Skip to content

Perspektywa Ponadludzka

 

Niech miłość i boskie współodczuwanie przepełni wasze życie, abyście w każdej chwili przekazywali je innym tworząc więzi harmonii i duchowego braterstwa.

           Dziś poruszę temat perspektywy ponadludzkiej – egzystencjalnego stanu, niezbędnego, aby móc zsynchronizować się z nową morfogenetyką wprowadzaną w wasze ciało energetyczne. Ta perspektywa pociąga za sobą wyższe i głębsze spojrzenie na rzeczywistość społeczną, w której żyjecie. Tajny Rząd wprowadza w tkankę społeczną dysfunkcyjne wzorce postępowania, wartości, koncepcje i nawyki wywierając na was silną presję i manipulując wami. Mechanizmy, których używa w tym celu to oficjalne media, wychowanie, kultura, ideologie polityczne i systemy ekonomiczne. Kryzys, którego doświadczacie jest wynikiem spisku sił inwolucyjnych, które przez polityków i systemy finansowe generują w społeczeństwie strach, niepewność i ucisk.

          Bardzo ważne jest, abyście rozumieli, że jako ludzie, posiadacie moc wyboru, co pociąga za sobą zestrajanie się z wzorcami egzystencjalno-duchowymi i przyczynianie się w ten sposób do tworzenia dynamiki harmonii oraz braterskiej i solidarnej współpracy wpływającej korzystnie na całą zbiorowość ludzką, a nie tylko na mniejszość, jak to działo się dotychczas. Wpajano wam, że wasze życie zależy od zasad konstytucyjnych, politycznych i ekonomicznych, które w rzeczywistości są aparatem ucisku, eksploatacji oraz psychiczno-emocjonalnego i duchowego przymusu. Rządzące wami tajne siły są doskonale zorganizowane. Poprzez technologie, system finansowy i polityczny pragną was zniewalać i traktować jak maszyny produkcyjne służące do wytwarzania większej ilości bogactw. Chcą mieć pełną kontrolę nad ludzkimi oraz energetycznymi zasobami planety. Dążą to tego, abyście wierzyli, że bez nich nie możecie żyć ani też osiągać dobrobytu opartego na nienasyconej konsumpcji i niszczycielskiej eksploatacji środków oraz środowiska planety. Już prawie od wieku opracowywały i organizowały taki sposób rządzenia, który umożliwi wprowadzenie systemu Globalizacji, jako narzędzia pozwalającego zniewalać ludzi oraz usuwać konstytucyjne i duchowe prawa ludzkości. Istoty o wstecznych tendencjach są chronione przez siły bezpieczeństwa państwowego oraz wielu skorumpowanych naukowców pracujących dla nich oraz ich planów.

           Sytuacja waszej planety i systemu społecznego jest bardzo niepewna. Działające potajemnie siły ciemności stosują wszystkie możliwe środki, by ograniczyć wolność słowa oraz wolną wolę człowieka. Pragną zdobyć i zdestabilizować wasz Układ Słoneczny oraz stworzyć rasę humanoidalną, która zaspokoi ich manię wielkości oraz potrzebę nieograniczonej władzy. Posiadają technologie otrzymane od inwolucyjnych istot pozaziemskich, które ściśle współpracują z waszymi rządami w zamian za bogactwa planetarne i eksperymentowanie z genetyką ludzką w celu stworzenia rasy hybryd humanoidalnych. Nie jest to fikcja, lecz rzeczywistość. Zwracamy się do was, abyście nie przejawiali obojętności i apatii myśląc, że sytuacja ulegnie poprawie poprzez ingerencję braci światła kosmicznego, którzy to zmienią.

Czytaj także:  7 prawd huny

            My nie możemy wkraczać w wasze procesy ewolucyjne, chyba że zaistnieje wysokie ryzyko masowej planetarnej destrukcji. Prosimy was też, byście nie popadali w panikę i nie dali się paraliżować strachem. Wy, jako operatorzy światła, powinniście aktywnie działać tworząc prąd braterstwa i solidarności, by powstrzymać zalew informacji powodujących w was psychologiczne i emocjonalne szkody. Być operatorem światła znaczy przejawiać postawę duchowego działacza, który nie współpracuje z rządzącym wami systemem inwolucyjnym. Rewolucje, do których dochodzi obecnie na waszej planecie, są właśnie wynikiem rodzenia się nowych wzorców społecznych oraz jednoczenia się kolektywu osób, które z pełnym przekonaniem, nieustraszonością i odwagą przyczyniają się do tego, aby wzorce te stały się realnością. Nowa rewolucja wypływa z duchowej świadomości, które to pojęcie nie jest banalnym frazesem, lecz świadomą rzeczywistością Nadzorującą i Kierującą całą ewolucją we wszechświecie.  Źródłem duchowej świadomości nie jest wybór ani dogmat wiary sfrustrowanych osób o słabym charakterze używających go jako sposobu ucieczki od konfrontacji z życiem. Duchowa świadomość to fundamentalna matryca kierująca procesami biochemicznymi, fizycznymi, geometrycznymi i matematycznymi wszechświata.

             Perspektywa ponadludzka to sposób postrzegania, w którym człowiek nie traktuje siebie jako części jakiegokolwiek obszaru geograficznego, społecznego czy politycznego, lecz jako Istotę Kosmiczną, która chociaż posiada ludzką strukturę biologiczną podporządkowaną prawom fizyczno-chemicznym i energetycznym, czuje się częścią wszechświata i planu boskiego. Jest to sposób bycia oparty na postrzeganiu i odczuwaniu życia oraz jego okoliczności z perspektywy nauk ewolucyjnych, a nie jako sekwencję przetrwania i adaptacji do niefunkcjonalnych i archaicznych struktur społecznych, politycznych i ekonomicznych. Ludzkie wzorce przekazane wam przez przodków, instalowane przez siły inwolucyjne w waszym systemie społecznym od tysiącleci, są nastawione na przetrwanie. Koncepcje egzystencjalne, na których opiera się wasze społeczeństwo są błędne i wsteczne. Wpojono wam, że pochodzicie od hominidów a ewolucja jest procesem przemiany biologiczno-chemicznej gatunków. Adaptacja do środowiska polega zaś na umiejętności dostosowania się do zmian klimatycznych, geofizycznych i kosmologicznych. Takie założenie samo w sobie jest ewolucyjnym wypaczeniem i zamachem przeciwko prawom życia i ewolucji kosmicznej. Celem jest oczywiście psychicznie i emocjonalnie osłabienie was, wykreowanie poczucia niższości ewolucyjnej i uczynienie najważniejszym celem samego przetrwania oraz walki jednostek najbardziej przebiegłych i silnych.

Czytaj także:  Ochrona Psychoenergetyczna

            Perspektywa ponadludzka oznacza zmianę przekazanych wam koncepcji ewolucyjnych i uaktywnienie pojęć duchowych. Przynosi zrozumienie, że człowiek nie żyje tylko po to, aby się rozmnażać oraz być maszyną produkcyjną zasilającą inwolucyjny system mniejszości, która was kontroluje, eksploatuje i manipuluje wami. Perspektywa ta oznacza uznanie, że chociaż wasze ludzkie istoty są biologiczne, to Istota znajdująca się w waszym wnętrzu jest boska, nieśmiertelna i niezniszczalna. Z powodu wymagań ewolucyjnych wcielacie się na Ziemi, lecz nie jesteście ziemscy. Jesteście podróżnikami ewolucji i duchowej przemiany. Jesteście mieszkańcami wszechświata, a wasze źródło pochodzenia jest boskie.  Wasz obecny styl życia, kultura, pojęcia, przyzwyczajenia i wartości są dysfunkcyjne, rozwinięte przez siły inwolucyjne, by tworzyć dynamikę podziału, niezgody i przemocy. Chociaż rodzicie się i rozwijacie w specyficznym kontekście społecznym i geograficznym nie znaczy to jednak, że z nimi rezonujecie, gdyż w istocie posiadają one błędną i dysfunkcjonalną strukturę. Główne cele wychowania, kultury i systemu społecznego zaprojektowanego przez siły inwolucyjne to kreowanie zamieszania, niezgody i podziałów między wami. Mniejszość występuje przeciwko większości za pośrednictwem szkodliwych i wstecznych ideologii politycznych, społecznych i ekonomicznych.

            Nastał czas budzenia się z letargu nieświadomości, w którym do tej pory tkwiliście. Teraz zaczynacie uaktywniać swą tożsamość istot światła podróżujących w czasie kosmicznym z celem powrotu do Boskiego Źródła, z którego wszyscy pochodzimy. Kiedy mówimy o przemianie wewnętrznej odnosimy się do przyjęcia odpowiedzialności wynikającej z uświadomienia sobie tego, kim jesteście oraz tego, że przetrwanie fizyczne nie jest celem życia i ewolucji. Nie znajdujecie się na Ziemi, na której panuje walka o przetrwanie tylko po to, aby godnie egzystować w nieprzyjaznym środowisku. Jesteście podróżnikami duchowymi chwilowo przebywającymi na Ziemi w celu ewolucyjnej nauki i waszym obowiązkiem oraz odpowiedzialnością jest zrozumienie tego i działanie zgodne z tym zrozumieniem. W przeciwnym wypadku wasze życie skończy się fiaskiem pomimo wielu stosowanych przez was metod relaksacji, medytacji i innych technik duchowego wzrostu.

           Perspektywa ponadludzka jest Stanem Bycia, Odczuwania i Mądrości pozwalającej wam postępować zgodnie z wrażliwością i duchową świadomością w zrozumieniu, że wszystko i wszyscy to wasi bracia pochodzący z tego samego Boskiego Źródła. Bariery geograficzne, społeczne, polityczne i ekonomiczne rozpływają się w obliczu Jedności, Świadomości i Duchowej Wrażliwości. Okoliczności mogą być niepomyślne, lecz boska wizja zawsze przewyższa i zmienia powierzchowne widzenie sytuacji, gdyż to ona kieruje ewolucją i życiem. Nie ma się czego bać wiedząc, że jesteście boskim nieśmiertelnym światłem, a wasze ciało fizyczne jest tylko narzędziem działającym na specyficznej scenie ewolucyjnej, która pozwoli wam wyzwolić się z braku świadomości i duchowego uśpienia. Pojęcia duchowe należy zintegrować, a nie rozważać intelektualnie. Uzyskuje się to w kontakcie z okolicznościami poprzez uczenie się i otwarcie duchowe. Nastał moment, abyście uwolnili się od duchowej oksydacji powodującej waszą powolną i niezauważalną korozję. Siła pozwalająca zrównoważyć ciemność oraz jej niedorzeczne i wsteczne ekspresje znajduje sie w Odczuwaniu, Byciu i Działaniu z pozycji perspektywy ponadludzkiej. Z tej perspektywy wasza Istota Esencjonalna wyraża się poprzez mądrość i zrozumienie duchowe.

Czytaj także:  Twoje zobowiązanie.

            Tylko w ten sposób rozpuścicie psychiczno-emocjonalną, negatywną i niszczycielską mgłę, która zasnuwa waszą planetę, świadomość i duchowe postrzeganie. Jesteście dziećmi Boga i Światła. Moc waszej przemiany jest w was, gdy synchronizujecie się z wzorcami duchowego rozwoju stale przekazywanymi wam przez istoty światła i Wniebowstąpionych Mistrzów. Nastał czas przebudzenia się z duchowego snu, aby z determinacją i walecznością przyjąć odpowiedzialność za wprowadzanie światła, pokoju i harmonii w życiu waszym i na planecie. Jest to jedyny sposób na przełamanie ograniczeń energetycznych i psychiczno-emocjonalnych, w których tkwicie, a których siły inwolucyjne używają, jako mechanizmu kontrolni i przymusu. Nastał czas duchowego buntu, ustalony przez cykl ewolucyjny i wszechświat. Macie nasze pełne wsparcie. Era społecznego poddaństwa i psychiczno-emocjonalnego niewolnictwa zakończyła się i tylko od was zależy, czy dla was stanie się to rzeczywistością, czy tylko sloganem duchowym. Najważniejsze jest, abyście uaktywnili ponadludzką perspektywę postrzegania i jako istoty światła wykreowali krąg spójności i braterskiej współpracy. Istnieje tylko jedna kosmiczna zasada harmonizująca: bezinteresowna służba dla najwyższego dobra społeczności i ekspansja boskiej świadomości na planecie i we wszechświecie. Z tym zrozumieniem będziecie mogli zdezintegrować niedorzeczne psychiczno-emocjonalne emanacje, które siły ciemności zaszczepiły na waszej planecie.

 

Hermes Trismegistos 

Spisał Ramaathis-Mam

Tłumaczyła Ludmiła Zarzycka

Marzec 2011

żródło: http://www.nameya.net/texts/Przekazy/p92.htm

 

Kliknij i oceń

Shopping cart