Skip to content

Czakra trzecia – czakra splotu słonecznego

czakry - czakra splotu słonecznego

CZAKRA MANIPURA – CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO

Czakra splotu jest odpowiedzialna za naszą emocjonalność. Kiedy działa prawidłowo jesteśmy zrównoważeni emocjonalnie, w przypadku zaburzeń czakry emocje przejawiane są w wybuchowy sposób. Splot to także nasze centrum energii, słońce wewnątrz nas, które daje nam witalności i siły. Pełne otwarcie to: radość, wdzięczność, szacunek, dostatek, pełnia, ciepło, przebaczenie, światłość, czystość Manipurę czasem nazywa się również centrum pępkowym lub czakrą śledziony. A jest to błąd, wynikający chyba z niewiedzy przepisujących od siebie autorów.(*) Ukierunkowania tej czakry pozwalają osiągnąć mistrzostwo w różnych formach wyrażania siebie. Stąd bierze się samokontrola, wyczucie umiaru i wewnętrzna dyscyplina. Jeśli jednak nie rozwinęliśmy w sobie samokontroli, rodzą się małe i duże konflikty dotyczące władzy. Nagromadzone ciemności w splocie to zbytnia kontrola siebie i świata, stąd czasem mówi się że splot to czakra – Ego. Jest tendencja by bardzo trzymać to co nas określa, cechy charakteru, wspomnienia. Tworząc granicę w tym punkcie, zaczyna narastać lęk o utratę świata jaki dotychczas się poznało. Strachy i obawy, ich wcielenia przybierają różnorodną postać. Można się bać rozpocząć coś nowego, można się bać siebie i swojego wpływu na świat, można się bać pomagania komuś. Maski te czasem są wielką obawą o swoje istnienie, tj. jeśli się coś zrobi lub czegoś nie zrobi, przestanie się istnieć. Podstawową metodą pracy ze splotem, jest skonfrontowanie się z samym sobą, emocjami oraz myślami. Jest to postawa otwarta na zobaczenie swojego prawdziwego oblicza.

Warto dbać o splot, ponieważ ogień który tam rozbłyskuje urzeka niezwykłością i wyjątkowością pasji.

Czakra splotu słonecznego – Manipura

Trzecia czakra, inaczej czakra splotu słonecznego, działa jako ośrodek odczuwania intuicji i siły woli, niczym taki „mózg w brzuchu”. Dostro­jenie do czynności i rozmyślań tego ośrodka ma podstawowe znaczenie w podejmowaniu decyzji, a to dlatego że twoje ciało jest bankiem we­wnętrznej wiedzy o życiu i wydarzeniach tego świata i światów leżących poza nim. Musisz nauczyć się zwracać uwagę na swoje ciało oraz uzna­wać uczucia rejestrowane przez jego wnętrze. Rozpoznanie celu i funkcji trzeciej czakry pomoże szybko pojąć subtelne niuanse większości sytu­acji, o ile honorujesz swoje uczucia i widzisz w nich cenne źródło do­strzegania rzeczywistości

CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO

Przednia czakra splotu słonecznego mieści się w dołku między przednimi żebrami, a tylna znajduje się za nią. Czakra splotu słonecznego jest ośrodkiem niższych emocji, takich jak złość, nienawiść, irytacja, żal, zmartwienie, niepokój, napięcie, lęk, egoizm, agresywność, niechęć, skłonność do uzależnień itd. Określenie „niższe emocje” niekoniecznie musi być negatywne. Gdy człowiek wykazuje agresję, czakry splotu słonecznego, podstawy i meng-mein stają się nadmiernie pobudzone. Ale główną czakrą wywierającą wpływ na pozostałe jest czakra splotu słonecznego. Normalizując jej pracę (przez oczyszczenie i naenergetyzowanie), można uspokoić gwałtownego pacjenta w bardzo krótkim czasie. Lecząc zaburzenia psychiczne, przeważnie – jeśli nie zawsze – poddaje się zabiegom właśnie tę czakrę. Kiedy ktoś przeżywa stres lub żywi do ludzi głęboką urazę, czakra splotu słonecznego napełnia się brudną energią. Czakra ta jest również ośrodkiem odwagi, ’wytrwałości, uporu, pragnienia zwycięstwa. Jest ośrodkiem poczucia własnego ja, co znajduje wyraz w wypowiedziach: „Ja chcę tego”, „Ja pragnę tamtego”, „Ja potrzebuję…”. Aby mogła prawidłowo funkcjonować, musi być dobrze pobudzona. Jest ośrodkiem asertywności. Jeśli chodzi o duże zbiorowiska ludzi, jest ośrodkiem władzy i siły. W niej znajduje się też źródło niższych popędów.

Funkcja

Trzecia czakra znajduje w literaturze najprzeróżniejsze określenia. Takie jej umiejscowienie jest odpowiednio do nazwy różnie podawane. Chodzi tu o czakrę główną i kilka czakr podrzędnych, które w swych funkcjach tak bardzo się zazębiają, że można je traktować jako jedną czakrę główną. Tak więc trzeciej czakrze przypada kompleksowy obszar zadań. Jest ona przyporządkowana żywiołowi ognia. Ogień oznacza światło, ciepło, energię i aktywność, na poziomie duchowym także oczyszczenie. Splot słoneczny jest naszym Słońcem, naszym centrum siły. Przyjmujemy tutaj energię Słońca, która między innymi odżywia nasze ciało eteryczne, użyczając w ten sposób witalności naszemu ciału fizycznemu i podtrzymując je. W trzeciej czakrze wchodzimy w aktywną relację do rzeczy świata i do innych ludzi. Z tego obszaru wypływa też na zewnątrz nasza energia emocjonalna. Nasze relacje międzyludzkie, sympatie i antypatie, jak również zdolność wchodzenia w długotrwałe związki emocjonalne, są w dużym stopniu sterowane z tego centrum. Dla przeciętnego człowieka trzecia czakra jest umiejscowieniem osobowości. Jest miejscem, w którym znajduje on swoją społeczną tożsamość i próbuje ją potwierdzić przez osobistą siłę, wolę osiągnięć, dążenie do władzy albo także przez dopasowanie się do norm społecznych. Ważnym zadaniem trzeciej czakry, aby osiągnąć na wszystkich poziomach życia możliwie największe spełnienie, jest oczyszczenie popędów i życzeń dolnych czakr, świadome kierowanie i wykorzystywanie ich twórczej energii, jak również manifestowanie w świecie materialnym duchowego bogactwa wyższych czakr. Czakra ta wiąże się bezpośrednio z ciałem astralnym, zwanym także ciałem życzeń lub ciałem pożądań i będącym nośnikiem naszych emocji. Witalne popędy, życzenia i uczucia dolnych czakr są w tej czakrze wyjaśniane, przetrawiane i transformowane w wyższe postacie energii, zanim zostaną zastosowane do świadomego kształtowania naszego życia wraz z energiami wyższych czakr. Podobną zasadę znajdujemy na poziomie cielesnym w obszarze wątroby. Wątroba we współdziałaniu z systemem trawiennym ma za zadanie zanalizować przyjęte pożywienie, oddzielić to, co niepotrzebne od tego, co potrzebne i zamienić to ostatnie w wartościowe składniki, a także rozprowadzić do odpowiednich miejsc w ciele. Afirmacja i sensowna integracja uczuć i życzeń z naszymi życiowymi doświadczeniami prowadzi do odprężenia i otwarcia trzeciej czakry, przez co światło w nas jest coraz większe, rozjaśniając coraz bardziej nasze życie i nasz świat. Nasze ogólne usposobienie zależy w dużym stopniu od tego, jak dużo światła wpuszczamy do siebie. Czujemy się przejrzyście jasno, radośnie i wewnętrznie spełnieni, jeśli trzecia czakra jest otwarta, natomiast nasze usposobienie jest niezrównoważone i mroczne, jeśli jest ona zablokowana lub zakłócona. Te odczucia emitujemy każdorazowo na świat zewnętrzny tak, że całe życie jest dla nas jasne lub ciemne. Ilość światła w nas określa jasność naszego widzenia i jakość tego, co obserwujemy. Poprzez wzrastającą integrację i wewnętrzną całość żółte światło intelektualnego zrozumienia w trzeciej czakrze przemienia się powoli w złote światło mądrości i pełni. Poprzez splot słoneczny rozpoznajemy bezpośrednio wibracje innych ludzi i reagujemy potem całkiem odpowiednio do jakości tych wibracji. Jeśli natrafiamy na negatywne wibracje, czujemy tutaj bardzo często grożące niebezpieczeństwo. Rozpoznajemy to po tym, że trzecia czakra mimowolnie się ściąga, co jest jej przejściowym mechanizmem obronnym. Potem jednak, gdy światło w nas jest tak silne, że mocno wypływa na zewnątrz otaczając nasze ciało niczym ochronnym płaszczem, staje się to zbędne.
Czytaj także:  Czakra czwarta - czakra serca

Diagnozowanie

Działanie harmonijne

Jeśli twoja czakra jest otwarta i działa harmonijnie, użycza ci uczucia pokoju, wewnętrznej harmonii z sobą samym, z życiem i twoją pozycją w nim. Akceptujesz siebie, z całą swoją istotą i jesteś w stanie respektować uczucia i odrębność innych ludzi. Posiadasz naturalną zdolność przyjmowania uczuć, życzeń i doświadczeń życiowych, rozpoznawania ich zadań w twoim rozwoju, widzenia ich we właściwym świetle i integrowania ich w taki sposób w twoją osobowość, że prowadzą cię ku pełni. Twoje czyny znajdują się w spontanicznej harmonii z naturalnymi prawidłowościami, działającymi zarówno w całym Wszechświecie, jak również w ludziach. Sprzyjając ewolucji przyczyniają się one do otwarcia przed tobą i twoimi bliźnimi wewnętrznych i zewnętrznych bogactw i pełni. Jesteś pełen światła i siły. Jasność w tobie otacza również twoje ciało. Chroni cię ona w ten sposób przed negatywnymi wibracjami i promieniuje na twoje otoczenie. W połączeniu z otwartą czakrą czoła i czakrą korony rozpoznajesz, że wszystko, co widoczne, składa się z przeróżnych wibracji światła. Twoje życzenia spełniają się spontanicznie, ponieważ jesteś we wszystkich sprawach tak ściśle związany z siłą światła, że przyciągasz jak magnes to, o czym marzysz. Tak oto urzeczywistniasz w twoim życiu poznanie, że pełnia jest twoim przyrodzonym prawem i boskim dziedzictwem.

Działanie nieharmonijne

Przy jednostronnym lub wadliwym działaniu trzeciej czakry chciałbyś mieć na wszystko swój wpływ, kontrolować twój wewnętrzny jak i zewnętrzny świat, zdobywać i sprawować władzę. Czujesz jednak przy tym, że powoduje tobą brak wewnętrznego spokoju i niezadowolenie. Być może doświadczyłeś mało uznania w dzieciństwie i młodości. Dlatego też nie mogłeś rozwinąć rzeczywistego poczucia własnej wartości i szukasz teraz w zewnętrznym życiu takiego potwierdzenia i zadowolenia, których ci wewnętrznie brakuje. Rozwijasz przy tym ogromną aktywność, którą próbujesz pokryć dręczące uczucie niespełnienia. Brakuje ci wewnętrznego opanowania, jest ci trudno uwolnić się i odprężyć. Myśląc przede wszystkim o zdobyciu uznania i zewnętrznego bogactwa, być może nawet rzeczywiście jesteś w tym skuteczny. Nastawienie, że wszystko jest możliwe prowadzi do tego, że dokuczliwe i niepożądane uczucia są kontrolowane lub tłumione. Wskutek tego twoje emocje spiętrzają się. Od czasu do czasu przełamują jednak ten mur obrony i kontroli, zalewając cię tak, że nie jesteś w stanie skierować ich na właściwe tory. Łatwo „wychodzisz z siebie”, zaś w twoim rozdrażnieniu wyraża się znaczna część owej złości, którą z biegiem czasu połknąłeś nie „przetrawiając” jej. W końcu musisz stwierdzić, że samo dążenie do zewnętrznego bogactwa i uznania nie może ci dać stałego zadowolenia.

Niedoczynność

Przy zakłóconym działaniu trzeciej czakry czujesz się często przygnębiony i zniechęcony. Wszędzie widzisz przeszkody, które przeciwstawiają się spełnieniu twoich życzeń. Swobodny rozwój twojej osobowości był prawdopodobnie już w dzieciństwie bardzo utrudniony. Ze strachu, że utracisz uznanie twoich rodziców lub wychowawców, powściągałeś niemal zupełnie wyrażanie twoich uczuć a te, których nie umiałeś przetrawić, zamknąłeś w sobie. Tak utworzyły się „emocjonalne osady”, tłumiące siłę ognia splotu słonecznego i odbierające spontaniczność i siłę twoim pragnieniom i działaniom. Także dzisiaj próbujesz jeszcze zyskać uznanie dopasowując się, co prowadzi do odparcia i braku integracji witalnych pragnień i emocji. W trudnych sytuacjach doznajesz uczucia mdłości w okolicy brzucha lub stajesz się tak nerwowy, że twoje działania stają się niespokojne i nieskoordynowane. Najchętniej ukryłbyś się przed nowymi wyzwaniami. Boisz się nowych doświadczeń, czując, że właściwie nie dorosłeś do tak zwanej walki o byt.
Czytaj także:  o 3 Oku słów parę

Wpływ na ciało fizyczne

Czakra splotu słonecznego. Przednia czakra splotu słonecznego jest położona w dołku między żebrami, natomiast tylna czakra splotu słonecznego jest umiejscowiona z tyłu czakry przedniej. Czakra splotu słonecznego ma 10 płatków i zawiera następujące prany: czerwoną, żółtą, zieloną i niebieską oraz małe ilości prany pomarańczowy i fioletowej. Kiedy człowiek spożywa pokarm, powstaje więcej zielonej prany, Gdy człowiek wypróżnia się, czakry splotu słonecznego i pępkowa wytwarzają wielką ilość pomarańczowej i małą ilość żółtej prany. Zetknięcie się prany żółtej i pomarańczowej powoduje natychmiastowo pobudzenie czynności jelita grubego. Każdą z tych pran lub obie jednocześnie wykorzystuje się dlatego w leczeniu zaparć. Czakra splotu słonecznego kontroluje i energetyzuje następująco narządy: przeponę, wątrobę, trzustkę, żołądek oraz w pewnym stopniu jelito grube i cienkie. Gruczoły nadnerczowe, serce, płuca i inne części ciała również odczuwają wpływ tej czakry. Czakra ta kontroluje i energetyzuje wątrobę, której funkcją jest m.in. odtruwanie krwi, wpływa więc na jej jakość. U pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (gościec przewlekły postępujący), autoimmunizację (autoagresję, czyli wytwarzanie przeciwciał przeciw własnym antygenom) oraz liszaj rumieniowaty narządowy (układowy) czakra splotu słonecznego i wątroba funkcjonują nieprawidłowo. Łatwiej jest przekazywać energię do trzustki przez tylną czakrę splotu słonecznego. Można bardzo szybko zregenerować siły wyczerpanego pacjenta przekazując mu energię do czakry splotu słonecznego. Jest to jedna z najważniejszych czakr, gdyż sprawuje kontrolę nad wieloma ważnymi organami, zaopatruje je w energię i wpływa na ich czynność. Jednak negatywne emocje bardzo łatwo zakłócają jej harmonijne działanie. Nieprawidłowe funkcjonowanie czakry splotu słonecznego może przejawiać się w postaci: trudności w oddychaniu spowodowanych zaburzeniami pracy przepony, cukrzycy, chorób trzustki, chorób żołądka, zapalenia wątroby, chorób woreczka żółciowego, wysokiego poziomu cholesterolu we krwi, chorób serca, zanieczyszczenia lub chorób krwi. Czakra splotu słonecznego jest ośrodkiem pozytywnych oraz negatywnych niższych emocji, takich jak ambicja, odwaga, wytrwałość, agresywność, złość, nienawiść, zazdrość, chciwość, chęć niszczenia, przemoc, okrucieństwo i inne. Kiedy człowiek jest pod wpływem wielkiej złości, jego czakra splotu słonecznego pulsuje nierytmicznie. To zmusza przeponę do wykonywania nieregularnych ruchów, czego rezultatem jest nierytmiczne, płytkie oddychanie.

Oczyszczanie i pobudzanie

Przebywanie w naturze

Złote światło słońca koresponduje ze światłem, ciepłem i siłą czakry splotu słonecznego. Jeśli świadomie otworzysz się na jego wpływ, to jakości te zostaną w tobie ożywione.
Kontemplacja oświetlonego Słońcem dojrzałego pola rzepaku lub zboża użyczy ci ponadto przeżycia przejawionej pełni jako rezonansu dla ciepła i pełnej światła siły Słońca.
W środku słonecznika, w jedności poruszającego się koła znajdziesz uformowany w spiralę ożywiony wzór, a w płatkach kwiatu promieniujące na zewnątrz złote światło. Zanurzając się we wzór tej naturalnej mandali doświadczasz, że w wewnętrznym przeżyciu jedności obecna jest sensowna, uporządkowana i taneczna aktywność i ruch, które silnie, radośnie, a jednocześnie delikatnie, z całym pięknem promieniują na zewnątrz.

Terapia dźwiękiem

Forma muzyczna: Trzecia czakra jest pobudzana przez ogniste rytmy, do harmonizowania czakry splotu słonecznego może służyć muzyka orkiestrowa z jej harmonijnym współgraniem wielości dźwięków. Przy hiperaktywności stosuje się dla uspokojenia odprężającą muzykę, prowadzącą cię do twojego środka.
Samogłoska: Trzeciej czakrze przyporządkowano otwarte „o”. Jest ono intonowane na tonie E gamy. Także tutaj „o” powoduje ruch po okręgu, który jest skierowany na zewnątrz. Wspiera on zewnętrzne kształtowanie bytu, wywodzące się z wewnętrznej całości. Otwarte „o” skłania się ku „a” czakry serca. Przynosi uzewnętrznienie rozległości, pełni i radości.

 

Mantra: RAM

 

Terapia kolorem

Klarowna słoneczna żółć pobudza i wzmacnia funkcję trzeciej czakry. Kolor żółty ożywia czynność nerwów i myślenie. Wspiera kontakt i wymianę z innymi. Przeciwdziała uczuciu wewnętrznego zmęczenia, daje wesołość i radosne rozluźnienie. Jeśli jesteś zbyt pasywny lub rozmarzony, to jasny kolor żółty pomoże ci aktywnie wejść w życie. Poza tym kolor żółty wspiera fizyczne trawienie, podobnie jak i „trawienie psychiczne”.
Kolor złoto-żółty działa rozjaśniająco i uspokajająco przy problemach i zachorowaniach psychicznych. Wzmacnia aktywność duchową i wspiera tę formę mądrości, która może narodzić się tylko z doświadczenia.

Terapia kamieniami szlachetnymi

Tygrysie oko: Tygrysie oko wspiera zewnętrzną jak i wewnętrzną zdolność widzenia. Wyostrza rozum, pomagając widzieć własne błędy i odpowiednio działać.
Bursztyn: Bursztyn obdarowuje ciepłem i zaufaniem. Jego słoneczna siła prowadzi cię na twojej drodze do większej radości i jaśniejszego światła. Udziela wglądu i pokazuje ci, jak możesz realizować się w życiu. Daje też „szczęśliwą rękę” w interesach.
Na poziomie fizycznym bursztyn oczyszcza i rozjaśnia organizm, działa równoważąco na system trawienny i system gruczołów dokrewnych. Oczyszcza i wzmacnia wątrobę.
Topaz szlachetny: Złoto-żółty topaz szlachetny napełnia cię w szczególnym stopniu strumieniem siły i ciepłym światłem Słońca. Daje większą świadomość, czujność, jasność, radość i witalność. Ponadto odbiera obciążające uczucia i ciemne myśli —jest pomocą w lękach i depresjach.
Wzmacnia i stymuluje całe ciało, wspiera duchowe i fizyczne trawienie.
Cytryn: Użycza dobrego samopoczucia, ciepła, witalności, bezpieczeństwa i ufności. Pomaga przy przepracowaniu doświadczeń życiowych i integrowaniu ich w osobowość, jak również w przenoszeniu odczuć intuicyjnych w codzienne życie. Przyciąga zewnętrzną i wewnętrzną pełnię i wspiera cię w urzeczywistnianiu twoich celów.
Na poziomie cielesnym wspiera wydzielanie toksyn i pomaga w trudnościach trawiennych oraz w cukrzycy. Ponadto ożywia krew i czynności systemu nerwowego.

Czytaj także:  Między piekłem a niebem - czyli jak tworzymy własne światy 😇👼👿🥶

Terapia zapachowa

Lawenda: Olejek lawendowy działa uspokajająco i odprężająco na nadaktywną czakrę trzecią. Jego delikatne, ciepłe wibracje pomagają przy rozwiązywaniu i przepracowywaniu zastygłych emocji.
Rozmaryn: Cierpko-korzenny olejek rozmarynowy szczególnie nadaje się do terapii przy niedoczynności czakry splotu słonecznego. Działa ożywiająco i pobudzająco, pomaga przezwyciężyć ociężałość i wspiera gotowość do działania.
Bergamotka: Wibracje tego olejku niosą w sobie bardzo wiele światła. Jego świeży, podobny do cytrynowego zapach wzmacnia naszą energię życiową. Daje zaufanie i obdarowuje pewnością siebie.

Formy yogi, działające głównie przez trzecią czakrę

Karma-yoga: W karma-yodze dąży się do bezinteresownego działania, bez myślenia o osobistych profitach i wynikach działań. W ten sposób karma-yogin otwiera się na działanie boskiej woli i doprowadza do zgodności swojego działania z naturalnymi siłami ewolucji, które odzwierciedlają wolę Najwyższego w Stworzeniu.

MEDYTACJA MANIPURY

Aby rozpocząć, przyjmij wygodną pozycję, najlepiej z wyprostowanym kręgosłupem. Zamknij oczy i zacznij oddychać głęboko przez nos, bez oddzielania wdechu i wydechu. Poczuj się zrelaksowany. Poświęć chwilę czasu na to by stać się świadomym swego ciała. Po kilku przenieś swoją świadomość do trzeciej czakry umiejscowionej dokładnie poniżej mostka i zacznij oddychać przez nią. Z każdym wdechem czuj jak energia splotu słonecznego rośnie. Kiedy energii przybywa, wizualizuj ją jako kulę złocistożółtej energii. Następnie poczuj jak twoja świadomość przemieszcza się w dół, aż znajdzie się w centrum kuli energii. Stań się kulą energii i poczuj jak promieniujesz w zewnętrzne otoczenie. Gdy już się to stanie, zwróć uwagę na to jakie jest twoje fizyczne, emocjonalne i mentalne samopoczucie.
Poczujesz jak stajesz się wodnisty i płynny. Poczujesz ogromną empatię. To sprawi, że przepełni cię współczucie dla bólu i cierpienia innych, tak jakbyś sam je odczuwał. Poddaj się tym uczuciom i pozwól im ciebie przeniknąć.
Po około dziesięciu minutach lub kiedy poczujesz się usatysfakcjonowany, weź głęboki oddech przez nos i pozwól oddechowi wrócić do normalnego rytmu, uwolnij kulę energii i obrazy związane z trzecią czakrą. Wtedy niech twój umysł wróci do pokoju. Zrelaksuj się.

MUDRA „Pałac trawienia” – klucz do czakry Manipura

mudra „PAŁAC TRAWIENIA" -klucz do czakry ManipuraTechnika wykonania: trzy palce (Niebo, Ziemia, Woda) prawej ręki składamy tak, aby opuszkami dotknęły wewnętrznej części dłoni. Palec wskazujący (Powietrze) wyprostowany, kciukiem(Ogień) dociskamy do palca wskazującego (Powietrze). Mudrę wykonujemy na wysokości splotu słonecznego palcem wskazującym do przodu. Lewa ręka w geście Wiedzy.

Wskazania:      

  • stresy
  • nerwice
  • depresje
  • lęki i obawy
  • zaburzenia nerwowe

 

 


(*) Śledziona ma swoją czakrę ( a nawet dwie, przednią i tylną), i jest główną bramą, przez którą prana powietrza ( w postaci białych kuli energii – tak orby to właśnie to) wnika w ciało – energetyzuje w ten sposób całe ciało. Odpowiada za dobre samopoczucie i witalność. I jest to zupełnie inne centrum energetyczne niż splot słoneczny, a znajduje się w połowie długości lewego żebra.
Do funkcji tej czakry należy wchłanianie prany, czyli siły życiowej istniejącej we wszystkich sferach bytu. Czakra śledziony odżywia również ciało astralne. Ożywienie czakry śledziony pozwala człowiekowi na świadome przemieszczanie się z miejsca na miejsce w ciele astralnym, choć nadal ma mgliste rozeznanie w tym, co go spotyka po drodze

Podobnie jest z pępkiem. Pępek również jest miejscem świetnie wyposażonym w czakry. Z przodu pępka znajduje się czakra pępkowa, a z jego tyłu – czakra mening-men.
Czakra mening-men regu­luje przepływ energii pranicznej z czakry podstawy.
Czakra pępkowa jest ośrodkiem wiedzy instynktownej, przydatnej np w sztukach walki, kiedy walczący nie myśli, a ciało rusza się w zasadzie samo, doskonale wiedząc co robić.
Dobrze pracująca czakra pępkowa uratowała mi kiedyś twarz od pocięcia ostrą blachą. Zanim cokolwiek zdążyłam zarejestrować ( nie mówiąc już o myśleniu) moje ciało wykonało unik i było po wszystkim. Gdyby nie ten unik inaczej bym dziś wyglądała…


Źródła:

Księga czakr Shalila Sharamon i Bodo J. Bagiński
Stara Sztuka Uzdrawiania Choa Kok Sui
Praniczne uzdrawianie kolorami Choa Kok Sui
Leczenie psychiki za pomocą energii naturalnych Choa Kok Sui
Ścieżka Mocy Barbara Marciniak
Joga małych palców – Mudry Alicja Przystasz-Dulba
obrazek jantry – landsofwisdom.com
A.E.Powell -” Ciało Astralne”
D.Pond – „Czakry od podstaw”
fora internetowe

Kliknij i oceń

Shopping cart