Skip to content

Boski Plan Stworzenia – dekret

Bezgraniczną mocą i mądrością Boskiej Istoty we mnie nakazuję, aby teraz w pełni ujawnił się i realizował się Boski Plan Stworzenia wobec mnie. Pozwalam sobie odzyskać ufność do Boga i wiarę w boskie możliwości i w skuteczność boskich działań. Z ufnością powierzam siebie i wszystkie moje działania Bogu i dopuszczam Boga, by działał we mnie, przeze mnie i dla Najwyższego Dobra mojego i innych istot w pełni akceptując wszelkie zmiany zachodzące w moim życiu.

Proszę Boską Istotę we mnie o oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji dotyczących Najwyższego Dobra mojego i wszystkich istot.
Proszę Boską Istotę we mnie o oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji dotyczących mojej drogi życia i realizacji Boskiego Planu Stworzenia wobec mnie.
Proszę Boską Istotę we mnie o oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji dotyczących siebie, swojego rozwoju, oświecenia i pomagania innym.
Proszę Boską Istotę we mnie o oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji dotyczących sposobów motywowania się do rozwoju i do powrotu do Boga (do oświecenia).
Proszę Boską Istotę we mnie o oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji dotyczących celu i sensu mojego życia na ziemi i mojego istnienia.
Proszę Boską Istotę we mnie o oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji dotyczących moich możliwości, mojej mocy i moich zdolności anielskich oraz ich wykorzystywania.
Proszę Boską Istotę we mnie o oczyszczenie i uzdrowienie wszystkich moich intencji z jakimi schodziłem na ziemię.

     Proszę Cię Boże pokaż mi wszystkie moje negatywne intencje, programy i wyobrażenia, które stoją na przeszkodzie w realizacji mojego Boskiego Planu Stworzenia i pokaż mi jak się od nich uwolnić. Proszę Cię Boże pokaż mi wszystkie przyczyny i skutki moich lęków i oporów przed pełną realizacją mojego Boskiego Planu Stworzenia i pokaż mi jak się od nich uwolnić. Pozwalam Ci Boże na oczyszczenie mojej podświadomości i ciała z wszelkich przeszkód na drodze do realizacji Boskiego Planu wobec mnie. Pozwalam, aby boska miłość oczyściła i uzdrowiła mój umysł i ciało. Uwalniam się z bożą pomocą od wszystkich moich zobowiązań karmicznych, bo jest to niewinne i w porządku wobec innych.

     Przebaczam wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że rezygnowałem z siebie, swojego bogactwa duchowego i materialnego, i z radości ze swojego życia na ziemi. Przebaczam sobie z miłością i akceptacją, że rezygnowałem z siebie, ze swojego bogactwa duchowego i materialnego, i z radości ze swojego życia na ziemi. Przebaczam wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że rezygnowałem z doświadczania boskiej miłości na ziemi. Przebaczam sobie, że rezygnowałem z doświadczania boskiej miłości na ziemi. Przebaczam sobie, że szkodziłem sobie i zaniedbywałem siebie pomagając innym. Przebaczam sobie, że podtrzymywałem poczucie niemożności, niemocy i bezsilności.

     Kochany Boże ufam, że już teraz rozpuszczasz całą blokadę energetyczną związaną z poczuciem niemożności, niemocy i bezsilności. Pozwalam Bogu działać we mnie i jestem wdzięczny za uzdrowienie. Pozwalam sobie mieć absolutne zaufanie do potężnej siły Boskiej Istoty we mnie i mieć pewność, że wszystko mogę co jest zgodne Boskim Planem wobec mnie. Pozwalam sobie na pełną akceptację i docenienie moich zdolności i mocy anielskich. Jestem godny moich zdolności i mocy anielskich i jestem wdzięczny za nie. Ufam, że uruchomienie i używanie moich mocy i zdolności jest dla mnie i dla innych bezpieczne i korzystne. Pozwalam sobie w pełni dostrzec moje zdolności i moce anielskie, i jestem godny tego, aby swobodnie korzystać z nich dla realizacji Boskiego Planu wobec mnie.

     Już wiem, że mogę i potrafię być zaradny. Już wiem, że mam moc czynienia, otrzymywania i osiągania wszystkiego, co dobre i pożyteczne. Mogę i potrafię swobodnie czerpać ze źródła boskiej miłości, mądrości i mocy we mnie dla realizacji Boskiego Planu wobec mnie, jestem godny tego, zasługuję i jestem wdzięczny za to. Mogę realizować moje cele zgodne z Boskim Planem wobec mnie i osiągać sukcesy bez oglądania się na innych, bo mam do tego prawo. Jestem niewinny i w porządku wobec upadłych aniołów, kiedy realizuję swoje cele i wracam do Boga bez oglądania się na nich. Jestem niewinny, bezpieczny i w porządku wobec innych, gdy korzystam ze swoich zdolności i mocy anielskich. Jestem niewinny, bezpieczny i w porządku wobec innych, gdy czerpię ze źródła boskiej miłości, mądrości i mocy we mnie. Już wiem, że mam prawo do najlepszych dla mnie prostych boskich rozwiązań zgodnych z moim Boskim Planem, czuję się godny tego i warty, i dlatego pozwalam sobie korzystać z nich swobodnie i niewinnie. Już wiem, że mam prawo do tego, co Bóg ma dla mnie najlepszego, czuję się godny tego i warty, i dlatego pozwalam sobie przyjmować to i korzystać z tego swobodnie i niewinnie. Doceniam to i jestem wdzięczny za to i zadowolony.

     Ufam, że potrafię realizować moje cele zgodne z Boskim Planem wobec mnie i osiągać sukcesy, więc pozwalam sobie na to bez oglądania się na innych. Wszystko mogę, wszystko staje się dla mnie możliwe, gdy swobodnie czerpię ze źródła boskiej mocy i mądrości we mnie i realizuję Boski Plan wobec mnie. Wszystko mogę, wszystko staje się dla mnie możliwe, gdy dopuszczam Boga, by działał we mnie, przeze mnie i dla mojego dobra. Zawsze i wszędzie doskonale radzę sobie ze wszystkim, gdy swobodnie czerpię ze źródła boskiej mocy i mądrości we mnie.

     Mogę i potrafię doświadczać czystej Miłości Boga żyjąc w swoim ciele na ziemi. Mogę i potrafię być zadowolony z siebie i z mojego życia niezależnie od moich osiągnięć. Mogę i potrafię odczuwać czystą miłość, szczęście i radość niezależnie od okoliczności. Mogę i potrafię się rozwijać i powrócić do Boga doświadczając samych przyjemności, radości i zadowolenia w moim życiu, pracy i w związkach. Jest to niewinne i w porządku wobec innych. Zasługuję na doświadczanie czystej Miłości Boga i na pełny kontakt z Bogiem, bo jestem godny i warty tego, i jest to dla mnie bezpieczne. Jestem godny i warty obecności Boskiej Istoty we mnie. Jestem godny i warty tego, aby być szczęśliwym. Rezygnuję z mnożenia doświadczeń na rzecz podnoszenia ich jakości. Już wiem, że moim naturalnym stanem jest boska miłość, mądrość, szczęście, radość, moc i dostatek. Dostrzegam już, że moje życie i to, co robię jest ciekawe, interesujące i ma sens.

     Mogę powrócić do Boga żywy ze swoim zdrowym ciałem. Mogę i potrafię osiągnąć doskonałe zdrowie, doskonałą budowę (sylwetkę) i sprawność ciała. Proszę Cię Boże pokaż mi wszystkie moje negatywne intencje, programy, wzorce i wyobrażenia, które stoją na przeszkodzie do życia w doskonałym zdrowiu i pokaż mi jak się od nich uwolnić. Proszę Cię Boże pokaż mi wszystkie przyczyny i skutki moich lęków i oporów przed życiem w doskonałym zdrowiu i pokaz mi jak się od nich uwolnić. Pozwalam Ci Boże na oczyszczenie mojej podświadomości i ciała z wszelkich przeszkód do szczęśliwego życia w doskonale zdrowym, doskonale zbudowanym i sprawnym ciele. Niech się dokona całkowite uwolnienie mnie od tych przeszkód, bo zasługuję na doskonałe zdrowie, doskonałą budowę (sylwetkę) i sprawność swojego ciała.

     Mogę żyć godnie w dostatku i robić wszystko dla realizacji Boskiego Planu wobec mnie, bo mam do tego prawo. Mogę i potrafię się rozwijać zarabiając pieniądze i w pełni korzystając z bogactwa i dobrobytu. Proszę Cię Boże pokaż mi wszystkie moje negatywne intencje, programy i wyobrażenia, które utrudniają i uniemożliwiają mi zarabianie i przyjmowanie pieniędzy oraz pełne korzystanie z bogactwa i dobrobytu. Proszę Cię Boże pokaż mi wszystkie przyczyny i skutki moich lęków i oporów przed życiem w bogactwie i pokaż mi jak się od nich uwolnić. Pozwalam Ci Boże na oczyszczenie mojej podświadomości i ciała z wszelkich przeszkód do godnego życia w bogactwie, dobrobycie i w dostatku. Niech się dokona całkowite uwolnienie mnie od tych przeszkód. Jestem godny i warty tego, aby żyć w dostatku i czuję się z tym bezpiecznie, niewinnie i w porządku. Otwieram się i pozwalam sobie korzystać z pieniędzy i dobrobytu.

     Mogę powrócić do Boga żyjąc w seksualnym związku miłości z partnerką. Życie w seksualnym związki miłości może być dla mnie łatwe, lekkie, przyjemne i satysfakcjonujące. Przebaczam wszystkim moim partnerkom w związkach i wszystkim kobietom, które mnie porzucały i odrzucały. Proszę Cię Boże pokaż mi wszystkie moje negatywne intencje, programy i wyobrażenia, które stoją na przeszkodzie do życia w doskonałym związku miłości z partnerką i pokaż mi jak się od nich uwolnić. Proszę Cię Boże pokaż mi wszystkie przyczyny i skutki moich lęków i oporów przed życiem w doskonałym związku miłości z partnerką i pokaż mi jak się od nich uwolnić. Pozwalam Ci Boże na oczyszczenie mojej podświadomości i ciała z wszelkich przeszkód do szczęśliwego życia w trwałym i harmonijnym seksualnym związku miłości z partnerką. Niech się dokona całkowite uwolnienie mnie od tych przeszkód. Dziękuję Ci Boże, że uwalniasz mnie całkowicie od wszelkich moich lęków i oporów przed trwałym i harmonijnym związkiem miłości i seksem tantrycznym z partnerką, która najbardziej harmonizuje ze mną energetycznie, seksualnie i odpowiada mi pod każdym względem, i której ja odpowiadam pod każdym względem. Ponieważ kocham, lubię, akceptuję, szanuję i doceniam siebie i swoje ciało, dlatego pozwalam sobie na związek miłości i seks tantryczny z partnerką, która najbardziej harmonizuje ze mną energetycznie, seksualnie i odpowiada mi pod każdym względem, i której ja odpowiadam pod każdym względem. Jestem bezpieczny i niewinny w związku miłości i w seksie tantrycznym z taką partnerką. Jestem godny i warty tego, aby być szczęśliwym i żyć w związku miłości i uprawiać seks tantryczny z kochającą i wspierającą mnie, atrakcyjną i seksowną dla mnie, . . . . . . . . , mądrą, przytomną i rozwijającą się partnerką, która najbardziej harmonizuje ze mną energetycznie, seksualnie i odpowiada mi pod każdym względem, i której ja odpowiadam pod każdym względem. Przyciągam do siebie taką partnerkę, której cele są zbieżne z moimi celami zgodnymi z naszym Boskim Planem Stworzenia. Jestem godny i warty takiej partnerki, trwałego i harmonijnego związku miłości i seksu tantrycznego z nią. Ufam, że jestem już wystarczająco atrakcyjny dla takiej partnerki i doceniam to, co mam do zaoferowania swojej partnerce w związku miłości i w seksie.

     Ponieważ wiem, czego chcę w moim życiu, w pracy, w związku i w seksie z partnerką wobec tego pewnie, zdecydowanie, z odwagą, cierpliwością, wytrwałością i z pełnym zaufaniem do nieograniczonych możliwości Boskiej Istoty we mnie dążę do pełnego osiągnięcia tego, czego chcę zgodnie z Boskim Planem wobec mnie korzystając z pomocy, przewodnictwa i wsparcia boskiej mądrości i mocy we mnie. To bezpieczne i korzystne dla mnie w pełni zaufać i powierzyć Bogu siebie, moją pracę, mój związek miłości i seks. Ufam sobie i słucham się głosu boskiej mądrości we mnie i działam zgodnie z nim. Ufam sobie i wiem, że jestem wystarczająco dobry w tym, co robię i w swojej pracy. Ufam swoim zdolnościom i umiejętnościom. Ufam, że Boska Istota we mnie wspiera i przewodzi mnie w tym, co jest zgodne z Boskim Planem wobec mnie. Ufam, że wszystko co Bóg ma dla mnie najlepszego pojawia się u mnie we właściwym czasie i miejscu. Ufam, że moja przyszłość jest bezpieczna i pełna cudownych boskich niespodzianek. Czuję się godny tego i warty. Mogę już czuć się bezpiecznie i rozluźniony, bo ufam, że Bóg się mną opiekuje, prowadzi i wspiera, a ja jestem na to otwarty. Z wdzięcznością doceniam to, co Bóg dla mnie robi. Przepełniam się radością i wdzięcznością niezależnie od tego, co robię, bo ufam, że jest to dla mnie korzystne. Z łatwością, przyjemnością, radością i z entuzjazmem realizuję i osiągam moje cele zgodnie z Boskim Planem wobec mnie bez oglądania się na innych i czuję się z tym bezpiecznie, niewinnie i w porządku. Jestem otwarty i akceptuję wszystko, co się pojawia się w moim życiu z pewnością i zaufaniem, że jest to dla mnie bosko najlepsze i najwłaściwsze na tu i teraz. Dziękuję za wsparcie mnie cierpliwością i ufnością.

     Jestem niewinny i w porządku wobec Boga, kiedy pozwalam innym ludziom brać pełną odpowiedzialność za swoje życie i za skutki ich wyborów. Pozwalam już innym ludziom żyć tak, jak chcą, robić tak, jak chcą, czuć to, co chcą i brać pełną odpowiedzialność za siebie i swoje życie. Biorę odpowiedzialność tylko za siebie i pozwalam innym na to samo, bo jest to w porządku i niewinne. Pozwalam też na to, aby być czystym przekaźnikiem boskiej mądrości, miłości i boskiego uzdrawiania dla innych. Jestem godny tego, aby Bóg działał we mnie i przeze mnie dla Najwyższego Dobra mojego i innych istot.

     Dziękuję Ci Boże, że natychmiast korygujesz wszystkie moje prośby i realizujesz je zgodnie z Najwyższym Dobrem moim i wszystkich zainteresowanych !

     Dziękuję mojej Podświadomości za współpracę i realizowanie tego !

 

Czytaj także:  Prawdziwa miłość

Wymienione w dekrecie intencje zalecam oczyszczać dodatkowo w modlitwie (po jednym zdaniu).

 Marek Białach

źródło: http://duchowa.pl/mb/artt3.html

 

Kliknij i oceń

Shopping cart