Skip to content

Czakra druga – czakra seksualna

czakry - czakra seksualna

CZAKRA SVADHISTHANA – CZAKRA PŁCIOWA

Druga czakra to centrum pierwotnych, nieoczyszczonych emocji, energii seksualnej i sił twórczych. Nasze relacje międzyludzkie, zwłaszcza te wobec przeciwnej płci są zdecydowanie naznaczone działaniem tej czakry. Jeśli czakra funkcjonuje prawidłowo jesteśmy otwarci, naturalni, twórczy. Wszelkie bloki w sferze seksualnej kodują się na tej czakrze. Czakra ta ukierunkowana jest głównie na szukanie przyjemności. Podstawowe zadanie to aktywność płciowa i dążenie do przyjemności zmysłowych. Inną potrzebą sterowaną przez drugą czakrę jest poczucie własnej atrakcyjności i zdolność przyciągania rzeczy przez siebie pożądanych, a także umiejętność zatracenia się w świecie uczuć. Stymuluje ona przeżywanie życia w pełni i odczucia emocjonalne. O ile pierwsza czakry zadowala się samym przetrwaniem, w drugiej budzi się pragnienie doświadczania radości. Pełne otwarcie to: bezpieczeństwo, ugruntowanie, życzliwość, akceptacja, zgoda, niezależność, wygoda, zadowolenie, przyjemność, światłość, czystość

Silna, zdrowa czakra sakralna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania czakry gardła, która z kolei odpowiada za rozwój zdolności umysłowych.

W sanskrycie SVA – oznacza to, co jest własne, co należy do siebie, a DHISTHANA – Jego obecne miejsce”. Znajduje się tuż na narządami płciowymi – granicą owłosienia łonowego. Przypomina 6-cio płatkowy kwiat lotosu. Świeci kolorem pomarańczowym, związana z elementem wody. Jest miejscem kreatywności, reguluje energią seksualną, pozwala odczuć „wewnętrzną męskość i kobiecość”, jest świadomością życia i seksu. Zawiaduje ona czynnościami wielu narządów znajdujących się w miednicy: układ moczowy, wydalniczy i płciowy. Wpływa na układ limfatyczny, organy trawienia i wydzielania

Czakra seksualna – Svadhisthana

Jest bramą Twojej seksualności i kreatywności. Także i w tym ośrodku ludzie spędzają większą część swojego życia, zmagając się z przyswojeniem nauk udzielanych przez silnie oddziałujące tu ener­gie. Każdy doświadcza żywiołowej siły energii seksu, lecz bardzo niewie­lu ludzi pojmuje głębię psychicznej i fizycznej wymiany, która zachodzi podczas zbliżenia. Ekspresja seksualna dostarcza lekcji i doświadczeń mówiących o pasji i przyjemności; łączy was z przodkami i jest ośrod­kiem budowy rodziny. Twoja druga czakra służy jako otwór, przez który częstotliwości cechujące tożsamość twoją i partnera łączą się i twórczo przeplatają. Zasadniczo, w chwilach zbliżenia seksualnego, pobierasz pole energetyczne drugiej osoby. Jeśli towarzyszy temu jakiekolwiek oszustwo lub brak miłości, seks może dawać Ci poczucie fizycznego, emocjonalnego czy Mentalnego kaca, a nawet powodować osłabienie fizyczne. Seks uprawiany z miłością i szacunkiem, dzięki błogim rozkoszom, może wznieść cię do tajemnic kosmosu. Wszyscy stajecie więc przed wyzwa­niem nauczenia się poszanowania dla energii seksualnej. Będąc w stanie nieustannego lęku dotyczącego kwestii własnego przetrwania i własnej seksualności utkniecie w korku: będziecie przerabiać w kółko te same lekcje dwóch niższych czakr. Ponieważ druga czakra emanuje mocą życia, to właśnie tutaj bezcielesne istoty najczęściej przywiązują się do ciała fizycznego. Te niefizyczne energie będą się potem karmić energią, której boisz się posiadać, co z kolei zablokuje jej wędrówkę wzwyż kręgosłupa w celu połączenia niższych czakr z pozostałymi.

Pełne otwarcie drugiej czakry wymaga od Ciebie szacunku dla własnej zdolności do sprowadza­nia życia na ziemię oraz przyjęcia odpowiedzialności za aktywność seksu­alną.

Ludzka tożsamość seksualna daje Tobie w fizycznej rzeczywistości moc budowania mostów miłości i duchowej świadomości łączących świat fizyczny i niefizyczny.

CZAKRA SAKRALNA

Położona jest w okolicy łonowej i stanowi ośrodek popędu płciowego. Ludzie mający silną czakrę sakralną wykazują zazwyczaj silny popęd seksualny. Jeśli ktoś ma trudności z opanowaniem popędu seksualnego, poddaj zabiegowi jego czakry sakralną i pępka, a następnie przyhamuj tę pierwszą. Pozwoli to pacjentowi lepiej kontrolować swoje popędy. Z drugiej strony, jeśli jest on impotentem lub wykazuje oziębłość, oczyść czakrę sakralną, naenergetyzuj ją i pobudź. Ludzie upośledzeni psychicznie mają poważnie osłabioną czakrę sakralną. Silna, zdrowa czakra sakralna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania czakry gardła, która z kolei odpowiada za rozwój zdolności umysłowych. Dlatego bardzo ważne jest długotrwałe leczenie czakry sakralnej u osób opóźnionych umysłowo.
Czytaj także:  O naszych 12 czakrach...
Nieprawidłowe jej funkcjonowanie prowadzi do zaburzeń w życiu seksualnym. Silnie oddziałują na nią inne czakry: adźnia, gardłowa i podstawowa. Zaburzenia pracy którejkolwiek z wymienionych czakr mogą spowodować komplikacje w czakrze płciowej.

Funkcja

Druga czakra jest centrum pierwotnych, nieoczyszczonych emocji, energii seksualnej i sił twórczych. Jest przyporządkowana żywiołowi wody, z którego pochodzi całe biologiczne życie, i który odpowiada w astrologii obszarowi uczuć. Woda zapładnia i pozwala w Stworzeniu powstawać ciągle nowemu życiu. Poprzez czakrę sakralną mamy związek z zapładniającymi wrażliwymi energiami, przenikającymi całą naturę. Przeżywamy siebie jako część ciągle obecnego procesu tworzenia, który wyraża się w nas i poprzez nas w formie uczuć i twórczych działań. Czakra druga jest często uważana za faktyczną siedzibę Shakti — „żeńskiego” aspektu Boga w formie siły twórczej. Jej obszar działania zamyka się u mężczyzny w obrębie organów płciowych, które noszą w sobie impuls tworzenia nowego życia. U kobiety znajdujemy tutaj obszary, w których przyjmuje ten twórczy impuls i gdzie to wzrastające nowe życie jest chronione, żywione i zaopatrywane we wszystko, czego potrzebuje dla swego rozwoju. Element wody także oczyszcza i rozjaśnia. Rozpuszcza i wypłukuje wszystko, co zastyga i przeciwstawia się jego ożywczemu strumieniowi. Na poziomie cielesnym wyraża się to w odtruwającej i wydzielniczej czynności nerek i pęcherza. Na poziomie psychicznym przeżywamy to jako uwolnienie się i pozwalanie na przepływ uczuć, przez co stajemy się gotowi doświadczać życia za każdym razem na sposób pierwotny i nowy. Nasze relacje międzyludzkie, zwłaszcza te wobec drugiej płci, są zdecydowanie naznaczone działaniem drugiej czakry. Różnorodne gry erotyczne należą tak samo do obszaru jej oddziaływania, jak przekroczenie ograniczonego „ego” i przeżycie większej jedności w zjednoczeniu seksualnym.

Diagnozowanie

Działanie harmonijne

W naturalnym płynięciu z życiem i uczuciami ukazuje się harmonijne działanie otwartej czakry drugiej. Jesteś wobec innych ludzi, szczególnie płci odmiennej, otwarty i naturalny. Seksualne zjednoczenie z ukochaną osobą jest dla ciebie możliwością włączenia się w kosmiczny taniec męskich i żeńskich energii stworzenia, aby doświadczyć nadrzędnej jedności z całą naturą i wzrastać ku wewnętrznej pełni. Czujesz, że rzeka życia w Stworzeniu przepływa także przez twoje ciało, twój umysł i twojego ducha. Bierzesz udział w głębokiej radości Stworzenia a życie napełnia cię wciąż na nowo zdumieniem i zachwytem. Twoje uczucia są pierwotne, twoje działania są twórcze. Zapładniają one twoje życie, jak również życie innych.

Działanie nieharmonijne

Zakłócenia w drugiej czakrze wywodzą się często z okresu dojrzewania. Budzące się siły płciowe budzą zaniepokojenie, ponieważ rodzice i wychowawcy rzadko są w stanie przekazać właściwe wykorzystanie tych energii. Często brakowało ci już we wczesnym dzieciństwie czułości i cielesnej bliskości. Teraz doprowadzić to może do zanegowania i odrzucenia seksualności, przy czym zatraca się nieskrępowany wyraz jej twórczego potencjału, a energie wyrażają się w sposób niewłaściwy. Objawia się to często w formie nadmiernego fantazjowania seksualnego lub stłumionej popędliwości, która od czasu do czasu przebija się na powierzchnię. Inny możliwy skutek jest taki, że używasz seksualności jak narkotyku. Także tutaj jej twórczy potencjał jest nierozpoznany i fałszywie skierowany. W obu wypadkach występują niepewność i napięcia wobec drugiej płci. Twoje odczuwanie zmysłowe jest relatywnie mało subtelne i masz tendencje do stawiania zaspokojenia swych potrzeb seksualnych na pierwszym planie. Być może żyjesz po prostu w ciągłej tęsknocie za spełnieniem w związku seksualnym, nie rozpoznając, że przyczyna niezrealizowanego marzenia leży w tobie samym. Tracąc swobodę i niewinność w obchodzeniu się z energiami seksualnymi, tracisz również otwartość na wyrażanie się tych energii w tworzeniu, na grę sił Yin i Yang, a przez to możliwość dziecięcego zdumienia nad cudem życia.

Niedoczynność

Niedoczynność drugiej czakry powstaje najczęściej już w dzieciństwie. Prawdopodobnie już twoi rodzice stłumili własną zmysłowość i seksualność, a tobie zabrakło zmysłowej stymulacji dotyku, głaskania i czułości. (Skutek był taki, że w tej dziedzinie wciągnąłeś swoje anteny!). W okresie dojrzewania zupełnie zablokowałeś przebijające się energie seksualne. Poprzez to „uwieńczone sukcesem” stłumienie dochodzi teraz do braku poczucia własnej wartości, zakrzepnięcia emocji i oziębłości seksualnej. Życie wydaje ci się ponure i mało warte „życia”.
Czytaj także:  Czakra trzecia - czakra splotu słonecznego

Wpływ na ciało fizyczne

Czakra płciowa jest położona w okolicy łonowej. Ma 6 płatków; zawiera czerwoną i pomarańczową pranę. Czerwona prana ma dwa różne odcienie. Jasnowidze zaobserwowali, że kiedy człowiek oddaje mocz, czakry płciowa i meng-mein wytwarzają dużo pomarańczowej prany, a do jej funkcji należy usuwanie z ciała zbędnych produktów przemiany materii. Czakra płciowa kontroluje i energetyzuje następujące organy: a)    narządy płciowe; b)    pęcherz moczowy i macicę; c)    nogi, w znacznym stopniu energetyzowane przez tę czakrę; d)    okolice gardła i głowy – czakra płciowa również wpływa na te części ciała i dostarcza im energii. Czakry: adźnia, gardłowa i podstawowa oddziałują silnie na czakrę płciową. Nieprawidłowe funkcjonowanie którejkolwiek z nich może odbić się niekorzystnie na czakrze płciowej. Złe działanie czakry płciowej może przejawić się w postaci chorób układu moczowego, impotencji, bezpłodności, rozrostu gruczołu krokowego lub innych chorób układu rozrodczego. Czakra płciowa jest niższym, czyli fizycznym ośrodkiem tworzenia. Czakra gardłowa jest jej wyższym odpowiednikiem. Część seksualnej pranicznej energii ulega transmutacji na wyższy rodzaj energii pranicznej, która jest następnie używana przez czakrę gardłową oraz czakry znajdujące się w obrębie głowy.

Przekształcona energia seksualna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania czakry gardłowej oraz i czakr znajdujących się w obrębie głowy.

Pacjenci upośledzeni umysłowo mają wyczerpane energetycznie czakry płciowe. U osób starszych jest wyczerpana nie tylko czakra podstawowa, ale również płciowa. Jest to jedna z przyczyn ich zniedołężnienia. Na kursie medytacji arhatycznej można poznać naukę oraz sztukę transmutacji energii płciowej na energię twórczą i wyższą formę pranicznej energii, która pobudza czynność komórek mózgowych.

Oczyszczanie i pobudzanie

Przebywanie w naturze

Światło Księżyca oraz widok lub dotykanie przeźroczystej wody ożywiają drugą czakrę. Księżyc, w szczególności Księżyc w pełni, stymuluje twoje uczucia i czyni cię wrażliwym na przesłania płynące z twojej duszy, objawiające ci się jako obrazy fantazji i snów. Cicha kontemplacja przeźroczystych, naturalnych zbiorników wodnych, kąpiel w nich a także kilka łyków wody ze świeżego źródła pomagają w oczyszczaniu i rozjaśnianiu twojej duszy, w usuwaniu emocjonalnych blokad i spiętrzeń, aby życie w tobie mogło znowu płynąć swobodnie. Jeśli możesz połączyć kontemplację Księżyca i kontakt z wodą, to uzyskujesz optymalne działanie na drugą czakrę.

Terapia dźwiękiem

Forma muzyczna: Dla aktywizacji drugiej czakry nadaje się każda forma muzyczna budząca niezakłóconą radość życia a także płynne rytmy muzyki ludowej i tanecznej. Poza tym każda muzyka, która powoduje przepływ twoich emocji.
Dla uspokojenia i zharmonizowania drugiej czakry możesz posłuchać śpiewu ptaków, szumu płynącej w naturze wody lub małej fontanny pokojowej.
Samogłoska: Druga czakra jest pobudzana przez zamknięte „o”. Jest ono intonowane na tonie D gamy. Samogłoska „o” wywołuje ruch okrężny. W swojej formie zamkniętej, w której zbliża się do „u”, rozbudza głębię uczuć i prowadzi cię do przyjmującej postać kręgu całości, w której Yin i Yang, energie żeńskie i męskie, w harmonijnie płynącej wzajemnej grze sił osiągają jedność.
W niektórych językach (również w naszym) wykrzyknik „o!” oznacza uczuciowo zdziwienie. Tak więc umiejętność zadziwienia nad cudem Stworzenia jest przez „o” ożywiona.

Mantra: VAM

Terapia kolorem

Przejrzysty kolor pomarańczowy pobudza drugą czakrę. Kolor pomarańczowy daje ożywczą, odnawiającą energię i uwalnia od sztywnych wzorców emocjonalnych. Wspiera poczucie własnej wartości i budzi radość zmysłowej rozkoszy. W Ajurvedzie mówi się, że kolor pomarańczowy jest wewnętrzną barwą wody.

Terapia kamieniami szlachetnymi

Karneol: Karneol połączy cię z pięknem i twórczą siłą tej Ziemi. Pomaga ci żyć chwilą i wspiera skupienie. Przywraca zdziwienie nad cudem Stworzenia, pozwala życiu na nowo płynąć i ożywia twórczą siłę wyrazu.
Kamień księżycowy: Otwiera cię na wewnętrzne bogactwo twoich uczuć. Wiąże cię z twoją stroną sentymentalną, wrażliwą, marzycielską i pomaga ci w ich przyjęciu i zintegrowaniu z twoją osobowością. Likwiduje strach przed uczuciami i działa harmonizująco na równowagę emocjonalną.
Na poziomie fizycznym wspiera oczyszczanie zablokowanych arterii limfatycznych i zabiega u kobiet o wyważoną gospodarkę hormonami.

Czytaj także:  Czakra czwarta - czakra serca

Terapia zapachowa

Ylang-Ylang: Delikatny olejek pozyskiwany z kwiatów drzewa ylang-ylang jest jednym z najbardziej znanych afrodyzjaków. Działa odprężająco i otwiera dę równocześnie na delikatne zmysłowe odczucia. Jego słodki zapach użycza ci uczucia bezpieczeństwa, w którym ufasz przepływowi  
twoich uczuć. Zatrzymane lub wzburzone emocje zostaną przeniesione i rozpuszczone.
Sandał: Olejek z drzewa sandałowego jest często używany na Wschodzie w celu pobudzenia energii seksualnych i wzniesienia zjednoczenia z ukochanym partnerem na poziom doświadczenia duchowego. Ponadto pobudza on fantazję i budzi radość twórczego działania. Jego wibracje powodują integrację energii duchowych na wszystkich poziomach naszego myślenia, czucia i działania.

Formy yogi, działające głównie przez drugą czakrę

Tantra-yoga: W tantrze cała natura jest widziana jako gra żeńskich i męskich sił Shakti i Shivy, które w ciągłym twórczym tańcu tworzą świat zjawisk.
Poprzez otwarcie wszystkich zmysłów, zupełne „tak” dla życia oraz wysubtelnienie i podniesienie seksualnych przeżyć, dąży tantra do zjednoczenia z „kosmiczną seksualnością”.

MEDYTACJA SVADISTHANY

Aby rozpocząć, przyjmij wygodną pozycję, najlepiej z wyprostowanym kręgosłupem. Zamknij oczy i zacznij oddychać głęboko przez nos, bez oddzielania wdechu i wydechu. Poczuj się zrelaksowany. Poświęć chwilę czasu na to by stać się świadomym swego ciała. Po kilku minutach przenieś swoją uwagę do drugiej czakry, która znajduje się dokładnie ponad organami płciowymi. Wtedy przenieś swój oddech do drugiej czakry. Z każdym wdechem czuj jak energia skupiona w organach płciowych rośnie. Będziesz odczuwać ją jako gorąco i intensywność, które narastają z każdym wdechem. Kiedy energia przybiera na sile, wizualizuj ją jako kulę pomarańczowego światła. Doświadczaj, jak poziom energii i jej jasność wzrastają przez dwie do trzech minut. Następnie poczuj jak twoja świadomość przemieszcza się w dół aż do punktu znajdującego się dokładnie ponad narządami płciowymi i lokuje się w centrum kuli pomarańczowej energii. Stań się kulą energii i poczuj jak promieniujesz na zewnątrz z centrum swojego ciała w zewnętrzne otoczenie. Gdy już się to stanie, zwróć uwagę na to jakie jest twoje fizyczne, emocjonalne i mentalne samopoczucie. Możesz poczuć wybuchy energii biegnące w dół i w górę kręgosłupa i przenikające twoje ciało. W sanskrycie nazywane są one kriyas. Są zjawiskiem zupełnie normalnym, ciesz się nimi. Możesz czuć je jak ciepłe prądy czy przepływy energii lub wibracji przenikające twoje ciało. Te sensacje związane są ze zwiększeniem przepływu energii. Zwróć uwagę na zmiany których doświadczasz, ale nie próbuj na nie wpływać. Po krótkim czasie zaczniesz doświadczać obrazów i doznań związanych z drugą czakrą. Niektóre z nich mogą początkowo mieć charakter seksualny, ale jeśli nie będziesz się z nimi identyfikować ani nie poczujesz się do nich przywiązany, przeminą i zostaną zastąpione przez obrazy związane z twórczymi procesami. Po około dziesięciu minutach lub kiedy poczujesz się usatysfakcjonowany, weź głęboki oddech przez nos i pozwól oddechowi wrócić do normalnego rytmu, uwolnij kulę energii i obrazy związane z drugą czakrą. Wtedy niech twój umysł wróci do pokoju. Zrelaksuj się.

MUDRA „Pałac twórczości” – klucz do czakry Svadhisthana

mudra svadhisthanaTechnika wykonania: lewa ręka swobodnie ułożona na wysokości czary płciowej, prawa ręka rozluźniona ułożona nad lewą ręką zwrócona do niej grzbietem.

Wskazania:

  •        choroby układu płciowego
  •        choroby układu moczowego
  •        choroby układu wydalniczego
  •        kamica nerkowa
  •        prostata
  •        cysty
  •        niedomagania śledziony
  •        zapalenie kłębuszków nerkowych

 

 


Źródła:

Księga czakr Shalila Sharamon i Bodo J. Bagiński
Stara Sztuka Uzdrawiania Choa Kok Sui
Praniczne uzdrawianie kolorami Choa Kok Sui
Leczenie psychiki za pomocą energii naturalnych Choa Kok Sui
Ścieżka Mocy Barbara Marciniak
medytacja pochodzi z: yangua.friko.pl/medytacy.htm
Joga małych palców – Mudry Alicja Przystasz-Dulba
obrazek jantry – landsofwisdom.com
A.E.Powell -” Ciało Astralne”
D.Pond – „Czakry od podstaw”

Kliknij i oceń

Shopping cart