Skip to content

Uwolnienie od astralu

 

Marek Białach, Małgorzata Białach

Modlitwa ta skuteczna jest na „niemożliwe” do uwolnienia hipnozy, kody, itd… Do zrobienia jej potrzebne jest kadzidło lub świeczka. Tekst modlitwy można czytać lub pisać. Po zakończeniu modlitwy należy w medytacji odczekać, aż kadzidło wypali się do końca. Oczyszczanie powtórzyć co najmniej kilka razy. A przy silnych wpływach astralnych przez min. 24 dni.

Uwaga!: może ostro ściąć i tymczasowo pogorszyć się samopoczucie, tak że konieczne będą sesje regresingu z osobą doświadczoną w tym temacie.

Tekst modlitwy:


Wzywam teraz Jezusa Chrystusa o pomoc. Wzywam wszystkich oświeconych o pomoc. Wzywam wszystkie Świetliste Istoty, które urzeczywistniły w pełni Boskość, o pomoc. Proszę o przybycie, pomoc, wsparcie i ochronę podczas tego uzdrawiania.

Na astral:

Mocą Boskiej Istoty we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot rozkazuję spalenie w tym świętym ogniu w kadzidle wszelkich moich powiązań i połączeń telepatycznych, hipnotycznych i energetycznych z astralem i z ich sługami na ziemi i w astralu. Mocą Boskiej Istoty we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot rozkazuję spalenie w tym świętym ogniu w kadzidle całego u mnie zniewolenia umysłowego przez nich, otumanienia, zamroczenia i nieprzytomności. Niech się dokona spalenie wszystkich wtopionych mi w ciało astralne matryc wraz ze wszystkimi wkodowanymi zalążkami emocji, wzorców, programów i kodów. Niech się dokona spalenie wszystkich wkodowanych mi lęków przed Bogiem, ludźmi i życiem. Niech się dokona spalenie wkodowanego mi poczucia winy i niegodności, wszystkich wzorców głupoty, bezradności i niemocy. Niechaj dokona się spalenie całego zamknięcia mojej świadomości w astralu, odcięcia mnie od Boga, świata i ludzi, miłości, związków, seksu i bogactwa. Rozkazuję spalenie wszystkich kodów własności, wierności i przynależności do astralu oraz bycia mu posłusznym. Uwalniam się od podatności na zasyfianie przez nich, abym ciągle się oczyszczał, uwalniam się od wszelkich samo-odnawiających się blokad i transów nieprzytomności i zniewolenia.

Mocą Boskiej Istoty we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot uwalniam się od wszelkich intencji i mechanizmów przyciągania do siebie duchów-strażników tego zniewolenia przez astral. Zwalniam ich z wszelkich obowiązków i rytuałów strażnikowania mnie i zwracam im wolność.

Mocą Boskiej Istoty we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot rozkazuję spalenie w tym świętym ogniu w kadzidle wszelkich wkodowanych mi mechanizmów kontrolowania, ogłupiania i blokowania innych. Niech się dokona spalenie wszelkich powiązań i połączeń telepatycznych, hipnotycznych i energetycznych z tymi, których miałem kontrolować. Uwalniam się w tej chwili od wszelkich intencji, mechanizmów i przymusów, aby kontrolować, ogłupiać, blokować, czy ograniczać kogokolwiek w jakikolwiek sposób. Rozkazuję spalenie wszystkich wkodowanych mi funkcji, jakie miałem pełnić, tych których jestem świadomy, i wszystkich których nie jestem świadomy. Rozkazuję, aby spaliły się wszelkie kody i mandale. Niechaj dokona się spalenie całej tej manipulacji i presji narzuconej mi przez nich oraz mojej własnej.

Czytaj także:  Uwalnianie od "medytacji wymiany"

Proszę o całkowite oprzytomnienie i oczyszczenie mojej podświadomości z tego wszystkiego. Uwalniam się od wszelkich intencji i przymusów służenia astralowi i ich sługom na ziemi. Zwalniam siebie w tej chwili ze wszystkich przysiąg i zobowiązań wobec astralu. Uwalniam się od zachłanności i zaślepienia w to, co mi obiecali w zamian. Uwalniam się od wszelkich oczekiwań na otrzymanie od nich tego, co mi obiecali.

Mocą Boskiej Istoty we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot rozkazuję spalenie w tym świętym ogniu w kadzidle wszystkich wkodowanych mi i moich własnych blokad jasnowidzenia astralnego, wszelkich blokad pamięci i widzenia wewnętrznego. Niech się dokona spalenie wszelkich wkodowanych mi i moich własnych blokad na swoje unikalne talenty, zdolności i moce. Uwalniam się w tej chwili od wszelkich intencji i przymusów podtrzymywania tych blokad, od wszelkich zakazów uwolnienia się od tych blokad, i od związanych z tym lęków przed klątwami, ukaraniem i wszelkich lęków przed życiem. Uwalniam się na trzeźwo i przytomnie od wszelkiej podatności na manipulacje astralu i ich sług na ziemi i w astralu.

Mocą Boskiej Istoty we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot rozkazuję spalenie w tym świętym ogniu w kadzidle wszystkich kar i klątw, które miały mnie spotkać za uwolnienie się od astralu i od ich sług. Niech się dokona spalenie wszystkich klątw śmierci i wkodowanych mi mechanizmów samozniszczenia za uwolnienie się od astralu i od ich sług oraz od całej mojej podatności na to. Proszę o całkowite oprzytomnienie i oczyszczenie mojej podświadomości z tego.

Mocą Boskiej Istoty we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot rozkazuję spalenie w tym świętym ogniu w kadzidle wszystkiego, o czym zapomniałem napisać i czego nie jestem świadomy, a co obciąża mnie.

Mocą Boskiej Istoty we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot odwołuję wszystkie razem i każde z osobna ślubowania i przysięgi, które złożyłem oraz unieważniam wszystkie zakazy i nakazy, którym uległem. Uznaję to wszystko za nieważne w tej inkarnacji i we wszystkich poprzednich. Niechaj dokona się uwolnienie, oczyszczenie i uzdrowienie na każdej płaszczyźnie energetycznej. Proszę o całkowite oprzytomnienie mnie i niechaj dokona się przebaczenie i zwrócenie wolności.

Czytaj także:  Uwierz w Siebie

Imiennie na jakiegoś maga, silnego strażnika, toksyczną osobę:

Mocą Boskiej Istoty we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot rozkazuję spalenie w tym świętym ogniu w kadzidle wszelkich powiązań i połączeń telepatycznych, hipnotycznych i energetycznych z . . . i z jego/jej sługami na ziemi i w astralu. Mocą Boskiej Istoty we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot rozkazuję spalenie w tym świętym ogniu w kadzidle całego u mnie zniewolenia umysłowego przez niego/nią, otumanienia, zamroczenia i nieprzytomności. Rozkazuję spalenie wszystkich kodów własności, wierności i przynależności do . . . i do jego/jej szkoły oraz do przymusu bycia jemu/jej posłusznym. Uwalniam się od podatności na zasyfianie przez niego/nią i przez jego/jej sługi. Mocą Boskiej istoty we mnie uwalniam od wszelkich samo-odnawiających się blokad i transów nieprzytomności i zniewolenia. Uwalniam się od wszelkich intencji i przymusów służenia . . . i jego/jej sługom. Zwalniam siebie w tej chwili ze wszystkich przysiąg i zobowiązań wobec niego/jej. Uwalniam się od zachłanności i zaślepienia w to, co mi obiecał/a w zamian. Uwalniam się od wszelkich oczekiwań na otrzymanie od niego/niej tego, co mi obiecał/a. Uwalniam się na trzeźwo i przytomnie od wszelkiej podatności na manipulacje . . . i jego/jej sług na ziemi i w astralu.

Mocą Boskiej Istoty we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot rozkazuję spalenie w tym świętym ogniu w kadzidle wszystkich kar i klątw, które miały mnie spotkać za uwolnienie się od . . . i od jego/jej sług. Niech się dokona spalenie wszystkich klątw śmierci i wkodowanych mi mechanizmów samozniszczenia za uwolnienie się od niego/niej. Proszę o całkowite oprzytomnienie i oczyszczenie mojej podświadomości z tego.

Mocą Boskiej Istoty we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot rozkazuję spalenie w tym świętym ogniu w kadzidle wszystkiego, o czym zapomniałem napisać i czego nie jestem świadomy, a co obciąża mnie z . . .

Mocą Boskiej Istoty we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot odwołuję wszystkie razem i każde z osobna ślubowania i przysięgi, które złożyłem . . . oraz unieważniam wszystkie zakazy i nakazy, którym uległem. Uznaję to wszystko za nieważne w tej inkarnacji i we wszystkich poprzednich. Niechaj dokona się uwolnienie, oczyszczenie i uzdrowienie na każdej płaszczyźnie energetycznej. Proszę o całkowite oprzytomnienie mnie i niechaj dokona się przebaczenie i zwrócenie wolności.

Czytaj także:  Zdrowo Myślenie

Na praktyki samozniszczenia:

Mocą Boskiej Istoty we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot uwalniam się od wszelkich praktyk niszczenia i umartwiania ciała. Uwalniam się od zaślepienia, że jest to przyjemność i ekstaza. Uwalniam się od wszelkich intencji i mechanizmów niszczenia swojego ciała. Uwalniam się od całego przywiązania do tych praktyk. Proszę o całkowite oprzytomnienie i oczyszczenie mojej podświadomości z tego. Uwalniam się od całej nienawiści do swojego ciała, od wszelkich intencji i przymusów nienawidzenia swojego ciała. Niech się dokona uwolnienie mnie od wszystkich wzorców chorób, starości i śmierci.

Mocą Boskiej Istoty we mnie i mocą wszystkich przybyłych Świetlistych Istot uwalniam się od wszelkich intencji i mechanizmów brania na siebie cudzej karmy, nieczystych intencji, cierpienia i chorób. Niech się dokona uwolnienie mnie od całego przywiązania do tych praktyk i od zaślepienia w nie. Uwalniam się od wszelkich intencji i mechanizmów oddawania w zamian swoich cech i mocy urzeczywistnienia. Uwalniam się od wszelkich intencji, zachłanności i przymusów pomagania innym swoim kosztem. Uwalniam się od całego przywiązania do poświęcania się dla innych i od zaślepienia, że jest to miłość.

Mocą Boskiej Istoty we mnie i mocą wszystkich przybyłych świetlistych Istot uwalniam się od wszelkich intencji, przymusów i wysiłków, aby rozwijać się poprzez doświadczanie bólu i cierpienia. Uwalniam się od całego zaślepienia i od całego przywiązania do swojego rozwoju poprzez doświadczanie bólu i cierpienia. Proszę o całkowite oprzytomnienie i oczyszczenie mojej podświadomości z tego. Niech się dokona uwolnienie mnie od wszelkich intencji, mechanizmów i od przywiązania do tych praktyk.

* * *

Jezu, Ty powiedziałeś: „Proście, a otrzymacie; kołaczcie, a otworzą wam”.

Powołuję się na moc Twoich słów – proszę i kołaczę teraz – niech się dokona uzdrowienie w imię bożej łaski.

Na początku Jestem Ja, Który Jestem! Jam Jest, Który Jest!

Jam Jest, Który Jam Jest.

( Bereschit, Ehyeh, Asscher Ehyeh! Bereschit, ehyeh asscher ehyeh! )

– z całego serca dziękuję, że już się to oczyszczenie i uzdrowienie dokonało zgodnie z Najwyższym Dobrem moim i wszystkich istot !

Kliknij i oceń

Shopping cart