Skip to content

O naszych 12 czakrach…

Otwarcie czakr i zezwolenie na przepływ kosmicznych energii przez ciało całkowicie odświeży twego ducha oraz doda mocy twemu życiu.

Fale pulsujących energii są napędową siłą kosmosu. Choć może ci się wydawać, że istniejesz w formie stałej, to tak naprawdę jesteś stworzony z drgających energii, które wnikają i przenikają twe ciało niczym roztań­czone fale światła. Struktura ludzkiego istnienia, wasz „skład”, jest o wie­le bardziej okazały niż sądzisz. Drzwi, które znasz jako czakry, a które służą jako niefizyczne bramy prowadzące w głąb pola tożsamości, pozwa­lają, aby subtelne siły energetyczne jak energia eteru lub też „chi” (ang. qi), lub kosmiczne promieniowanie wprowadzały albo wyprowadzały fi­zyczne i niefizyczne wersje ciała.
Istnieje siedem głównych centralnych bram skojarzonych z ciałem fizycznym oraz pięć istniejących poza jego fizycznym kształtem, a przedłużających indywidualną tożsamość przez podłączenie do siecią Istnienia, wiodące w najdalsze otchłanie kosmosu.
Siedem czakr ciała fizycznego odpowiada siedmiu gruczołom układu hor­monalnego, który kieruje wielką wewnętrzną farmakopeą enzymów i hor­monów oraz zarządza skomplikowaną inteligencją chemiczną, ta z kolei, wespół z układem nerwowym, współorganizuje wiele funkcji ciała. Każda czakra działa jako ośrodek inteligencji, służy przetwarzaniu kosmicznej energii w świat materii fizycznej. Czakry można przestawić jako wirujący kalejdoskop koloru, światła, symboli i dźwięku.

Lekcje, jakie niesie ze sobą życie, dotyczą określonego obszaru uwagi i rozwoju, związanego z kolei z każdym z tych ośrodków energetycznych. Cała atmosfera ożywiona jest ożywczą siłą energii i jeśli twoje czakry są otwarte, ta energia będzie przez nie wpływać i wypływać, wspomagając twą twórczość mentalną, emocjonalną równowagę, zdrowie fizyczne oraz od­nowę duchową.
Twoje przekonania i nastawienia oraz własna interpretacja życia to czynniki, które określają stopień otwarcia lub zamknięcia bram. Lęk powoduje ich kurczenie, podczas gdy oddech, piękno, miłość i śmiech je poszerzają. Otwarcie czakr wymaga zafundowania swojemu wewnętrznemu domowi dokładnych wiosennych porządków. Energia, która płynie przez twoje ciało, wydobędzie na światło dzienne te ukryte kwestie, które przejęły nad twoim życiem kontrolę. Mimo że zetknięcie się z tymi głęboko ukrytymi, wewnętrznymi przekonaniami może stanowić spore wyzwanie, to przynosi ono także uwolnienie się od krępujących cię ograniczeń. Nie ma zatem lepszego czasu niż obecnie, aby to zadanie wykonać. Otwarcie czakr i zgoda na to, by wypełnione wiedzą i informacjami kosmiczne ener­gie wpłynęły w głąb twego ciała jak świeży, chłodny strumień kryształowo czystej, tętniącej życiem wody, który ostatecznie odświeży ducha i umocni twe życie, pozwoli ci w pełni dotknąć prawd tego czasu.

Pierwsza czakra, czakra podstawy, mieści się u podstawy kręgosłu­pa i jest domem energii przypominającej ognistego węża, znanej energią l kundalini. Jest ośrodkiem mocy, który oferuje podstawowe, obowiązkowe lekcje na temat waszej tożsamości i przetrwania. Ludzie potrafią spędzić całe życie borykając się z treściami lekcji opartych o nauki kojarzone z tym ośrodkiem. Pokaźne konta w bankach oraz wysokie stanowiska społeczne mogą się przydać, ale tak naprawdę twoją tożsamość określa to, jaki lub jaka jesteś, jakie związki z rodziną i przyjaciółmi tworzysz, i cechy, które uosabiasz. Kiedy darzysz się sam zaufaniem i miłością, pozwalasz energii wnikać w ciebie właśnie pierwszą czapą, co poprawia Twoje poczucie własnej wartości oraz przekształca pierwotny lęk przed przeżyciem w ciele fizycznym. Opanowanie energii pierwszej czakry wy­maga ugruntowania osobistej odpowiedzialności za życie. Pojęcie lekcji odpowiadających „tematyce” każdej z czakr otwiera drogę kosmicznym energiom, umożliwiając ich połączenie się z wszystkimi ośrodkami, co z kolei łączy cię z Siecią Istnienia.              

Czakra druga jest bramą twej seksualności i kreatywności. Także i w tym ośrodku ludzie spędzają większą część swojego życia, zmagając się z przyswojeniem nauk udzielanych przez silnie oddziałujące tu ener­gie. Każdy doświadcza żywiołowej siły energii seksu, lecz bardzo niewie­lu ludzi pojmuje głębię psychicznej i fizycznej wymiany, która zachodzi podczas zbliżenia. Ekspresja seksualna dostarcza lekcji i doświadczeń mówiących o pasji i przyjemności; /łączy was z przodkami i jest ośrod­kiem budowy rodziny. Twoja druga czakra służy jako otwór, przez który częstotliwości cechujące tożsamość twoją i partnera łączą się i twórczo przeplatają. Zasadniczo, w chwilach zbliżenia seksualnego, pobierasz pole energetyczne drugiej osoby. Jeśli towarzyszy temu jakiekolwiek oszustwo lub brak miłości, seks może dawać ci poczucie fizycznego, emocjonalnego czy Mentalnego kaca, a nawet powodować osłabienie fizyczne. Seks uprawiany z miłością i szacunkiem, dzięki błogim rozkoszom, może wznieść cię do tajemnic kosmosu. Wszyscy stajecie więc przed wyzwa­niem nauczenia się poszanowania dla energii seksualnej. Będąc w stanie nieustannego lęku dotyczącego kwestii własnego przetrwania i własnej seksualności utkniecie w korku: będziecie przerabiać w kółko te same lekcje dwóch niższych czakr. Ponieważ druga czakra emanuje mocą życia, to właśnie tutaj bezcielesne istoty najczęściej przywiązują się do ciała fizycznego. Te niefizyczne energie będą się potem karmić energią, której boisz się posiadać, co z kolei zablokuje jej wędrówkę wzwyż kręgosłupa w celu połączenia niższych czakr z pozostałymi. Pełne otwarcie drugiej czakry wymaga od ciebie szacunku dla własnej zdolności do sprowadza­nia życia na ziemię oraz przyjęcia odpowiedzialności za aktywność seksu­alną. Ludzka tożsamość seksualna daje wam w fizycznej rzeczywistości moc budowania mostów miłości i duchowej świadomości łączących świat fizyczny i niefizyczny.

Czytaj także:  Aktywacja czakr przy użyciu dźwięków solfegio

Trzecia czakra, inaczej czakra splotu słonecznego, działa jako ośrodek odczuwania intuicji i siły woli, niczym taki „mózg w brzuchu”. Dostro­jenie do czynności i rozmyślań tego ośrodka ma podstawowe znaczenie w podejmowaniu decyzji, a to dlatego że twoje ciało jest bankiem we­wnętrzni wiedzy o życiu i wydarzeniach tego świata i światów leżących poza nim- Musisz nauczyć się zwracać uwagę na swoje ciało oraz uzna­wać uczucia rejestrowane przez jego wnętrze. Rozpoznanie celu i funkcji trzeciej czakry pomoże szybko pojąć subtelne niuanse większości sytu­acji, o ile honorujesz swoje uczucia i widzisz w nich cenne źródło do­strzegania rzeczywistości

Ośrodek serca, czyli czwarta z czakr, mieści się pośrodku ciała fizycz­nego i lekcjami na temat inteligencji emocjonalnej równoważy wszystkie pozostałe czakry zlokalizowane powyżej i poniżej. Ośrodek ten pozwala na całkowite odcięcie się od życia albo na pełen rozkwit z wykorzystaniem współczucia Jest to miejsce, dzięki któremu możesz poznać w innej osobie wersję samego siebie. Współczucie należy do bardzo wyrafinowanych osią­gnięć emocjonalnych, które otwierają wasze ciało i łączą je z kosmosem na głęboko duchowym poziomie. Czasami otwarcie serca może być doświadczeniem przerażającym: można odczuć coś na kształt utraty samokontroli, z sercem otwartym na oścież, tonąc wręcz w pełnych emfazy informacjach. Ten ośrodek wielkiej wiedzy może dostarczyć wrażeń zarówno przytłaczających jak i upojnych. Mówi się, że sercem rządzi miłość i jest tak naprawdę. Prawdziwy sprawdzian oferowany przez życie na Ziemi to możliwość prze- kazania wszystkich doświadczeń za pomocą czakry serca, przy całkowitym wyzbyciu się osądów i uznaniu cudownej różnorodności życia. Dlatego też często czakra serca blokowana jest kultywowanym lękiem, który warunkuje ludzką nieufność wobec owego potężnego psychicznego połączenia. Zamknięte serce pozwala łatwiej ranić i oszukiwać innych, ponieważ połą­czę nie z całym Życiem uległo upośledzeniu. Szczególnie ważne dla otwar­cia ośrodka serca są uczucia wdzięczności i uznania dla piękna życia.

Manipulowanie prawdą jest możliwe tylko przy jednoczesnym lęku wobec własnej mocy.

Czakra piąta, inaczej czakra gardła, to miejsce najważniejsze, po­nieważ właśnie stąd czerpiesz twórczą moc mowy, pozwalającą wyrazić i wprowadzić w życie myśli i emocje. W tym ośrodku uczysz się lekcji dotyczącej mocy słów – poprzez wypowiadanie prawdy i wyrażanie swych pomysłów i idei. Dla utrzymania otwarcia tej czakry ważne jest rozluź­nienie i swobodna pozycja dolnej szczęki, co ułatwia przepływ pełnego wdzięku strumienia komunikacji. Zaciśnięta szczęka oznacza ukrytą potrzebę kontroli naturalnego strumienia ekspresji. Kluczem do czakry gardła jest oddech. Koncentracja uwagi na kolejnych czakrach i miaro­wy oddech połączony ze wsłuchaniem się w dźwięk „wiatru w jaskini” w tyle gardła otworzy twoje czakry na o wiele większą świadomość postrzegawczą. Lekcje piątej czakry mówią o uwolnieniu się od wątpliwości i wewnętrznych zmartwień związanych z potencjalną krytyką czy potępie­niem za otwarte wypowiedzenie swojego zdania. Manipulować prawdą można tylko wtedy, gdy sami boicie się swojej własnej mocy.

Czytaj także:  o 3 Oku słów parę

Czakra szósta, znana jako „trzecie oko”, umieszczona jest na łuku brwiowym pomiędzy oczami. Ośrodek ten ma wpływ na bardzo złożony proces chemiczny szyszynki i służy jako narzędzie otwierania świadomo­ści na czas równoległy. Trzecie oko to brama wiodąca ku rzeczywistości niefizycznej; to bezcenne drzwi do innych światów; nieograniczone źródło wiedzy. Ten ośrodek łączy się z doświadczeniem głęboko wyostrzonemu postrzegania, a lekcje z nim związane obejmują pokonanie lęku przed poznawaniem tego, co postrzegają twoje wyostrzone zmysły i co pozwało dopasować się do tajemnic wyjawianych w drodze rozwoju wewnętrznego widzenia.

Szczyt ludzkiej głowy mieści siódmą czakrę, tzw. czakrę korony. Ten dynamiczny ośrodek łączy fizyczny układ nerwowy z umysłem kosmicznym Wasz układ nerwowy kontroluje i koordynuje wszystkie organy i struktury ciała, służąc jako odbiornik radiowy wewnętrznych i zewnętrznych sygnałów; w gruncie rzeczy, czakra ta rozciąga się od waszego mózgu w eter za pomocą zwiewnych wstęg złotych nici – kodowanych światłem włókien, łą­cząc was z innymi warstwami rzeczywistości. Lekcje związane z tym ośrod­kiem są wieloaspektowe. Zasadniczo dotyczą one utrzymania najwyższej równowagi prawości, której wymagają podróże pomiędzy rzeczywistością fizyczną i niefizyczną. Każdy ośrodek energetyczny działa w harmonii z po­zostałymi, a otwarcie umysłu i serca na rozważenie większych możliwości dodaje natychmiast przestrzeni umożliwiającej tętniącym energiom ko­smicznym wniknięcie w twe ciało i umocnienie twego życia.

Na zewnątrz ludzkiego ciała, daleko poza jego fizycznym kształtem ist­nieje pięć dodatkowych ośrodków energetycznych. Te kosmiczne czakry, podobnie jak siedem czakr ciała, to tętniące kalejdoskopowe wiry koloru, światła, symboli i dźwięku, służą do postrzegania tego, kim jesteś w sto­sunku do całości Istnienia. Do nawigacji i eksploracji czakr kosmicznych niezbędna jest twórcza wyobraźnia.

Koncepcje miast, krain i narodów służą jako wyobrażeniowe iden­tyfikatory, pozwalające ukształtować struktury ziemskiej rzeczywistości – mapy definiują rzeczywistość, ale same nią nie są. Nie można spędzić nocy w innej części kraju jedynie wskazując na nią palcem na mapie. Bez map i oznaczeń jednak nie bylibyście w stanie rozróżniać miejsc. Po­dobnie, do badania miejsc, które wydają się znajdować poza twym za­sięgiem, przydaje się twórcza energia. Generalnie, na Ziemi podziwiacie kwiaty i doceniacie ich pełne przepychu piękno. Ekscytują was, zachwy­cają i mają w sobie potężną energię życia; otwierają wasze czakry i często używa się ich jako symboli waszych najgłębszych uczuć i sentymentów. Porównanie kosmicznych, wielowymiarowych czakr do poszczególnych światów da ci obraz, który możesz wykorzystać do badania licznych niefizycznych aspektów swej tożsamości.

lilia kwiatCzakra ósma mieści się zazwyczaj od ok. 30,5 cm do ok. 92 cm nad ciałem fizycznym i kojarzy się z lilią. Ten portal w kształcie trąbki przenosi energię do pozostałych kosmicznych czakr stopniowo przekazując w dół lekkie wibracje i niczym przez lejek, kierując ich wiedzę ku wielu warstwom fizycznych i niefizycznych aspektów ciała. Zasadniczo stanowi min niefizyczne łącze z tożsamością szerszą niż granice twego fizycznego kształtu.

 

moonflowerDziewiąta czakra oferuje ludzkiej świadomości wielką zdolność po­ruszania się, a jej symbolem jest księżycowy kwiat[*] – jej funkcja polega na łączeniu was z wszystkim, co dzieje się pomiędzy atmosferą Ziemi i Księżycem, w tym także z potężnymi energiami przyciągania, które łą­czą obie te sfery. Ten ośrodek energetyczny dostarcza ci perspektywy Zie­mi z przestrzeni kosmicznej oraz poszerza twe postrzeganie w relacji do Twego miejsca w kosmicznym planie życia. Dzięki niemu możesz badać czasolinię Ziemi, w których raz po razie żyjesz, a w które wpadasz niczym skoczek na trampolinie, góra – dół, góra – dół, raz uczestnicząc, innym razem obserwując złożone cuda życia.

Czytaj także:  Czakry Ochrona Psychoenergetyczna - Szkoła Świadomości Czakr

slonecznikOśrodek dziesiąty, czakra przedstawiana jako słonecznik i znana pod nazwą czakry słońca (lub czakry solarmej), poszerza i łączy waszą świa­domość z każdym miejscem waszego układu słonecznego, od Słońca do Plutona i dalej. Słońce uważane jest za zarządcę czy „wojewodę” wasze­go układu: podtrzymuje i odżywia życie, dostarczając niezbędnych czę­stotliwości świetlnych, które przekazują życiodajną energię i informacje. Ośrodek słonecznika jest też niezwykle mobilny – wykorzystuje Słońce jako punkt centralny i rozpoznaje kosmiczne informacji jako źródło twej rozwijającej się wiedzy. Na przestrzeni czasu ludzie zrównali liniowo swą świadomość ze Słońcem, aby otrzymywać inspiracje i nowe idee oraz zdobywać informacje. Czasem nawet ukrywali się przed Słońcem wie­rząc, że może ono za pomocą swych promieni czytać w ludzkich myślach, jeśli dążyli do zachowania jakichś czynów w tajemnicy przed innymi, tak by nikt ich nie poznał, działali nocą.

róża czerwonaJedenastą czakrą jest czakra galaktyczna. Najlepiej przedstawia jako czerwona róża – kwiat najbardziej przez ludzi ulubiony i znany na Ziemi jako symbol i wyraz miłości. Przenosząc czakrę galaktyczną w dowolne miejsce na terenie Drogi Mlecznej, twa świadomość jest zdolna zbadać całą galaktykę, ale ostatecznie czakra serca przywoła cię do domu, miejsca urodzenia wszystkiego, co przeszło przez ów portal tworzenia – do Galaktycznego Centrum. Połączenie się z inteligencją galaktyki otworzy twą świadomość na pojęcie, w jaki sposób działają skupiska światła.

echinacea purpurea jeżówkaCzakra dwunasta łączy istoty ludzkie z rzeczywistościami leżącymi poza waszą własną galaktyką – rozciąga twą tożsamość daleko, ku rozległym przestworzom wszechświata, uważanego za jedność zawierającą wszelkie istnienie. Czakrę wszechświata najlepiej symbolizuje purpurowy kwiat je­żówki, którego stożek jest matematycznym cudem spirali, będącej przeja­wem perfekcji proporcji złotego środka jako oczywistego projektu życia. We wszechświecie czas wydaje się cofać – taka interpretacja wynika z waszego aktualnego sposobu postrzegania i z przekonań na temat światła i czasu. Poprzez rozwój radioastronomii, fotografie odległych rejonów kosmosu od­malowują wydarzenia, które ujawniły się dawno temu, dając ci możliwość podglądu zdumiewającej często przeszłości. Dwunasta czakra działa ni­czym otwarte drzwi wiodące ku owemu terytorium przeszłości, jak również stanowi intrygujące okno, przez które można badać czas równoległy

Wszechświat jest częścią wszechświata rzeczywistości alternatywnych, czyli wielowszechświata, w którym warstwy Istnienia łączy czas równole­gły. Aby dopełnić obrazu, dodatkowy, trzynasty ośrodek, brama do wielow­szechświata, wyraża wszystkie pozostałe czakry. Symboliczne tajemnice wielowszechświata najlepiej oddać przez porównanie do enigmatycznego grzyba, który pojawia się w waszym świecie i znika jakby za sprawą magii. Dla spożywającego ten tajemniczy grzyb może stać się zarówno pożywną i wyśmienitą ucztą, jak i przyczyną końca życia, w przypadku nieostrożnych smakoszy; prawie na pewno może zabrać cię w odległą i ekscytująca podróż ku obszarom leżącym poza ograniczeniami ludzkiej percepcji. Wszystkie te czakry łączą cię z nieskończonym źródłem energii, abyś mógł doświadczać i badać subtelne niuanse tworzenia rzeczywistości. Jesteś odpowiedzialny za to, aby cieszyć się i wykorzystywać ten potencjał.

[readon url=”https://instytutarete.pl/pomedytuj/medytacje-teksty/412-medytacja-otwarcia-czakr-medytacja-otwarcia-czakr.html”]Medytacja otwarcia czakr[/readon]

[*] Księżycowy kwiat, ang. moonflower, to popularna nazwa używana względem kilku kwitnących w porze nocnej roślin, z których Część posiada białe kwiaty, np. gatunki datury, w tym Datura inoxia, gatunki Ipompea, w tym Ipomóea alba i Ipomoea tur- binata, czy gatunki Mentzelia np. Mentzelta pumila – przypis własny tłumacza.

fragment Ścieżki Mocy – mądrość Plejadian dla świata pogrążonego w chaosie, Barbary Marciniak

Kliknij i oceń

Shopping cart