Skip to content

Czakra pierwsza – czakra korzenia

czakry - czakra korzenia

Czakra MULADHARA – Czakra Podstawy

  Pierwsza czakra, czakra podstawy, mieści się u podstawy kręgosłupa i jest domem energii przypominającej ognistego węża, znanej energią kundalini. Czakra podstawowa działa podobnie jak korzeń drzewa. Gdy korzeń jest słaby, drzewo też będzie słabe. Podobnie, kiedy słaba jest czakra podstawowa, cale ciało będzie bardzo osłabione. Dlatego można ją również nazwać czakrą-korzeniem. Odpowiada za kontakt ze światem fizycznym, z Ziemią, z której pobiera fizyczną energię życia (nazywaną w różnych kulturach Chi, Qi, Prana, Mana). Małe czakry podeszwowe i czakra podstawy to główne miejsca, którymi energia praniczna z Ziemi wstępuje do ciała. Otwiera się ku dołowi i promieniuje krwistym, czerwonym kolorem. To w niej właśnie zaczynają się kanały subtelne – Nadis (3 główne kanały w ciele: Sushumna, Ida i Pingala), którymi energia płynie dalej wzdłuż ciała, zasilając pozostałe czakry i całe ciało fizyczne. Odpowiedzialna jest za chęć przeżycia i akceptację własnego ciała. Przez swoje powiązanie z żywiołem Ziemi i światem materii, łączy nas z tym co ziemskie i materialne, jest zatem centrum odpowiadającym energetycznie za nasz materialny stan posiadania. Daje poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie, rozwój osobowości. Jej cechy negatywne, to lęk, niezadowolenie, zachłanność. Uśpienie sił twórczych, lęk o zdrowie, pustka wewnętrzna, uciekanie w świat marzeń. Jest siedzibą zbiorowej odpowiedzialności.

Czakra korzenia – Muladhara

Jest ośrodkiem mocy, który oferuje podstawowe, obowiązkowe lekcje na temat tożsamości i przetrwania. Ludzie potrafią spędzić całe życie borykając się z treściami lekcji opartych o nauki kojarzone z tym ośrodkiem. Pokaźne konta w bankach oraz wysokie stanowiska społeczne mogą się przydać, ale tak naprawdę twoją tożsamość określa to, jaki lub jaka jesteś, jakie związki z rodziną i przyjaciółmi tworzysz, i cechy, które uosabiasz.

Kiedy darzysz się sam zaufaniem i miłością, pozwalasz energii wnikać w ciebie właśnie pierwszą czakrą, co poprawia Twoje poczucie własnej wartości oraz przekształca pierwotny lęk przed przeżyciem w ciele fizycznym.

Opanowanie energii pierwszej czakry wymaga ugruntowania osobistej odpowiedzialności za życie.

Ludzie o silnych i aktywnych czakrach podstawy są z reguły bardzo dynamiczni. Jeżeli jednak czakra ta jest nadmiernie pobudzona, to pojawia się stan nadaktywności, niemożności odpoczynku i bezsenności. Inni zaś ludzie, u których czakra ta pracuje za słabo są z reguły leniwi, cechują się niepraktycznym i nierealistycznym stosunkiem do życia. W skrajnych przypadkach tracą zupełnie kontakt z rzeczywistością. Muladhara jest ośrodkiem instynktu samozachowawczego. U ludzi cierpiących na depresję lub mających skłonności samobójcze czakra ta jest niedostatecznie pobudzona. Podobnie u tych, którzy utracili kontakt z rzeczywistością lub zaczynają myśleć nierealistycznie. Czakra ta jest częściowo wyczerpana energetycznie u osób, które mimo wysokich kwalifikacji i stosunkowo dobrego stanu zdrowia mają trudności ze znalezieniem pracy. Przetrwanie zależy od praktycznego wykonywania zawodu. Jeśli ktoś ma problemy ze znalezieniem posady, z wykonywaniem obowiązków zawodowych czy prowadzeniem interesów, to leczyć należy czakrę podstawy. Przykładem może być mężczyzna, który w pewnym okresie życia popadł w poważne długi. Gdy zbadano mu czakrę podstawy, okazało się, iż jest ona wyczerpana i niedostatecznie pobudzona. Po kilku zabiegach jego działalność zawodowa i wydajność poprawiły się w ciągu jednego czy dwóch miesięcy. Niebawem awansował w pracy, dzięki czemu zaczął więcej zarabiać i mógł rozwiązać swoje problemy finansowe. Jeśli ktoś wykazuje skłonności samobójcze, jego czakra podstawy jest mała i osłabiona. Aby uchronić go przed odebraniem sobie życia, trzeba tę czakrę pobudzić. Jeśli sprawisz, że stanie się duża i silna, popełnienie samobójstwa będzie niemożliwe, gdyż czakra ta jest ośrodkiem troski o własne życie, czyli ośrodkiem instynktu samozachowawczego. Nadpobudliwe dzieci mają nadmiernie aktywną czakrę podstawy. Niektórym podaje się środki uspokajające, ale ten sposób leczenia budzi wątpliwości. Wystarczy oczyścić czakrę podstawy, by ją zmniejszyć i przyhamować, a wówczas nadpobudliwe dziecko powoli się uspokoi. Kiedy nadpobudliwość dziecka jest kontrolowana, nie hamuj jego czakry, ponieważ wpływa ona także na wzrost fizyczny i rozwój umysłowy. Lepszym sposobem na zmniejszenie nadpobudliwości jest przeniesienie energii z czakry podstawy w górę – do czakr korony, rąk i nóg. Gdy czakra się zmniejszy i odblokuje, nie będzie już potrzeby jej hamowania. Technikę tę można zastosować, gdy wyżej położone czakry są częściowo zablokowane, co powoduje nadmierną aktywność czakry podstawy. Ludzie cierpiący na bezsenność mają zbyt pobudzoną czakrę podstawy. Aby ułatwić im zasypianie, dokładnie oczyść tę czakrę oraz czakrę splotu słonecznego, a następnie je przyhamuj. Czakra podstawy jest ośrodkiem nie tylko instynktu samozachowawczego, lecz również aktywności życiowej. Dynamiczny dyrektor lub ktoś, kto odnosi sukcesy w biznesie, zwykle ma bardzo aktywną i naenergetyzowaną czakrę podstawy. Człowiek z małą i wyczerpaną czakrą przeważnie układa plany, ale ich nie realizuje. Woli odkładać sprawy na później. Trzeba poddać leczeniu jego czakrę podstawy, ponieważ jest ona czakrą aktywności.
Czytaj także:  Natura i właściwości energii życiowej - Podstawowe struktury ciała subtelnego

Funkcja

Czakra podstawowa wiąże nas ze światem fizycznym. Doprowadza energie kosmiczne do poziomu cielesno-ziemskiego, przy czym jednocześnie energia Ziemi wpływa przez tę czakrę w nasz subtelny system energetyczny. Przez czakrę podstawową nawiązujemy kontakt z „Duchem Matki Ziemi”, doświadczamy jej elementarnej siły, jej miłości i cierpliwości. Podstawowe, zarówno indywidualne jak i globalne, potrzeby życia i przeżycia na tej planecie, przypadają na obszar działania pierwszej czakry. „Tak” dla życia na Ziemi, dla fizycznej egzystencji oraz gotowość działania w harmonii z siłą Ziemi i uczenia się od niej, są darami otwartej pierwszej czakry. Tak więc czakrze podstawowej przyporządkowany jest żywioł Ziemi. Jej kolor to czerwień energii i aktywności, najgłębszego jądra naszej planety. Daje ona ziemską stałość i „pewny grunt pod nogami”, na którym możemy budować nasze życie, zaopatruje nas równocześnie w energię potrzebną dla twórczej aktywności w świecie. Ponadto użycza siły przebicia i wytrwałości. Budowa własnej egzystencji, zabezpieczenie materialne oraz „podtrzymanie własnego gatunku” poprzez założenie rodziny, należą tak samo do obszaru działania pierwszej czakry jak i seksualność jako funkcja cielesna i sposób płodzenia dzieci. Czakra podstawowa tworzy fundament życiowy i źródło witalnych sił dla wyższych czakr. Poprzez nią jesteśmy związani z niewyczerpanym rezerwuarem sił energii Kundalini. W niej zaczynają się również trzy główne kanały: Sushumna, Ida i Pingala. Podobnie jak serce w ciele fizycznym, czakra podstawowa jest środkiem naszego systemu krążenia energii subtelnych. Jest ona ponadto siedzibą kolektywnej podświadomości, w której zostaje udostępniona nagromadzona wiedza. Uzyskanie wewnętrznej równowagi człowieka wymaga zrównoważenia czakry pierwszej z czakrą siódmą.

Diagnozowanie

Działanie harmonijne

Jeśli twoja czakra podstawowa jest otwarta i działa harmonijnie, doświadczasz głębokiego, osobistego związku z Ziemią i jej stworzeniami, niezakłóconej siły życia i ugruntowania w sobie i w życiu, zadowolenia, stabilności i wewnętrznej siły. Czujesz się osadzony w naturalnym obiegu życia, w przemianie ze spokoju na aktywność, ze śmierci na nowe narodziny. Twoje działania będą inspirowane chęcią twórczego współkształtowania życia na twojej „Planecie Matce”, a w harmonii z tworzącą siłą Ziemi, z życiem natury, będzie ci łatwo realizować twoje cele w świecie. Twoje życie ukołyszą fale niewzruszonej pierwotnej ufności. Odczuwasz Ziemię jako stabilne miejsce, na którym dostajesz wszystko, czego potrzebujesz: dostatek, pożywienie, bezpieczeństwo i ochronę. Tak więc traktujesz pełen ufności życie na tej Ziemi, przyjmujesz z wdzięcznością wszystko, co otrzymujesz gotowe.

Działanie nieharmonijne

Jednostronne podkreślenia działania pierwszej czakry lub jej niedomaganie powodują, że twoje myślenie i działanie krąży przede wszystkim wokół materialnego posiadania i bezpieczeństwa, jak również wokół zmysłowych podniet i rozkoszy, np. dobrego jedzenia, alkoholu, seksu itd. To, czego pożądasz, musisz natychmiast mieć, nie myśląc przy tym o skutkach. Jednocześnie dość trudno przychodzi ci otwarcie coś dawać lub przyjmować. Masz skłonność zabezpieczania i odgraniczania siebie. Niemożność „wypuszczania” i chęć „zatrzymania” wyraża się nierzadko na poziomie cielesnym w postaci obstrukcji i nadwagi. Twoje działanie jest skierowane przede wszystkim na zaspokajanie tylko własnych potrzeb. Nieświadomie nie dostrzegasz lub pomijasz potrzeby innych, jak również twojego ciała, tzn. zdrowego umiarkowanego odżywiania, wystarczającej dawki spokoju i zrównoważonego, harmonijnego sposobu życia. W przypadkach skrajnych trzymasz się określonych wyobrażeń i pożądań, od których nie możesz się uwolnić. Jeśli twoje przyzwyczajenia są zagrożone przez warunki lub innych ludzi, reagujesz podnieceniem i zdenerwowaniem, w skrajnych sytuacjach także wściekłością i agresją. Przeprowadzanie siłą swoich życzeń i wyobrażeń podlega również obszarowi zakłóconej pierwszej czakry. Wściekłość, złość i przemoc są w rezultacie mechanizmami obronnymi, wskazującymi na brak pierwotnej ufności. Stoi za tym zawsze strach stracenia czegoś lub w ogóle nie otrzymania tego, co daje ci poczucie bezpieczeństwa i dobre samopoczucie. Ziemia jest dla ciebie miejscem, które musi zostać opanowane i wyeksploatowane, aby zapewnić przeżycie człowieka. Tak więc obserwowana dzisiaj rabunkowa gospodarka energią Ziemi i zniszczenie naturalnej równowagi są symptomami zakłóceń w czakrze podstawowej u większości żyjących obecnie ludzi.

Niedoczynność

Przy zablokowanej lub zamkniętej czakrze podstawowej twoja konstytucja cielesna oraz odporność fizyczna i psychiczna są bardzo małe. Wiele rzeczy w życiu przysparza ci trosk i dobrze znasz uczucie niepewności. Możliwe, że masz uczucie braku twardego gruntu pod nogami lub że nie jesteś w pełni obecny. Trudno ci poradzić sobie z wyzwaniami życia, brakuje ci także często siły przebicia i stabilności. Życie na Ziemi wydaje ci się zbyt często brzemieniem, a nie radością. Niemal ciągle tęsknisz za życiem, które będzie łatwiejsze, przyjemniejsze i mniej wymagające. Jeśli rozwinąłeś twoje wyższe czakry jednostronnie, to niedoczynność czakry podstawowej może dać ci uczucie braku przynależności do tej Ziemi. Ponieważ nie możesz poprzez twoją czakrę podstawową prawidłowo przyjmować elementarnej siły Ziemi, dochodzi w niektórych przypadkach, w powiązaniu z blokadami w czakrze sakralnej i czakrze splotu słonecznego, do chorobliwego chudnięcia jako reakcji ucieczki. Będziesz jednak tak długo konfrontowany z problemami „życia ziemskiego”, aż nie nauczysz się traktować ich jako kamieni milowych całościowego rozwoju.
Czytaj także:  Aktywacja czakr przy użyciu dźwięków solfegio

Kiedy można podejrzewać, że Twoja czakra podstawy nie działa prawidłowo?

Czy uważasz, że świat zewnętrzny jest dla Ciebie wrogi? Czy uważasz, że trzeba o wszystko walczyć i ciągle bronić tego co już masz? Czy masz problemy z dzieleniem się i dawaniem? Czy odczuwasz lęk przed działaniem? Czy traktujesz ludzi jak potencjalnych wrogów? Czy masz trudność w panowaniu nad swoimi emocjami? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na część z tych pytań, to najprawdopodobniej Twoja czakra korzenia pracuje dysharmonijnie. I drugi zestaw pytań: Czy masz poczucie braku bezpieczeństwa i stabilności? Czy należysz do osób biernych i unikasz kontaktu ze światem? Czy czujesz, że grunt usuwa Ci się spod nóg, albo często używasz właśnie tego sformułowania? Czy brakuje Ci energii to zrobienia czegokolwiek? Czy często boisz się o swój byt ? Czy brak Ci pewności siebie? Czy często chorujesz lub jesteś słaby? A może ciągle szukasz pomocy u innych i jesteś ospały? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na większość pytań, najprawdopodobniej masz zamkniętą lub bardzo słabo otwartą Muladharę.

Wpływ na ciało fizyczne

Czakra korzenia ma 4 płatki i zawiera czerwoną oraz pomarańczową pranę. Znajduje się w niej również minimalna, niedostrzegalna ilość żółtej prany. Czerwona prana z czakry podstawowej jest używana do energetyzowania i wzmacniania całego widzialnego ciała fizycznego. Czakra podstawy kontroluje i zasila energią: a)    układ mięśniowy i kościec; b)    kręgosłup; c)    układ krwiotwórczy – i czuwa nad wysoką jakością krwi; d)    gruczoły nadnerczowe; c) tkanki całego ciała i narządy wewnętrzne; I) proces rozrostu komórek; g)    proces rozwoju niemowląt i dzieci; h)    stan ogólnej żywotności; i)    układ termiczny – utrzymywanie ciepłoty ciała; j) serce i narządy płciowe – ma na nie pewien wpływ. Nieprawidłowe funkcjonowanie tej czakry może się przejawiać w postaci: a)    artretyzmu i reumatyzmu; b)    dolegliwości kręgosłupa; c)    chorób krwi i alergii; d)    zbyt powolnego gojenia się ran i zrastania złamanych kości; Ludzie z silnie działającą czakrą podstawową odznaczają się dużą żywotnością i zdrowiem, natomiast wątle i słabe są zazwyczaj te osoby, u których czakra ta pracuje mało aktywnie. U osób starszych czakra podstawowa znajduje się zwykle w stanie większego lub mniejszego wyczerpania. Oto dlaczego ich ciała są słabe i skurczone, kręgosłupy pochylone, rany i złamania kości goją powoli i często rozwija się u nich artretyzm.

Zdrowa czakra podstawy ma kluczowe znaczenie dla zachowania młodości i zdrowia.

Oczyszczanie i pobudzanie

Przebywanie w naturze

Obserwacja krwawo-czerwonego wschodzącego lub za-chodzącego Słońca, jak również świecącej czerwieni zorzy porannej lub wieczornej, ożywia i harmonizuje czakrę podstawową i rozluźnia zawężone struktury powstałe w jej obszarze działania. Aby poprzez pierwszą czakrę wejść w kontakt z uspokajającymi, stabilizującymi i budującymi siłami naszej planety, usiądź w postawie lotosu lub krawca na świeżej ziemi i świadomie wdychaj jej zapach. Jeśli możesz połączyć te oba przeżycia doświadczania przyrody, to uzyskasz optymalne całościowe działanie na czakrę podstawową. 

Terapia dźwiękiem

Forma muzyczna: Muzyka z monotonnymi, silnie zaznaczonymi rytmami nadaje się do aktywizacji czakry pod-stawowej. Archaiczna muzyka wielu narodów pierwotnych wyraża tę formę najlepiej. Także ich tańce zmierzają do nawiązania kontaktu z naturą, z jej siłami i istotą.
Do harmonizacji czakry podstawowej możesz używać naturalnych dźwięków natury. Jeśli nie masz ich pod ręką „w oryginalnym wydaniu”, to możesz skorzystać z wielu dostępnych dziś kaset i płyt.
Samogłoska: Czakrze podstawowej przyporządkowana jest samogłoska „u”. Śpiewa się ją na głębokim C gamy. Dźwięk „u” wywołuje skierowany w dół ruch do twoich korzeni, wprowadza cię w głębię podświadomości i ożywia pierwotne ziemskie siły pierwszej czakry.

Mantra: LAM

Terapia kolorem

Pierwsza czakra pobudzana jest przez jasny, błyszczący kolor czerwony. Czerwony kolor ociepla i ożywia, daje witalność, siłę życiową i odwagę. Jeśli z czerwienią zmieszana jest odrobina koloru niebieskiego, to pomoże ci to przeniknąć popędy witalne siłą duchową.

Terapia kamieniami szlachetnymi

Agat: Agat użycza powagi, stałości i zrównoważenia. Pomaga w rozwiązywaniu negatywnych emocji i chroni wewnętrzną istotę. Rozbudza szacunek dla własnego ciała i działa konstruktywnie na organy rozrodcze. Płytki agatu z krystalicznym wrostkiem dają wzrastającemu w tobie życiu — czy jest to cielesne czy duchowe dziecko — bezpieczeństwo i ochronę. Dają zaufanie i ułatwiają rozwiązania.
Hematyt: Hematyt, zwany też krwawnikiem, daje wytrwałość i siłę, działa wzmacniająco i budująco na ciało, mobilizuje ukryte siły. Pomaga w stanach osłabienia i wspiera rekonwalescencję po chorobie. Wspomaga również produkcję krwi i wzrost komórek.
Czerwony jaspis: Zielono-czerwony jaspis wiąże cię z elementarną siłą i cierpliwą miłością „Matki Ziemi”. Uczy bezinteresowności i skromności, wzmacnia krew, daje witalność, stabilność, siłę i cierpliwość. Oczyszcza i transformuje ciało fizyczne oraz daje uczucie bezpieczeństwa w naturalnym obiegu życia, z którego można czerpać siłę i spokój.
Granat: Granat ofiarowuje siłę napędową, siłę woli, zaufanie do samego siebie i sukces. Daje widzenie tego, co ukryte, aż do jasnowidzenia. Pobudza seksualność i pomaga przemienić ją w transformację, budującą siłę. Na poziomie fizycznym pomaga w chorobach organów płciowych i krążenia.
Czerwony koral: Czerwony koral daje żywą, płynącą energię i siłę. Działa pobudzająco, ożywiająco i przyspiesza produkcję krwi. Daje stabilność, pobudzając jednocześnie elastyczność, tak że możesz zachować w sobie stałość płynąc w strumieniu życia.
Rubin: Rubin daje obdarzającą życiem, ciepłą i twórczą energię, prowadzącą do oczyszczenia i przemiany. Przywraca harmonijny związek między miłością cielesną i duchową, seksualnością i duchowością, odkrywając w ten sposób nowe formy przeżycia.

Czytaj także:  Bardzo poważna adnotacja do pracy z czakrami

Terapia zapachowa

Cedr: Cierpki zapach olejku cedrowego wiąże się z ziemskimi siłami i istotami natury. Pomaga zbierać energię, daje spokój i uczucie bezpieczeństwa na łonie Matki Ziemi.
Goździk: Olejek goździka korzennego pomaga przy uwalnianiu spiętrzonych w czakrze podstawowej struktur energii. Wspiera gotowość uwalniania się ze starych zawężających struktur, powstałych z potrzeby odgraniczania się i potrzeby bezpieczeństwa. Wspiera też gotowość do otwierania się dla nowych, świeżych energii. Prowadzi on do przemiany i odnowienia, jeśli przyjmiesz informacje jego wibracji.

Formy yogi, działające głównie przez pierwszą czakrę

Hatha-yoga: Rozwój świadomości dzięki oczyszczaniu i stymulowaniu podstawy cielesnej, poprzez określone ćwiczenia cielesne i postawy cielesne w połączeniu z ćwiczeniami oddechu.
Kundalini-yoga: Wzbudzanie tzw. siły wężowej, która przebiega równolegle do kręgosłupa, od kości ogonowej, a wstępując w górę aktywizuje i ożywia wszystkie inne czakry. W tym celu uprawia się przeróżne ćwiczenia fizyczne i duchowe.

MEDYTACJA MULADHARY

Aby rozpocząć, przyjmij wygodną pozycję, najlepiej z wyprostowanym kręgosłupem. Zamknij oczy i zacznij oddychać głęboko przez nos, bez oddzielania wdechu i wydechu. Poczuj się zrelaksowany. Poświęć chwilę czasu na to by stać się świadomym swego ciała. Po kilku minutach przenieś swoją uwagę do pierwszej czakry u podstawy kręgosłupa. Zacznij wdychać i wydychać przez pierwszą czakrę.
Chciałbym, abyś poczuł, że każdy wdech nie kończy się u dołu płuc, ale wypełnia twoje ciało aż do podstawy kręgosłupa. Bez odgraniczania wdechu i wydechu oddychaj naturalnie przez nos. Poczuj, jak przy każdym wydechu przybywa energii u podstawy twojego kręgosłupa. Będziesz czuć energię jako intensywne gorąco, które będzie przybierało na sile z każdym wydechem. Gdy energii przybywa, wizualizuj ją jako kulę ognistego, czerwonego światła. Kontynuuj doświadczanie i wizualizowanie rosnącej i jaśniejącej energii przez dwie do trzech minut. Przenieś swoją świadomość w dół, aż znajdzie się u podstawy kręgosłupa i ulokuje się w centrum kuli energii. Stań się kulą energii i poczuj jak jesteś wciągany do wnętrza Ziemi.
Gdy już się to stanie, zwróć uwagę na to jakie jest twoje fizyczne, emocjonalne i mentalne samopoczucie. U niektórych mogą pojawić się głębokie zmiany na każdym poziomie. Niektórzy z was doświadczą stanu zjednoczenia z Ziemią, cyklami życia, śmierci i odrodzenia. Niektórzy opisują doznania ciągłości i jedności z innymi formami życia lub uczucia bezpieczeństwa, partnerstwa i bycia związanym z Naturą i Matką Ziemią.
Po dziesięciu minutach lub kiedy poczujesz się usatysfakcjonowany, weź głęboki oddech przez nos i pozwól oddechowi wrócić do normalnego rytmu, uwolnij kulę energii u podstawy kręgosłupa i obrazy związane z pierwszą czakrą. Wtedy niech twój umysł wróci do pokoju. Zrelaksuj się.

MUDRA PRZEŻYCIA – klucz do czakry Muladhara.

mudra muladharaTechnika wykonania: kciuk (Ogień) prawej ręki składamy tak, aby opuszkiem dotknął podstawy małego palca (Woda). Cztery palce prawej ręki (Powietrze, Niebo, Ziemia, Woda) obejmują kciuk (Ogień) tejże ręki (zaciśnięta pięść). Wykonujemy to na wysokości czakry podstawy. Lewa ręka w geście Wiedzy.

Wskazania:

· rwa kulszowa
· prostata
· żylaki i hemoroidy
· bóle kręgosłupa
· dyslokacja kręgów
· niedomagania nerek i jelita cienkiego
· zapalenie jelita grubego
· stresy
· doenergetyzowanie układu krzyżowego.


Źródła:

Księga czakr Shalila Sharamon i Bodo J. Bagiński
Stara Sztuka Uzdrawiania Choa Kok Sui
Praniczne uzdrawianie kolorami Choa Kok Sui
Leczenie psychiki za pomocą energii naturalnych Choa Kok Sui
Ścieżka Mocy Barbara Marciniak
medytacja pochodzi z: yangua.friko.pl/medytacy.htm
Joga małych palców – Mudry Alicja Przystasz-Dulba
obrazek jantry – landsofwisdom.com

Kliknij i oceń

Shopping cart