem przedniej czakry sercowej jest zasilanie energią i regulowanie pracy serca, gruczołu grasicy i układu krwionośnego. Jej niedomaga­nie przejawia się w postaci chorób serca i krążenia. Czakra splotu słonecznego wrażliwa jest na emocje, napięcie i stresy; jednocześnie wywiera duży wpływ na działanie fizycznego serca i przedniej czakry sercowej. Dlatego też zaburzenia mogą wywoływać komplikacje w sercu fizycznym i przedniej czakrze sercowej. Przednia czakra sercowa jest ściśle połączona z czakrą splotu słonecznego kilkoma dużymi bioplazmatycznymi kanałami i w pewnym stopniu korzysta z jej energii. U osób chorych na serce występuje zwykle równoczesna niedomoga czakry splotu słonecznego.    Tylna czakra sercowa znajduje się po tylnej stronie serca. Kontroluje ona i energetyzuje płuca, w mniejszym stopniu serce i grasicę. Jej nieprawidłowe funkcjonowanie prowadzi do chorób płuc, takich jak astma, gruźlica i inne.
Czynność energetyzowania serca powinno się przeprowadzać poprzez tylną czakrę. Jeśli zaczniesz od czakry przedniej, natychmiastowemu pobudzeniu ulegnie serce fizyczne. Może wtedy wystąpić zbyt silne naładowanie jego energią, która szybko ulega zablokowaniu i trudno ją stamtąd usunąć. Dlatego nie należy silnie energetyzować przedniej czakry sercowej przez zbyt długi okres. Doświadczeni uzdrowiciele oddziałują poprzez tylną czakrę sercową. Nie ma wtedy niebezpieczeństwa umiejscowienia się nadmiaru prany w sercu. Nadmiar energii z łatwością przepływa wówczas do płuc i innych części ciała. Dlatego poprzez tylną czakrę sercową możliwe jest zasilanie całego ciała. 

Czytaj także:  Lekcja 9

Oczyszczanie i pobudzanie

Przebywanie w naturze

Każdy spokojny spacer na łonie dzikiej, nienaruszonej, zielonej natury harmonizuje poprzez czakrę serca całą naszą istotę. Każdy kwiat wysyła przesłanie miłości i niewinnej radości, pozwalając zakwitnąć tym samym właściwościom w naszym sercu. Różowe kwiaty szczególnie nadają się do delikatnego ożywiania i leczenia energii czakry serca.
Zaróżowione niebo z delikatnymi formami chmur wznosi i rozszerza serce. Pozwól, aby piękno i delikatność kolorów i kształtów takiego „niebiańskiego obrazu” otuliły cię i uniosły.

Terapia dźwiękiem

Forma muzyczna: Każda muzyka klasyczna, muzyka New Age lub sakralna muzyka tradycji wschodniej lub zachodniej, która brzmi wzniośle i wprawia twoje serce w taniec z całym Stworzeniem, budzi siłę miłości w czakrze serca, działając na nią ożywiająco i harmonizująco. Podob­nie działają tańce sakralne i medytacyjne, które poprzez formę ruchu wyrażają harmonię i radość Stworzenia.
Samogłoska: Czakrze serca przyporządkowano samo­głoskę „a”. Jest ona intonowana jako F gamy. Samogłoska „a” symbolizuje bezpośrednią obecność serca, tak jak wyra­ża to nasz wykrzyknik „ach!”. Jest to najbardziej otwarty ze wszystkich dźwięków i reprezentuje on pełnię wyrazu ludz­kiego głosu. W „a” zawiera się wolne od uprzedzeń przyj­mowanie wszystkich przejawów, z których wyrasta miłość. Samogłoski tej niemowlęta, których intelekt nie rozróżnia jeszcze „dobra” i „zła”, używają najczęściej „komentując” swoje przeżycia.

Czakra Anahata posiada dwanaście dźwięków które odpowiadają kolejnym płatkom. Są to:
Kam, Kham, Gam, Gham, Dam, Cham, Chham, Jam, Zam, Tram, Tam, Tham.

 

Mantra: YAM

Terapia kolorem

Zielony: Kolor łąk i lasów naszej planety daje harmonię i współczucie, nastraja nas pojednawczo, pozwala odczuwać sympatię, daje uczucie pokoju. Działa również regenerująco na ciało, umysł i duszę i daje nowe energie.
Różowy: Delikatne, subtelne wibracje różu likwidują skurcze w sercu. Budzą uczucia miłości i czułości, dają dziecięcy stan szczęśliwości. Ponadto pobudzają twórczą aktywność.

Terapia kamieniami szlachetnymi

Różowy kwarc: Delikatne, różowe światło różowego kwarcu wspiera subtelność, czułość i miłość. Owija twoją duszę w pełną miłości wibrację, mogącą uleczyć rany serca powstałe przez szorstkość, grubiaństwo lub niedbalstwo, a twoja dusza może coraz bardziej otwierać się na miłość i dawać jej coraz więcej.
Różowy kwarc uczy cię przyjmować i kochać także ciebie samego. Otwiera twoje serce ku wyrażaniu miłości i delikatności w tobie, w innych ludziach i w całym Stwo­rzeniu. Czyni cię wrażliwym na piękno poezji, muzyki, malarstwa i innych sztuk oraz ożywia twoją fantazję i twórczą siłę wyrazu.
Turmalin: Różowo-czerwony turmalin wyprowadza cię z zawężonych struktur uczuciowych, czyni twoje serce ot­wartym. Otwiera twoją świadomość na „radośnie-dający” aspekt miłości. Wiąże się z żeńską manifestacją Boskiej miłości, która wyraża się w pięknie Stworzenia, w naturalnej radości, w duchowym tańcu i w zabawie. Turmalin jednoczy przeróżne formy wyrazu ziemskiej i Boskiej miłości.
Szczególnie dobre są dla czakry serca płytki różowego turmalinu z zielonym brzegiem. W tak oszlifowanych kamie­niach właściwości różowo-czerwonego turmalinu są uzupeł­nione leczącymi, harmonizującymi wibracjami zieleni.
Kunzyt: W tym kamieniu delikatny róż podniosłej miło­ści jednoczy się z fioletem czakry korony, który wspiera zjednoczenie z Najwyższym.
Kunzyt otwiera twoją czakrę serca na Boską miłość. Pomaga wzrastać miłości twojego serca ku bezinteresowno­ści i doskonałości. Ponadto udziela ci prostolinijności i ciągle sprowadza z powrotem na tę drogę.
Szmaragd: Szmaragd jest kamieniem wszechmiłości, po­nieważ wzmacnia i pogłębia miłość na wszystkich poziomach. Daje pokój, harmonię i zgodność ze wszystkimi siłami natury. Skłania cię także do dorównania jego promiennemu światłu i pokazuje obszary, na których jeszcze się to nie stało.
Szmaragd przyciąga leczące energie Kosmosu na zie­mię. Regeneruje, odmładza, odświeża i uspokaja.
Jadeit: Delikatne, zielone światło jadeitu obdarza po­kojem, harmonią, mądrością serca, sprawiedliwością i skro­mnością. Jadeit odpręża i uspokaja serce, pozwala ci odkryć i przeżyć piękno we wszystkim, co zostało stworzone, wzma­cnia w ten sposób twój szacunek i miłość dla Stworzenia. Jadeit pomaga w stanach niepokoju i zmęczenia, daje spo­kojne i przyjemne sny.

Terapia zapachowa

Olejek różany: Żaden inny zapach nie działa tak harmonizująco na całą naszą istotę jak drogocenny olejek różany. Jego delikatne, czułe wibracje uśmierzają i leczą rany naszego serca. Rozbudzają postrzeganie miłości, piękna i harmonii wyrażanej wszędzie w Stworzeniu. Głęboka ra­dość i gotowość oddania wypełniają serce. Olejek różany powoduje także pobudzenie i wysubtelnienie przyjemności zmysłowych, wspierając także ich transformację ku ponad- personalnej miłości.

Formy yogi, działające głównie przez czwartą czakrę

Bhakti-yoga: Bhakti-yoga jest drogą, na której miłość do Boga i oddanie dla niego prowadzą do urzeczywistnienia boskości. Bhakta pogłębia i wzmacnia twoje uczucia, kieru­jąc je ku Bogu. Odnosi wszystko do Boga, w każdej rzeczy widzi Go i wznosi się w miłości ku Niemu.

MEDYTACJA Anahaty

Aby rozpocząć, przyjmij wygodną pozycję, najlepiej z wyprostowanym kręgosłupem. Zamknij oczy i zacznij oddychać głęboko przez nos, bez oddzielania wdechu i wydechu. Poczuj się zrelaksowany. Poświęć chwilę czasu na to by stać się świadomym swego ciała. Po kilku chwilach przenieś swoją świadomość do czwartej czakry ulokowanej dokładnie pośrodku mostka. Wtedy przenieś oddech do czwartej czakry. Z każdym wdechem czuj jak energia skoncentrowana w czwartej czkrze rośnie. Wizualizuj ją jako kulę szmaragdowozielonego światła. poczuj jak twoja świadomość przemieszcza się w dół, aż znajdzie się ona w centrum kuli energii pośrodku mostka. Stań się kulą energii i poczuj jak promieniujesz w zewnętrzne otoczenie.
Poczuj miłość, która promieniuje poprzez czakrę serca. Zwróć uwagę na to jakie jest twoje fizyczne, emocjonalne i mentalne samopoczucie.
Doświadczysz ciepła, które pulsuje rytmicznie w twoim sercu i przepełnia całe ciało.
Po około dziesięciu minutach lub kiedy poczujesz się usatysfakcjonowany, weź głęboki oddech przez nos i pozwól oddechowi wrócić do normalnego rytmu, uwolnij kulę energii przez piątą czakrę i każdy obraz związany z czakrą czwartą. Wtedy niech twój umysł wróci do pokoju. Zrelaksuj się.

MUDRA  – klucz do czakry Anahata

mudra AnahataTechnika wykonania: obie dłonie zwrócone częściami wewnętrznymi ku sobie, lekko rozwarte w górnej części tworząc lejek. Ułożone na wysokości czakry serca. Ręce rozluźnione.

Wskazania:      

  • dolegliwości serca
  • zaburzenia krążenia
  • duszności
  • kołatanie serca
  • stany depresyjne
  • zachwiania depresyjne

Źródła:

Księga czakr Shalila Sharamon i Bodo J. Bagiński
Siedmiopiętrowy mikrokosmos J. Moser
Stara Sztuka Uzdrawiania Choa Kok Sui
Praniczne uzdrawianie kolorami Choa Kok Sui
Leczenie psychiki za pomocą energii naturalnych Choa Kok Sui
Ścieżka Mocy Barbara Marciniak
Joga małych palców – Mudry Alicja Przystasz-Dulba
obrazek jantry – landsofwisdom.com
A.E.Powell -” Ciało Astralne”
D.Pond – „Czakry od podstaw”
Siedem czakr 
Ravi Javalgekar
medytacja pochodzi z: yangua.friko.pl/medytacy.htm
fora internetowe

Kliknij i oceń

Shopping cart