Skip to content

Uzdrawianie linii czasu

Nauka jak kierować energia jest zawsze rozwijającym się procesem we wszystkich alejach istnienia. W waszym zakątku kosmosu ludzkość jest głęboko zanurzona w duchowa transformację o zasięgu światowym, aby oczyścić potężną akumulację strasznych wierzeń pochodzących z ludzkiego genotypu, które niosą energetyczne wzorce bólu i oddzielenia. Ostatecznym celem tej transformacji jest otwarcie drogi dla nowych, podwyższonych częstotliwości, żeby wyższa świadomość byłą dostępna w całym wielo-wszechświecie. Cała ludzkość jest tutaj wraz z istotami z innych wymiarów, włączając w to nas, żeby uczynić unikalne wsparcie dla uzdrawiania linii czasu.
Z ludzkiego punktu widzenie, musicie być całkowicie obecni w swoim ciele, aby uczestniczyć najbardziej efektywnie w tej transformacji. Wasze DNA zaczyna się korzystnie powiększać w tych czasach przez wystawienia na kosmiczne promieniowanie, które czyści potężne ilości energii nisko-wibracyjnych, zakorzenione głęboko w ludzkiej psychice. Jak coraz wyższe wibracje nanosekundy coraz bardziej przyspieszają, to wzbierające tempo transformacji umacnia się przez proces gromadzenia czyli najsilniejsze, najbardziej witalne poprawiające życie częstotliwości budują wielką moc elektromagnetyczną, wybiórczo przyciągając do nich inne częstotliwości świadomości.

Wasze percepcje rzeczywistości rozwijają się, gdy celowo patrzycie na nowe poziomy znaczenia tak samo, jak na ukryte znaczenia życia. Kiedy podnosicie swoją świadomość, to wspieracie wasze własne częstotliwości aż do stale wzrastającego uświadomienia, że jako istota ludzka musicie zaakceptować ostateczna odpowiedzialność za ćwiczenie mocy, którą naturalnie ucieleśniacie. Uzdrawianie wymaga pamiętania, że jesteście energetyczną istotą, której myśli, uczucia i emocje tworzą świat, który was spotyka. Wszyscy jesteśmy zmieszani w wielkowymiarowy dramat z powodu uzgodnienia pomiędzy rzeczywistościami, aby uzdrowić umysł, ciało i duszę ludzkości, to wszystko jest połączone. To jest uzgodnienie, które również ma dostarczyć inspiracji dla nowej wizji życia w całym wielo-wszechświecie.
Zmiana następuje wszędzie. Ludzie widzą przez uwarunkowaną iluzję, która odprowadza ich od wyższego zaufania sobie i osobistego spełnienia. Siły, które wskazują na to, że was ograniczają, właściwie dostarczają bodźców w kierunku większych osiągnięć osobistych przez rozwijanie podnoszących jakość życia postaw i zdolności. Uznanie słabego kierowania energią w świecie rządu i biznesu pomaga skupić waszą uwagę na tym, co jest naprawdę ważne w waszym życiu. Korporacyjny model sukcesu słabnie. Ludzie uświadamiają sobie, że biznes oparty jedynie na inwestycjach zwraca się, gdy gromadzenie bogactwa ma większą ważność niż wszystkie kwestie zdrowia i pomyślności Ziemi i jej stworzeń, a to nie zostawia żadnej uwagi czy podtrzymującej siły życiowej dla każdego w to zamieszanego. Konsumpcjonizm stał się podstawowym zajęciem milionów ludzi. On może trwać tak długo jak ludzie będą akceptować hipermarketing kredytu, który ciągnie ich dalej w bezkresna pętlę finansowego zniewolenia. Kiedy wewnętrzne programy świadomości zbiorowej obudzili ludzi do ich wewnętrznych prawd, to nowy rozsądek cechuje to, że wypełniając życie umysł czyni on niezmierne wsparcie dla dobrobytu ludzkości. Odpowiedzialność za siebie, stosowana do karmienia przebudzonego umysłu jest prawdziwą inwestycją, która zmieni świat poprzez zaoferowanie nowych wolności i kreatywnej ekspresji, gdy wszystko co najlepsze wróci za swoje skupianie energii.
W składzie waszych komórek także następuje wielka zmiana. Na poziomie subatomowym następuje głębokie wpływanie na wasze ciało poprzez energie emanujące z potężnego zbioru niebiańskich wpływów, które dostarczają informacji w formie zakodowanych światłem częstotliwości. Te kody energii mają zaprogramować nowe poziomy świadomości, żeby ujawniły się w niesłychanym tempie. W wyniku tego działania uwolnicie uwięzione psychiczne i emocjonalne energie zakodowane w DNA, które w rezultacie dadzą kwestie, które będą wymagały decyzji. Kwestie będą się dla was objawiać w fizycznej rzeczywistości, a kiedy wielka transformacja rzeczywistości jest odgrywana w liniach czasu, to wasze fizyczne ciało stanie się areną waszego uzdrawiania na wszystkich poziomach.
Ludzkie ciało funkcjonuje w sposób, który jest ciągle nierozpoznany przez konwencjonalne nauki medyczne. Patrząc na to z szerszej perspektywy, to zostaliście przekonani, że jesteście mniejszą częścią tego czym jesteście. Każda wersja ludzkiej formy jest unikalnym narzędziem od odczytywania kodu. Zajmujecie fizyczne ciało w trójwymiarowej rzeczywistości, ponieważ to metoda i jeden z podstawowych protokołów używanych do doświadczania i badania niuansów fizyczności. Tzw. świat materialny jest oparty na specyficznej wibracji energii, a specyficzne dostrojenie waszego postrzegania utrzymuje razem zbiorowe uzgodnienie. Być może się tego uczycie, a może już wiecie, że jesteście czymś więcej niż tylko ciałem fizycznym. Ciśnienie pochodzące z przyspieszenia wpływa na waszą świadomość fizycznie, mentalnie, emocjonalnie, psychicznie, duchowo i kosmicznie, a każdy z tych obszarów ego jest jak palec u waszej ręki czyli indywidualnie jest zdolny do poruszania się, ale jest dużo bardzie efektywny, kiedy pracuje we współpracy z resztą swego ciała.
Pośród tych poziomów doświadczania, wasze emocje mają największy wpływ na stan waszej osobistej pomyślności. Wasze emocje są tym co czyni was unikalnym, a istnieje bezpośrednie powiązanie pomiędzy emocjami, działaniem mózgu i tym jak ciało funkcjonuje. Wewnątrz przebudzonego człowieka, wibracyjne zdrowie będzie uznane jako znak mocy osobistej, a szczęście i spokój umysłu są najważniejszymi składnikami na poziomie emocjonalnym do osiągnięcia i utrzymywania w cudownej fizycznej i mentalnej pomyślności. Komfort emocjonalny daje sygnały waszemu mózgowi poprzez częstotliwość wysyłania pozytywnych wiadomości do reszty waszego ciała przywołując uwolnienie precyzyjnych związków chemicznych z waszej wewnętrznej farmakopei, żeby wzmocnić i chronić wasz system immunologiczny. Kiedy jesteście w równowadze emocjonalnej, to wasz fizyczny wehikuł jest lepiej dostrojony, żeby znaleźć sens z poprzeplatanych połączeń z innych poziomów doświadczania.
Wasz biologiczny komputer jest bardziej skomplikowany niż jakakolwiek wyprodukowana technologia, ponieważ istnieje na nią bezpośredni wpływ dzięki symfonicznej złożoności waszych emocjonalnych odpowiedzi na życie. Pamiętajcie, że wasze ciało jest posłusznie lojalne dając wam reakcję na efekty waszych myśli i uczuć. Podstawową rzeczą jest, że zdrowie jest stanem umysłu. Decyzja widzenia swojego życia jako wypełnionego wrodzonymi znaczeniami i uświadomienie sobie, że następuje z bardzo dobrych powodów jest pomyślnym użyciem waszej mocy osobistej. Zdrowie jest bogactwem, a dobrze umocniony system immunologiczny jest kluczem do dobrego zdrowia, a prosty klucz do silnego systemu immunologicznego daje szczęście. Transformacja ludzkiej świadomości wzywa was do zaakceptowania osobistej odpowiedzialności za wasze zdrowie i uzdrawianie, bo jesteście tymi, którzy maja ostateczna odpowiedzialność za wasze ciało i wasze życie.
Jak już wspomnieliśmy, szczere uczucia miłości docenienia swojego ciała przenoszą pozytywne wiadomości zawierające konkretne, podtrzymujące życie sygnały, które dają wynik we wspaniałym zdrowiu osobistym. Dla kontrastu można powiedzieć, że zaangażowanie się w uczucia skarania boskiego, rozpaczy, samotności, beznadziei, zaprzeczenia, złości, oburzenia, zazdrości, chciwości i strachu przekazuje negatywną wiadomość, która promuje dysonans wewnątrz fizycznych funkcji waszego ciała. Negatywne postawy dają negatywne efekty. Złość i nienawiść są najbardziej pustoszącymi emocjami ponieważ zamykają przepływ energii siły życiowej do ciała. Zdolność do dawania i utrzymywania miłości są prawdziwymi kluczami do uzdrawiania, ponieważ to jest najbardziej podtrzymująca życie i potwierdzająca forma ekspresji emocjonalnej.
Decyzja by zaakceptować ostateczną odpowiedzialność za tworzeni waszego doświadczenia życiowego umożliwi wam osiągnięcie stanu mentalnej jasności i fizycznej witalności. Na kilka chwil uciszcie swój umysł, a po głębokim i rytmicznym oddychaniu przez krótki czas rozważcie ważne pytanie: Czy świat jest niebezpiecznym, sterowanym strachem miejscem, a może jest wielka przygodą wypełnioną hojnymi szansami, aby przebudzić waszą moc duchową i przewyższyć ustanowione ograniczenia ? Twoje spojrzenie na życie jest zakorzenione w twoich fundamentalnych wierzeniach, a te wierzenia zarysowują warunki waszego doświadczania przez elektromagnetyczne znakowanie pola istnienia waszymi oczekiwaniami. Wszystkie z waszych wierzeń maja potężny wpływ na wasze zdrowie, ponieważ to co czujecie na temat siebie i świata szerzej bezpośrednio wpływa na funkcje i systemy operacyjne waszej formy fizycznej. Pamiętajcie, że wasze uczucia są zawsze powiązane z waszymi wierzeniami, a to jak się czujecie daje wynik w tym , w co wierzycie. Bez względu na to w co wierzycie, wasze ciało będzie podążało za waszymi najskrytszymi rozkazami, czy przesyłacie myśli skarania boskiego i rozpaczy, czy te korzystające z waszego wibracyjnego zdrowia. Jesteście odpowiedzialni, za wszą formę fizyczną, a stan waszego zdrowia jest bezpośrednim odbiciem wewnętrznego świata myśli, uczuć i emocji. A to się dzieje na arenach postrzegania tak, że wielkie duchowe uzdrawianie będzie miało głęboki wpływ.
Ważnym jest zrozumieć skąd ograniczające pojęcia na temat natury wszechświata się biorą Większość pojęć jest nauczana w bardzo młodym wieku Dzieci, w łonie, są w wielkim psychicznym porozumieniu z obojgiem rodziców bez względu na obecność ojca. Bardzo wiele rodzinnych wzorców zachowań jest trzymanych w krwi. Wierzenia i postawy każdego z rodziców są dobrze znane każdemu dziecku przed urodzeniem. Młode dzieci rozwijają swoje umysły przez sprawdzanie, modelowanie i naśladowanie swojego fizycznego, mentalnego i duchowego otoczenia oraz środowiska. Kiedy wyuczone zachowanie wynika z nauk, które utrzymują poczucie beznadziei, żeby kontrolować zdrowie waszego ciała, to z tych nasion wyrośnie poczucie skarania boskiego, które bierze początek i wzrasta w wierzeniach wątpliwości i rozpaczy, ostatecznie odłączając was od zdolności tworzenia wibracyjnego zdrowia wewnątrz.
Siłą sugestii jest dobrze rozumiana w naukach medycznych, jednak jej negatywne zastosowania będą chętnie widziane wraz z okropnymi i nieustającymi ostrzeżeniami na temat chronienia siebie przed wystawianiem na słońce czy podziwianiem natury, albo potrzebą szczepień, które są właściwie chemicznymi koktajlami, a śmiertelne prognozy zawsze namaszczają powrót corocznego sezonu grypy. Musicie zacząć myśleć w kategoriach nie przyjmowania wszystkiego co się dzieje wokół dokładnie wychodząc naprzeciw regułom i nie odkrywając się na przyjęcie ciosu. Miliony ludzi pakują się strachem w różne stadia choroby i śmierć, ponieważ zostali nauczeni zaprzeczać jakiemukolwiek powiązaniu pomiędzy ciałem, a umysłem.
Drętwa i niekwestionowana akceptacja medycznej diagnozy może wynikać z różnych wierzeń fundamentalnych. To wynika z głębokiego wierzenia w osobistą bezsilność, która może być wyrażana następująco: „Kim ja jestem, żeby podważać medyczne autorytety ? Co ja tam wiem ? Nowoczesna medycyna zna wszystkie odpowiedzi. Muszę mieć medyczne ubezpieczenie, bo co się stanie, jak coś mi się wydarzy ? Nie mam żadnej kontroli nad swoim ciałem.” Wielce nieefektywny i kosztowny system opieki zdrowotnej jest utrzymywany przez takie wierzenia. Z szerszej perspektywy, to poczucie bezsilności w stosunku do tego jak tworzyć fizyczną pomyślność dało wynik w słabym kierowaniu energią fizycznych i mentalnych zasobów, które objawiły się w epidemii poważnych chorób. Choroba jest wewnętrzna bitwą, a ludzie chorują po części dlatego, że zaprzestają mentalnego i emocjonalnego rozwoju, który zamyka dostępność dla kosmicznych i duchowych połączeń i energii. Pragnienie posiadania kogoś innego odpowiedzialnego za naprawę i zadbanie o ciało stworzyło nieporęczna biurokrację mającą radzić sobie z problemami zdrowia od kolebki aż po grób, a te problemy w większości oparte na uwarunkowanym strachu wytworzonym w umyśle.
Po to, aby żyć dobrze i prosperować w czasach zmiany transformacyjnej, waszą korzyścią jest powziąć wierzenie na w zdrowie witalne i zaakceptować odpowiedzialność za stworzenie go. Wielu odkrywa, że leczenie nie jest ogólną intencją nowoczesnej medycyny, ponieważ kuracja mający do czynienia z użyciem drogich trucizn i lekarstw jest dużo bardziej lukratywna niż odkrycie powodu i celu fizycznej lub/i mentalnej nie równowagi. Szkodliwe podejście do zdrowia służy jedynie wprowadzaniu większego stresu do ciała. Maskowanie symptomów choroby lekami jedynie nadaje połysk niszczącemu procesowi myślenia oraz głębokim uczuciom bezradności i bezsilności, które są podstawą problemu. Nierozwiązane przeżycia traumatyczne w kwestii emocji są prawdziwymi dolegliwościami do wyleczenia. Słabe myślenie i prowadzenie fałszywego życia osłabia ciało, a masa epidemii poważnych chorób jest bezpośrednim wynikiem dla większości ludzi przez cały poprzedni wiek akceptacji ograniczających wierzeń w stosunku do tego jak działa ciało. Z całą uczciwością w stosunku do siebie, musicie zapytać: „Kto tak naprawdę korzysta z kierowania moim pojęciem na temat siebie ?”
Może nauczyliście się bać waszego ciała, ponieważ byliście nauczeni bać się swojego ciała, bo ono może się zepsuć z żadnego widocznego powodu i że ono jest nieprzewidywalne, zawodne i niegodne zaufania. Te pojęcia są przykładami ograniczających wierzeń, które ograniczają przepływ energii siły życiowej wewnątrz ciała. Każda choroba jest unikalna dla każdego chorującego i właściwie służy jako pozytywna wiadomość z jednej części siebie do innej, dotycząc waszych emocjonalnych odpowiedzi w stosunku do życia. Spojrzenie zawierające głęboki szacunek dla wrodzonej inteligencji waszego ciała jest potrzebny po to, aby zrozumieć wewnętrzne posłania ciała. Prawdziwa słuszność i znaczenie każdego doświadczenia chorego zdrowia są utracone, kiedy zaprzeczycie mocy swoich myśli i emocji, żeby uzdrawiać siebie. Postępowi specjaliście od zdrowia, który potwierdzają, że maja moc bycia żywym i istotnym w danym momencie będą uznawać to za zaszczyt i przyjemność asystować wam w tym jaka wiadomość wasze ciało wam przekazuje.
Świadome zaangażowanie w życie lepszym życiem musi być przez was podjęte po to, żeby wywołać konieczne zmiany potrzebne do stworzenia idealnych warunków zdrowia i pomyślności w całej widocznej rzeczywistości. Jesteście tutaj, żeby przebudzić się na nowe zrozumienie jak tworzyć własną rzeczywistość w celu przełamania wewnętrznego programowania, które utrzymuje was w znajomej i niekomfortowej rutynie. Rozpoznajcie wasze zmartwienia i z intencją oddalcie je ze swojego pola energii. Ograniczające wierzenia i postawy redukują jakość waszego życia. Uczucia strachu przed nieznanym mogą być zamienione przez afirmację: „Zawsze będę bezpieczny!”. Z postawą pewności siebie napisz to, co chcesz stworzyć w taki sam sposób jak zrobiłbyś listę zakupów w sklepie spożywczym. Życie jest potężnym doświadczeniem w kwestii uczenia się. Musicie mieć wolę objęcia dowodzenia nad własną siłą woli i odpuszczenia sobie starych zachowań i wzorców myślenia poprzez zaprzestanie wyczerpujących, mentalnych i fizycznych działań, które was zużywają. Kiedy złapiecie siebie na akcie samo-sabotażu, to zaśmiejcie się z siebie w stosunku do nowej rewelacji i przypomnijcie sobie, że nauka jak kierować energia w świecie materialnym jednym z podstawowych powodów dlaczego tutaj jesteście.
Rozwijanie silnych i fundamentalnych wierzeń w zdrowie życiowe ma podstawową ważność, jednak po pierwsze i najważniejsze to musicie zaakceptować , że waszą osobistą odpowiedzialnością jest zainicjować konieczne zmiany, aby osiągnąć pożądane rezultaty. Wiara w to, że oficjalny autorytet może rozpoznać i wyleczyć tzw. dolegliwości waszego ciała magiczną pigułką, jedynie wystawi was na jeszcze większe rozczarowanie Super-pigułka nie jest odpowiedzią na długo, a emocjonalna inteligencja i świadomość żywienia zapewnią ci poleganie na samym sobie, które da wam o wiele wiesze wyniki. Musicie podnieść swoja świadomość w stosunku do tego jak ciało funkcjonuje. Wszystkie możliwe rozwiązania istnieją jako częstotliwość skok dalej od waszego obecnego myślenia. Jeżeli naprawdę szukasz magicznej pigułki, uzdrawiającej twoje ciało i duszę, to jest nią tylko twój własny umysł. Choroba może być rozumiana jako fizyczna manifestacja zablokowanej energii emocjonalnej skupionej przez wasze myślenie. Winnymi słowy, gdy wasze emocje i uczucia są niewyrażane, to zablokowana energia prowadzi do nieodpowiedniego działania, które ostatecznie objawi się jako słabe zdrowie.
Wielkie znaczenie stoi u podstaw każdej choroby, dużej czy małej, ponieważ wasze ciało jest biologicznym systemem sprzężenia zwrotnego dla waszych postaw. Kierowanie energia ma do czynienia z waszymi związkami z emocjonalnym ja. Sprawdzenie swoich emocji jest podstawą dla zrozumienia celu szczególnej sytuacji powiązanej ze zdrowiem. Słabe zdrowie nie spada tak po prostu na was. Jesteście ostatecznie odpowiedzialni za ustanowienie warunków dla waszego ciała, co jest oparte na wyborach, których dokonujecie, a właściwie to ograniczacie naturalne procesy uzdrawiania, kiedy ochoczo akceptujecie tylko diagnozy i kategorie medycyny konwencjonalnej w stosunku do własnych warunków. Odrzucacie cel i moc inteligencji waszego ciała, kiedy wierzycie, że „tylko coś tam skądś załapaliście” zamiast uświadomić sobie i zaakceptować, że wasz ciało jedynie odpowiada na wasze wewnętrzne uczucia i rozkazy.
Jesteś ostatecznym autorytetem, gdy dojdziesz do prawdziwego poznania swojego ciała, ponieważ jesteś osobą kieruje tym przedstawieniem. Albo w wyniku jasnej intencji albo w wyniku wierzenia, to zawsze okaże się co rozkazałeś. Wiele z waszych rozkazów jest wybranych całkiem świadomie bez względu na ich korzyści. Inne z waszych komend jest ukrytych i trzymanych w podświadomym i nieświadomym umyśle czyli używając wcześniejszych analogii, jest to pole cebuli i zagon ziemniaka starych wierzeń rodzinnych ochoczo zaakceptowanych i posłusznie utrzymywanych bez pytania. Przechodzenie przez rodzinne ograniczenia adaptowania negatywnych postaw daje wynik w podobnej chorobie rodzinnej przez pokolenia. „Moja matka miała podobną dolegliwość, dlatego ja będę miał prawdopodobnie taką samą.” To jest przykład przyjmowania wyzwań i ograniczeń innych na siebie. Wasze DNA przenosi wiele potencjalnych wzorców, a my musicie mądrze wybrać wasze mentalne dziedzictwo. Rozróżnienie wychodzi z obserwacji i musicie wykraczać poza spuściznę rodzinnej konfuzji i stworzyć bardziej ekspansywne doświadczenie przez rozumienie celu ograniczających wierzeń. Jak już potraficie zajrzeć w sedno sprawy, to potraficie oddalić wzorce bólu i oddzielenia z waszego pola energetycznego.
Musicie zająć się swoim ciałem. To jest magazyn waszej mocy, a tak często zatrzymujecie moc od przepływu. Wasze ciało jest wspaniałym samo-uzdrawiającym i samo-naprawiającym się systemem oraz organicznym cudem, który macie naprawdę docenić. Mówiąc jasno, to wasze komórki, organy, wasz krew i kości działają ze spontaniczną inteligencją opartą na komfortowej i znajomym współdziałaniu. Zbiorowo i indywidualnie wasze komórki wiedzą jak utrzymać funkcjonowanie waszego ciała, a jak jest problem, to wasze ciała informuje was. Zawsze jest sens i cel każdej choroby tak samo jak bólu, który może towarzyszyć jej. Pamiętajcie, że wasze ciało lojalnie odzwierciedla wam wasze wierzenia. Uczucia litowania się nad samym sobą, zwątpienia i zmartwienia wysyłają posłanie do waszych komórek wypełnionych zawiadomieniem o bezradności i bezsilności, a komórki dostosowują się do sygnałów i podążają za nimi. Z drugiej strony, gdy obieracie, żeby ufać sobie, to świadome podjecie decyzji właściwie obiera programy operacyjne świadomości na poziomie subatomowym, programując utrzymanie prawdopodobnych wzorców odgałęzienia nowej wersji siebie. Wybór naturalnego ufania sobie aktywuje wspaniałą wersję waszego życia oparta na wierzeniu w spełnienie. Jesteście odpowiedzialni za wasze życie. Uczucia tolerancji, miłości, szacunku, wspólnoty, troszczenia się, uprzejmości, uczciwości, wdzięczności, wybaczania nie tylko budują moralny charakter, bo przynoszą one spokój umysłu. Kiedy potwierdzicie swoje pragnienie bezpiecznego i zdrowego istnienia, wasza zmysły otworzą się na subtelne dostrojenia, które pochodzą z komórkowych kodów świadomości. Te kody aktywują programy nowych i niezwykłych percepcji, dosłownie tworzących nowy aspekt życia do zwiedzenia.
Odwaga potwierdzenia zaufania sobie oferuje nową formę wolności osobistej. Wybór stworzenia bezpiecznego, uczciwego, pełnego szacunku życia oraz przyjemnego doświadczania we wszystkich rzeczywistościach całkowicie zależy od was. Gdy podnoszące jakość życia wierzenia są podjęte, to oddzielna witalność wydziela się z wasze formy fizycznej, a wy wpadliście w to, że tak powiemy, na maksa. Obfity stan umysłu czyni was dużo bardziej receptywnymi na wibracyjne efekty energii promieniowania kosmicznego. Kiedy ta energia wchodzi w wasze czakry, to wasze zmysły otwierają na nowe uświadomienie, a wy zyskujecie głębokie, duchowe zrozumienie jak zdarzenia, które wystąpiły w tym wcieleniu są przeplecione zdarzeniami w innej linii czasu. Rzeczywistość jest płynna, a czas i przestrzeń są elastyczne w stosunku do zmian zgodnych z percepcja obserwatora. Wasz percepcyjny przeskok tu i teraz falują wzdłuż linii czasu, nadając wybór nowych kodów świadomości. I właśnie tak uzdrawianie linii czasu następuje.
Zdarzenia i doświadczenia zawsze mogą być reinterpretowane, ponieważ one są złożone z wielu warstw znaczących uzgodnień. Gdy to się widzi z innych perspektyw, góry i doliny życia maja cały nowy cel i znaczenie. Uzdrawianie ludzkiego genotypu polega na uwalnianiu trzymanego w sobie bólu i strachu przez transformację starych wzorców myślowych, które zawierają ograniczające postawy i przynoszą stan wyższej świadomości w ciało. Pytanie „dlaczego” coś tworzycie zmienia wasz mózg i otwiera na komunikację z kosmicznym umysłem. Poszukiwanie większego znaczenia ponownie ustanawia równowagę naturalnej mocy ciała, aby leczyć samego siebie. W szerszym kontekście obszaru gry z istnieniem, całe uzdrawianie polega na reinterpretacji tego, co wierzycie, że wam się stało.
Szanse zaobfitują, kiedy obierzecie uzdrowienie swojego związku ze swoją fizyczną formą. Im więcej zwraca na wiadomości waszego ciała, a zwłaszcza na „dobre uczucia”, które idą z waszego mózgu do waszych trzewi, tym więcej się uczycie. Intuicyjna inteligencja jest naturalną ekspresją z niebliskim umysłem komicznym, który wykracza poza czas i przestrzeń. Zaufajcie sobie i podążajcie za swoimi instynktami. Wasze ciało nie funkcjonuje przeciwko wam, jednak jeżeli funkcjonujecie przeciwko ciału przez umniejszanie, krytykę, dewaluację siebie, to wasze ciało podporządkuje waszym najsilniejszym rozkazom. Gdy silne emocje towarzyszą szczególnym wierzeniom, to przekazywane emocje przekazują silną potrzebę, która przyspiesza objawienie się tego w byt. Wiara w to, że „nie ma czasu” będzie prowadzić do załadowanego stresem życia, zawał serca może nastąpić, jeśli rozkaz dotyczący czasu jest dominującą i najsilniejszą wiadomością wysyłaną do ciała. Utrzymywanie uczucia „złamanego serca” może być równie niszczące. Serce jest czasomierzem ciała, a każde uderzenie wyznacza rytm powiązany z kosmosem i dostraja się do Łona Matki czyli Galaktycznego Centrum.
Szeroko rozprzestrzeniające się dolegliwości fizycznego ciała, co stało się światowym kryzysem zdrowia, tworzy głęboki wniosek na temat braku przyjemności i jakości życia, co jest doświadczane przez mieszkańców tzw. cywilizowanego świata. Pojawianie się głębokiego, emocjonalnego i fizycznego bólu wśród ludzi z Ziemi jest zbiorową ekspresją ograniczenia świadomości zbiorowej, która jest oparta na tym, co jest, a co nie jest możliwe. Ludzkość rozwinęła nieświadomy, zbiorowy strach przed wzięciem swoich sprawa w swoje ręce, a to wierzenie wytwarza bezpośrednia blokadę mocy w ciele. Fizycznie blokada albo obstrukcja energii w sze4rkim zbiorze wzorców, które tworzą chaos w środku wewnętrznych systemów ciała. Wiara w najwyższą istotę, która będzie was chronić lub ostatecznie sądzić i karać za wasze wykroczenia, tylko służy dalszemu odliczaniu i zaprzeczaniu wielkości waszej mocy do uzdrawiania waszego wewnętrznego życia.
Wierzenia, które skupiają się na bólu są obfite, w waszym świecie i wyglądają na uzasadnione z powodu doświadczeń, które wyglądają na rzeczywiste, jednak intensywne skupienie się na oczekiwaniach bólu i cierpienia jest tym co naprawdę wprowadza je w życie. Wierzenia w ból zostały wetknięte w waszą biologię, często czyniąc was ostrożnym w życiu. Nierozwiązane kwestie w waszym życiu takie jak zawziętość, złość czy rany i przeżycia traumatyczne po śmierci są przenoszone z po[przednich wcieleń często wyglądając jak tajemnicze i chroniczne bóle w ciele. Wzorce waszych genów utrzymują wspomnienia waszych różnych reinkarnacji tak samo jaki historii waszej genetycznej linii krwi. Oczekiwania bólu tworzą wzorce unikania w ciele, co w wyniku daje pewne wydarzenia, które są automatycznie i nieświadomie cenzurowane, sortowane i filtrowane przez niewidzialny i samo-chroniący się proces, który stara się bez względu na koszty uniknąć spotkania z bólem. Ból staje się wrogiem i brany do maksimum, wtedy każde wydarzenie staje się podejrzane. Ostatecznie z tego rodzaju unikaniem ciało zaczyna się zamykać. Powtarzany, mentalnie i emocjonalnie zasilany rozkaz unikania bólu za wszelką cenę kończy swoje działanie, nadużywając naturalnej inteligencji ciała i tworząc trwałe uszkodzenia w polu komunikacji komórkowej. Ta blokada może wcześniej czy później być doświadczana jako schorowana bądź urażona część ciała, która dosłownie wskazuje, gdzie bolesne wierzenia i emocjonalne kwestie były odgrywane.
Komórki waszego ciała ciągle się wymieniają, a wy w ogóle nawet nie myślicie o tym procesie, jednak nowe, witalne komórki posłusznie skupiając swoja uwagę na wypełnianiu wierzeń i rozkazów. Pomimo tego, że komórki są nowe, one będą dalej replikować tego samego, starego ciebie, jeżeli będziesz im dawał te same stare rozkazy. Wasze komórki, cząsteczki, atomy czy cząstki subatomowe są wszystkie inteligentne. One komunikują się ze sobą, gdyż ich zbiorową pracą jest odpowiadać na wasze dane. Obieracie kody świadomości, które najlepiej wyrażają cele waszego życia oparte na poziomie świadomości, którą rozwinęliście. Jak nadrzędnego zarządzającego wierzeniami, prosimy cię rozważenie pytania: Czy wysyłasz rozkazy toczenia wojny z własną biologią opartej na ukrywanych konfliktach ?
Wasze ciało jest składnicą wszystkiego, co ty i twoja, dziedziczna linia krwi rodziny doświadczyła czyli radości, bóle i przeżycia traumatyczne tego wcielenia i innych. Wszystko jest trzymane w waszych genach i musicie się nauczyć sztuki spokoju i ciszy, aby ośmielić wejść głęboko w siebie i mieć dostęp do tej wiedzy. Nosisz różniące się poziomy nierozwiązanego bólu do nie rozwiązanego bólu w stosunku do tego, co wam zostało zrobione czyli przeżyć traumatycznych, których nigdy nie przetworzyliście i nie zintegrowaliście, ponieważ nigdy nie zostały zrozumiane. Akty przemocy oraz inwazyjne doświadczenia seksualne niszczą duszę, i jak rysa na płycie gramofonowej powtarza cały czas ten sam ciąg, wy powtarzacie oczekiwania ponownie i ponownie, aż rozwiniecie do wyboru innego dochodu. Używanie takich słów jak „zawsze” czy „nigdy”, żeby opisać siebie albo swoje zachowanie może być przeniesieniem z innych wcieleń. Traumatyczne wydarzenia tworzą niedokończone sprawy, które muszą być zrozumiane w szerszym kontekście, aby były oddalone z ciała. Rozważania i uzgodnienia w celu uzdrawiania są stale renegocjonowane. Uzdrawianie jest radzeniem sobie, radzenie sobie jest uczuciem, a uczucie jest uzdrowieniem. Z duchowego punktu widzenia, Z duchowego punktu widzenia, robicie takie uzgodnienia, jak: „Zajmę się tym problemem z tobą tak, że będziemy potrafili zająć się tą kwestią z harmonijnym rozwiązaniem.” Macie wolną wolę, aby robić to, co chcecie, a nasza radą jest, żeby nie tworzyć żadnego bólu, ponieważ bez względu co robicie, to powróci do was. Kiedy przynosisz ból sobie i/lub innym, to zamykasz siebie w cykl przyczyny i skutku czyli odgrywasz podobne scenariusze w celu ćwiczenia własnej wolnej woli labo zmiany wyniku przez zmianę swoich wyborów. Nikt nie zamierza rezerwować miejsca dla ciebie w piekle, jeżeli jesteś grzesznikiem. Prawdziwym sposobem nauczenia się na temat własnej wolnej woli jest to, co tworzycie we zwrocie do siebie. Istnienie działa miło, interaktywnie i współczuje, a dziej się tak w każdej sytuacji.
Przez moment sprawdźcie wszystkie myśli i postawy, w których zaprzeczacie swojej odpowiedzialności Gdzie, kiedy i jak jesteście ofiarą ? W jakich obszarach życia czujecie się upoważnienie, aby winić innych za to, co macie ? Kto wam to zrobił ? Kto spowodował wam ból ? Kto złamał wam lub innym, życie w tym wcieleniu ? Wierzenia, że życie jest niemiłe, nie fair i okrutne albo, że nie ma wyjścia, że nic nie możecie zrobić, że zawsze jest za mało, że zawsze ktoś inny jest winny, najczęściej towarzyszą stojącemu u podstaw wściekłemu oburzeniu , co kończy się powodowaniem choroby. Jest tylko kilka przykładów ograniczających wierzeń i postaw, które zamykają przepływ kosmicznej energii siły życiowej, która łączy wasz tajemnicami wielo-wszechświata. Z bardziej spełnionego punktu widzenia zapytaj się: „Z jakimi nierozwiązanymi kwestiami mam do czynienia ? Dlaczego ci ludzie są w moim życiu. Jaka jest ogólna lekcja duchowa i cel tych doświadczeń ? Jakie jest moje wsparcie w tym procesie ? Jaka jest ogólna lekcja duchowa i cel tych doświadczeń ? Jak mogę zmienić swoje działanie i stworzyć harmonijne rozwiązanie dla tych stanów winy ?”
Musicie działać w celu swojej własnej pomyślności przez potwierdzenie własnej mocy i mówienie tak nowym sposobom doświadczania waszego życia. Bo gdy nie odpowiadacie na sygnały by zmienić swoje życie, to lekcje mogą wylądować w waszym ciele i stworzyć trudności. Możecie się czuć zamknięci, w bólu i zmuszeni do spędzenia czasu na poradzenie sobie z sytuacją, której się obawialiście i unikaliście. Zrównoważcie swój zwykły dzień poświęcając czas na wyciszenie umysłu. To jest jedyny sposób, w którym z sukcesem zintegrujecie przyspieszone energie i utrzymacie swój układ nerwowy w równowadze. Musicie zrobić oczyszczenie emocjonalne, o zadaniem uczuć jest czuć je. Przyspieszona energia zabierze cię w głębokie miejsca pamięci, których przywołanie może być bolesne. Trauma jest trzymana w waszych komórkach i musicie przejść przez ból, aby pamiętać emocjonalne obciążone wydarzenia blokujące wasze zdrowie. Rany pochodzące z przemocy płciowej, które wystąpiły w młodym wieku mogą być trudne do zapamiętania, jednak ból może zostać oddalony, kiedy zintegrujecie doświadczenie i oczyścicie swoje wspomnienia. Wasze życie jest znaczące i celowe, a wy stworzyliście wszystko, co was spotkało, aby odkryć waszą osobistą moc, żeby powziąć, które uwolnią waszą duszę z bezkresnej pętli rozpaczy.
Nanosekunda przyspieszonej energii jest wielowymiarowym przedsięwzięciem w uzdrawianiu, aby przemienić potężną akumulację strachu, która jest trzymana w ludzkim genotypie. Gdy przemienicie wzorce strachu trzymane w waszych genach, to stworzycie częstotliwość osobistego spełnienia, które faluje poprzez teraźniejszość w przeszłość, aż do przyszłości, wpływając na inne wersje siebie, a wszystkie ona są z tobą połączone. Wielka moc uzdrawiania polega na wyborze pomiędzy strachem, a miłością. Przez wybór miłości umacniacie odwagę, żeby spotkać się z wewnętrznymi lękami i je rozwiązać. Ludzie wszędzie uczą się uznawać życiowe dramaty jako szansę do zapoczątkowania zmiany, żeby stworzyć jakość życia przez przekroczenie przeszłych ograniczeń i wybranie aktywowania swoich najlepszych możliwości. Osiągnięcie największe zwycięstwa, kiedy wstrzymacie się od osądu i porzucicie byt ofiary przez poszukiwanie większego znaczenia życia. Wybaczenie jest ostatecznym aktem uwalniania się z bezkresnego cyklu winy.
Leczenie ma do czynienia z odblokowaniem starego bólu. Kiedy wasz ciało jest w dyskomforcie lub bólu, to zauważcie, że szczególny obszar cierpienia, bo miejsce jest kluczem, gdzie kwestie emocjonalne ustanowiły przeszkody. Stojące u podstaw każdego symptomu słabego zdrowia przesłanie może jasno rozumiane, kiedy połączy się to z praktyczną i celową funkcją dotkniętego obszaru. Jakie uczucia są tutaj rejestrowane Skomunikuj się z własnym bólem, dotknij go oraz go opisz. Po to, aby się wyleczyć i mieć się dobrze, zwróćcie się na część ciała pytając: „Jakie jest tego posłanie ?” Jakie właściwie funkcje ten obszar ciała wykonuje ? Z tego będziecie mieli wielką wskazówkę w stosunku do natury braku satysfakcji. Możesz oddychać w obszar swego ciała, który wysyła sygnał, a taka koncentracja otworzy ten obszar tak, że będziecie mogli mieć większą świadomość percepcyjną, w stosunku do tego, co się wydarzy.
Jeżeli waszą genitalia zwracają na siebie waszą uwag, to druga czakra jest miejscem ciała, gdzie energia jest zablokowana. Sprawdź swe uczucia w stosunku do kwestii męskiej i żeńskiej mocy. Czy czujcie się bezsilni w kwestii stworzenia tego, czego chcecie ? Poza tym, że organy płciowe służą do tworzenia przyjemności tak samo, jak do tworzenia życia. Problemy z nogami i stopami dotyczą kwestii wytrwałości w marszy do przodu, a trudności z ramionami i rękoma znamionują brak gotowości do mocnego pojęcia życia i aktywnego tworzenia swoich pragnień.
Szyja i gardło dotyczy kwestii elastyczności i wyrażania siebie. Mózg jest miejscem kluczowym dla wierzeń w stosunku do inteligencji, oczy w stosunku do widzenia, a uszy do słyszenia. Żołądek służy do asymilacji, wnętrzności służą do akceptacji pożywienia z życia, a jelita do wydalania zbędnego materiału. Przeziębienia i grypy są powiązane z niezdecydowaniem, niezrównoważona waga dotyczy niespełnionych pragnień podczas, gdy rak jest programowany przez nienawiść często do samego siebie, a złość i wściekłość z wiary, że jesteście mniejsi niż jesteście.
Wątroba jest organem detoksykującym, a jeżeli twoja nie funkcjonuje odpowiednio, to jakie toksyczne emocje gotują się w środku ? Zastosuj znaczenie do funkcji waszego życia, a jeśli zrozumiesz funkcję dotkniętego chorobą obszaru, to zaczniesz rozumieć kwestie, które opierają się, blokują i zatrzymują się od odnalezienia zdrowego wyrażenia się w waszym życiu. Strach przed odpuszczeniem i oddaleniem przeszłości jest stojącym u podstaw powodem choroby. Wasze odpowiedzi emocjonalne w stosunku do tego w co wierzycie, że się wydarzyło są podstawą waszych wierzeń. Poszatkowane myśli są wynikiem wybrania straszliwych interpretacji, które są nadużyciem i niezrozumieniem energii, a to jest podstawa wszystkich chorób. Aby osiągnąć wyższy poziom zrozumienia, nowe pojęcia muszą być świadomie rozwijane, że unieważnić posłania rozpaczy, które sygnalizują ciału awarię. Musicie stać się skupieni, aby skoncentrować się na zamianie nieproduktywnych postaw i zmianie swoich interpretacji waszych wrażeń czuciowych.
Gdy ciało wykazuje tzw. symptom, to zawsze istnieje stojący u podstaw komponent emocjonalny, a wy musicie poszukać i wyeleminować powód, a nie jedynie wykorzeniać symptomy. Budowanie powiązań pomiędzy tym jak się czujecie w stosunku do siebie, rodziny i przyjaciół oraz świata w szerszym rozumieniu jak i również fizyczne funkcje waszego ciała dostarczają ważnego klucza jak użyć energii. Bez względu natop, czy wy przyciągacie, albo jesteście wyzywani bardziej ostrymi blokadami systemowymi, takimi jak rak czy cukrzyca bądź awariami serca lub innych organów, to zawsze wasze emocje albo to jak się czujecie zawsze w to jest zamieszane. Przesłanie albo podstawowy cel uwarunkowania waszego ciała jest oparty na przyjaznym związku współpracy pomiędzy waszym umysłem, waszymi uczuciami i waszymi komórkami. Choroba jest wbudowana usługą i opartym na uczuciach systemem aktywowanym na przez bolesne dane pochodzące z nieodpowiedniego używania energii. Z pewnością ciekawiło was dlaczego niektórzy ludzie chorowali, a inni pozostawali zdrowi, a jeszcze inni nietknięci mimo wykazania istnienia pewnej infekcji.
Aby zrozumieć dane waszego ciała, ważnym jest, żeby zapamiętać, ze siedem czakr przetwarza energie w formę fizyczną Patrzcie na czakry najbliżej w stosunku do obszaru waszego ciała dającego wam sprzężenie zwrotne, bo to jest ośrodek energii, na który bezpośrednio wpływając na każdą dolegliwość, której doświadczacie. Poszukuj lekcji w tej kwestii, poszukuj pozytywnego celu i bądź uczciwy w stosunku do siebie. Zaoferuj podziękowania swojemu ciału za dane za pracę z wami i dawanie wam sprzężenia zwrotnego na sygnały, które wysyłacie. Miejcie intencję stać się bardziej świadomymi silnych uczuć, które macie w stosunku do szczególnych obszarów waszego ciała wzywających na uwagę. Jakie nieoczekiwane emocje są tam trzymane ? Większa część uzdrawiania siebie angażuje wizualizacje ćwiczenie wpływania umysłu na materię i widzenie pożądanego wyniku. Myśli muszą być skupiane i kierowane, żeby wytwarzać kreatywne próby i przynosić wyniki.
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej jest jednym z kluczy nauczenia się jak kierować energią w trójwymiarowej rzeczywistości. Musicie mieć wolę otwarcia swojego serca z intencja uzdrawiania bez względu na to czy to was rani. Jeśli naprawdę chcecie wiedzieć i zrozumieć co jest aktywowane w głębokich zakątkach swojej podświadomości i nieświadomości, to możecie mieć dostęp do tej informacji przez stworzenie specjalnego dziennika uzdrawiania oraz używania go do bezpiecznego zapisywania swoich uczuć wewnętrznych. Zapisywanie pewnych rzeczy może ujawnić wiele rzeczy, które mogą być bardzo uzdrawiające. Zanim zaczniecie pisać dziennik potwierdźcie swoje intencje, skupcie swoją uwagę i rozluźnijcie swój język oraz szczękę, a poza tym oddychajcie rytmicznie kilka minut. Wyobraźcie sobie złote spiralki energii kręcące się przez całe wasze ciało, kiedy oddychacie. Potem na pierwszej stronie, zadedykujcie list wstępu od siebie do kosmicznego umysłu. Potem jasno ustawcie swoje intencje, żeby uzdrawiająca energia weszła w was poprzez wasze pisanie. Zapytaj o pomoc z waszego wyższego umysłu i podziękujcie za wszystko co odkryjecie.
Intencje są przetwarzane w komórkach na poziomie subatomowym tam, gdzie prawdopodobne rzeczywistości są obierane i utrzymywane. Pisanie od czasu do czasu niedominującą ręką może być bardzo efektywną metodą do podsłuchu informacji poniżej poziomu fal beta świadomego umysłu. Rysujcie obrazy jeżeli wolicie albo wstawiajcie ważne kwestie w swój dziennik. Bądźcie kreatywni radujcie się tym ćwiczeniem. Zaufajcie sobie, żaby mieć dostęp do informacji z głębi waszej psychiki i powstrzymajcie się od osądu , ale nie zawstydźcie się tym, co może z tego wyjść. To jest wasz prywatny dziennik leczenia, a wasze odkrycia będą wypełnione błyskami pamięci, które są ważnymi kryteriami w waszej ścieżce uzdrawiania. Pozostańcie przy swoich uczuciach, tkając drogę przez to co się ujawnia, Przypomnijcie sobie, że poruszacie się przez wewnętrzne mury, aby stworzyć wibracyjne zdrowie przez zrozumienie i akceptację siebie jak stwórcę waszego doświadczania.
Choroby i fizyczne schorzenia są również powiązane ze zdławioną ekspresją. Choroba zaczyna się na poziomie emocjonalnym tworząc niewyrażane uczucia. Które budują się w mocy, tworząc wewnętrzne burze, które ostatecznie zniszczą wasz życie. Pamiętajcie, że wasze uczucia pochodzą od waszych wierzeń, więc sprawdźcie swoje wierzenia, aby zidentyfikować źródło materiału, którym opisujecie świat, który ma zaistnieć. Poszukajcie sprzężenia zwrotnego wynikającego z waszych wierzeń w codziennym życiu. Zastanówcie się co czujecie w stosunku do swojego ciała identycznie w jak w stosunku do swojej, rodziny, przyjaciół., związków, pracy, jedzenie, pieniędzy, seksu oraz religii. Żeby odkryć jak zablokowaliście swoją energię siły życiowej, to musicie mieć wolę dowiedzieć się co czujecie do każdej sytuacji. Czy się opieracie, tłumicie albo nie wyrażacie się i dlatego powstrzymujecie się, nadziewacie się ukrytymi uczuciami szykanowania, oburzenia, nienawiści, zazdrości, wstydu, złości, winy bądź zmartwienia ? Jeżeli potraficie nazwać swoja tzw. truciznę, to podziękujcie jej. Jesteśmy teraz nieco krotochwilni, jednak nazywając swoja truciznę, możecie przyłapać się na akcie własnego sabotażu i zmienić program.
Pamiętajcie, że świadomość jest zdolnością do zauważania. Odrzucacie swoją świadomość, gdy ignorujecie swoje dane pochodzące od zmysłów nie rozwijacie i nie wartościujecie swoich zmysłów. Tak naprawdę to wszystko czego poszukujecie, macie w swojej dyspozycji, jednak musicie zainicjować swoje, własne, duchowe wykopaliska archeologiczne poprzez uczciwe identyfikowanie i nazywanie swoich uczuć. Wyrażenia: „Jestem zły, jestem, przestraszony, jestem zazdrosny” wyrażają uczucia wspólne dla każdego w pewnym punkcie życia. Kiedy identyfikujecie uczucia, to możecie prześledzić emocję w kwestii tego, które wierzenie to wygenerowało. Np.: „Jestem zły, ponieważ moi rodzice zamknęli mnie w szafie, kiedy byłem mały. Jestem zły, gdyż powiedzieli mi co mam robić. Jestem zły, bo mnie skrzywdzono. Jestem zły, ponieważ nie otrzymałem miłości.” Wycofanie się albo brak miłości jest źródłem wszelkiego bólu. Gdy cykl brania i dawania, przyczyny i skutku jest odgrywany, to możecie dobrze odkryć, że musicie się nauczyć jak dawać miłość, żeby ją otrzymać.
Dobro polega na wyrażaniu sowich uczuć w dojrzały i odpowiedzialny sposób. Wasze emocje są najtrudniejszym aspektem opanowania waszego biologicznego istnienia, aby wygrywać grę życia wewnątrz tego systemu świadomości. Emocje są jak muzyczne interpretacje grane na fortepianie o długości ponad trzy kilometry, a wy musicie nauczyć się grać tymi klawiszami, a nie jedynie uderzyć w kilka albo dotykać je jak strusia, czy też zaryzykować nie grać nimi w ogóle. Musicie potwierdzić, że kochacie siebie, że macie prawo do życia przyjemnego, bezpiecznego, zdrowego i produktywnego. Jak my to cały czas podkreślamy, miłość do siebie i akceptacja siebie są ważnymi postawami tworzenia pozytywnego i satysfakcjonującego ludzkiego ciała. A im bardziej kochacie siebie, to tym bardziej musicie kwestionować swoje wybory. Dlaczego jeżeli kochacie siebie, poddajecie siebie nieprzyjemnym, i nie spełniającym was sytuacjom ? Świadomość jest zdolnością obserwowania i zauważania co następuje oraz tego, co czyni praktycznym użycie waszych ocen czyli wszystkiego co prowadzi do ekspansji świadomości oraz polegania na samym sobie i od osobistego spełnienia.
Wasze ciało zostało zaprojektowane jako system samo-uzdrawiający się, a dzięki odpowiedniej ilości odpoczynku i przy odpowiedniej żywności, może ono wytworzyć cokolwiek co jest, aby przynieść stan zdrowia, gdy zmiany w postawie i działaniu są w to zaangażowane. Musimy to powtórzyć, że ciało naturalnie nie działa przeciwko wam. Ono jest zaprojektowane, żeby odpowiadać na wasze myśli i wierzenia. Brak miłości i docenienia waszego ciała będzie wyrażany przez złe zwyczaje żywieniowe, jak i ogólne lekceważenie działań, które wspomagają optymalne zdrowie. Wasze ciało kwitnie w energii miłości, którą czujecie w sobie. Musicie potwierdzać i działać jakbyście byli warci swojej własnej miłości i warci życia, a życie jest wart przeżywania. To wierzenie, jak każde inne, wymaga zaangażowania, a wy musicie chcieć tego, musicie chcieć tego czego pragniecie by stworzyć więcej niż cokolwiek innego.
We wzrost musi być zaangażowane ryzyko, gdyż wybór jest podstawą dla rozwoju wolnej woli. Uczcie się myśleć bez bólu i ustawiać sobie bardziej ekspansywne cele takie jak: „Jestem zdrowy. Jestem otwarty na zmiany. Uzdrawiam siebie. Leczę intencje, które są nie na swoim miejscu w mojej linii krwi. Przemieniam swoją energię. Oddalam wszystkie swoje zakłopotania o rozpacze. Czuję ogromną wdzięczność za wszystko co wiem, za radość pamiętania, za wsparcie uzdrawiania. Kiedy siebie uzdrawiam, to swoje związki w liniach czasu.” Kierowana wyobraźnia jest także bardzo efektywnym narzędziem, które może być użyte do ponownego doświadczania konfliktów emocjonalnych i wymiany na pożądane nowe wyniki. Wasze ciało jest połączeniem z wielo-wszechświatem, pilnie wam pomagając, kiedy kierujecie biegiem zdarzeń. Odpowiedzi zaczynają się ukazywać, gdy zaczynacie ich szukać zarówno w wewnętrznym jaki zewnętrznym świecie. Dziwne zbiegi okoliczności występują, aby zwrócić waszą uwagę na coś. Kiedy wbrew wszelkim przewidywaniom seria znaczących zdarzeń dla was osobiście w porę, choć w niezwykły sposób, aby promieniować światłem i głębia wglądu na sytuację, to macie spojrzenie na splendor wielowarstwowego świata znaczeń. W polu istnienia czas nie ma granic, a zdarzenia są połączone i wzbogacone o celowe utkanie wszystkich form świadomości, które uczą jak grać w tym polu.
Aby zbudować rzeczywistość, której chcecie, stwórzcie czysty, szczegółowy obraz mentalny waszego, pożądanego wyniku. Jeśli jesteś chory, to ustawić swój umysł na pełną odnowę z fazą uzdrawiania, która jest krótka, łatwa i słodka. Pojmij, że wszystko działa dobrze w nadzwyczajnej serii korzystnych zdarzeń. Wyobraźnia i aktywacja waszej siły woli, oczekiwania oraz pozytywne wzmocnienie są kluczami to nauczenia się nowych wzorców zachowań. Musicie oczekiwać rezultatów, bo inaczej nie będzie żadnych, a kreatywne wyobraźni poprzedzone przez działanie uskuteczniające wyniki. Gdy wasze ciało nie funkcjonuje odpowiednio, to wasz ciało ma moc, żeby zmienić waszą postawę i uzdrowić siebie, a to może być tak proste jak rozpoznanie litości na samym sobą i zamiana tego na akceptację siebie czyli zamianę strachu na pragnienie, a złości i bólu na wybaczenie.
Prawdą jest, że zaprzeczenie takich pojęć jak możliwości opóźnia ich pojawienie się podczas, gdy bezpieczna ekspansja wiedzy może być otwarta na korzystne etapy życia. W tym wcieleniu jesteście, aby urzeczywistniać swoje własne zdolności, a poprzez wybranie wibracji miłości wsiadacie do pociągu ogromnej współpracy i inteligencji, która przenika istnienie. Naszą intencja jest inspirować i wam przypominać, żebyście pozwolili procesowi uzdrawiania iść własną drogą. Musicie mieć wolę pracy bycia w kontakcie z tym co czujecie na temat doświadczeń, które macie zamknięte w środku. Praca, którą wykonujecie powiązana z czymś więcej niż uzdrawianie własnej linii krwi, a na waszą rodzinę, przyjaciół i świat w szerszym rozumieniu będzie miało wpływ przyjęcie stanowiska odpowiedzialności za uzdrawianie swojego życia.
Kiedy nauczycie się mieć dobrze i pozostać w tym, to wierzenie w zdrowie jest kluczowe. Afirmacja tego, czego chcecie i wiedza, że to przyjdzie są kluczami doi objawienia. Wiedza jest oparta na zaufaniu czyli w sta nie umysłu, gdzie intuicja rządzi najbardziej. Musicie zaakceptować, że całkowicie możliwym jest stworzyć witalne i podnoszące zdrowie życie. Akceptacja tego wierzenia ustawia na ścieżce tworzenia wibracyjnego zdrowia. Jednak to może być całkiem sprzeczne z waszym obecnym doświadczanie, a to jest piękne, lecz po to, żeby zmienić wasze doświadczanie, musicie zmienić wasze wierzenia i zaprzestać działań, które was ograniczają. Jako demonstrację waszej intencji by stworzyć zdrowie, oparte na własnym uświadomieniu, napisz ograniczające wierzenia na temat siebie na małych kartkach papieru jedno ograniczające wierzenie na stronę. Sprawdź każde wierzenie bardzo ostrożnie, żeby zobaczyć jak zaprojektowaliście własne życie wokół ograniczających pojęć, a słowa są symbolami jak skupiliście swoją energię. Gdy już skończycie swoje początkowe porządki w wierzeniach, weźcie te kartki na zewnątrz i znajdźcie bezpieczne miejsce, gdzie możecie zakopać każde wierzenie pod skałą i zostawić je.
Kiedy zakończycie te ćwiczeniem to afirmujcie rzeczywistość, którą chcecie i rozważcie co następuje: „Jestem witalną i zdrową istota teraz. Akceptuję odpowiedzialność i zaangażowanie, z którym moje życie będzie miało do czynienia. Jestem gotów przyjąć nowy sposób patrzenia na swoje życie. Jestem podekscytowany w stosunku do nauki wielu metod i technik, które wzmocnią mnie by operować swoim fizycznym ciałem i doświadczać witalnego zdrowia w każdym momencie. Mam coraz lepszą formę dzień po dniu, rok po roku, dekada po dekadzie, tysiąclecie po tysiącleciu, przez wszystkie drogi czasu. Rozumiem, że moje obecne „teraz” rozszerza się na każde teraz i poszukuję większej wiedzy na temat fizycznych i niefizycznych aspektów życia. Rozumiem, że moją ostateczna odpowiedzialnością jest kierowanie siłami kosmicznej energii, które przechodzą przeze mnie tak samo, jak przez wszystko na tej planecie, a moją odpowiedzialnością i obowiązkiem jest kochać i zaopiekować się moją fizyczna formą.”
Przemyśl przez kilka chwil, drogi przyjacielu, bo to są bardzo wzmacniające rozkazy. I znowu one mogą nie dotyczyć waszego obecnego doświadczenia, jednak słowa ustawiają kierunek przepływu energii.
Ustanawianie zdrowych granic i respektowanie granic innych jest zawsze ważnym aspektem jak kierować energią. Musicie być zdolni być sobą oraz ciągle mieszać i łączyć się z innymi i nie wpływać niekorzystnie przez nadużycie ich energii. Miejcie intencje szanować lekcje innych bardziej niż być pociągani do w negatywne prawdopodobieństwo. Używając zarówno waszej wyobraźni, jak i oddechu, potraficie łatwo ożywić i wzmocnić wasze pole energii dzięki wyobrażaniu sobie strumienia kosmicznego światła wchodzącego w wasze ciało przez czakrę koronną, na szczycie waszej głowy. Rozluźnijcie się i oddychajcie podnoszącym jakość życia światłem wchodzącym, wysyłając je na bardzo rozległy pozom subatomowy. Za każdym wdechem wysyłajcie posłanie, które życzycie sobie przekazywać: wewnętrzna siła, bezpieczeństwo, cierpliwość, miłość, zrozumienie, współczucie i prawo działania. Teraz wyobraźcie sobie wielki wir światła w środku waszego ciała, a potem wysyłajcie to na zewnątrz przez trzecią czakrę jak fontannę światłą wydzielającą się z waszego splotu słonecznego. Użyjcie swojej wyobraźni do zabawy z tworzeniem form myślowych. To stanowi ochronną obręcz energii, a strefa buforowa wyposażona podwyższonym radarem, ponieważ granice waszej wrażliwości kilka stóp ponad wasze ciało.
Zdrowe granice wymagają rozpoznania niszczących wzorców zachowań u siebie i innych jako nieodpowiednich dla osobistej pomyślności. Przykładowo możecie znowu wpaść w sprzeczkę rodzinną. Nikt nie zna cię lepiej ani nie potrafi wkurzyć cię lepiej niż twój partner czy członek rodziny, ale nikt inny poza twoim partnerem czy tez twoja linią krwi nie zaakceptuje twojej mrocznej strony i będzie mieć wolę wybaczyć ci. Wybuchy emocji zdarzają się czasowo po to, aby oczyścić atmosferę, a to jest część procesu uczenia się jak kierować energią. Zabawa polega na tym, aby nigdy nie nosić żalu ani urazy, bo te uczucia pociągną was w dół, bo te uczucia pociągną was w dół, pogarszając jakość waszych związków tak samo jak i żywotność waszego systemu odpornościowego. Gdy zmienicie swoja odpowiedź na takie problemy, to nie będziecie mieli żadnej lepkości do przyciągania tego. Kiedy waz świadomość wzrasta, to ostatecznie będziecie inspiracją dla tych, którzy okażą się stale oporni na zmianę.
Pokochanie siebie jest jedną z najlepszych inwestycji, które możecie zrobić. Poza tym jest to najlepszy kierunek działań, a to oznacza objęcie opieką siebie w myśli, słowie i uczynku. Czyny kochania siebie maja do czynienia z zajęciem się swoim ciałem, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Jeżeli chcecie być naprawdę zdrowi, zamożni i mądrzy, to musicie być w pełni obecni we własnym ciele, aby go użyć najbardziej efektywnie. Dobre zdrowie i odpowiednie kierowanie ciałem są prawdziwymi znakami wewnętrznego bogactwa i prawidłowego myślenia, a tworzenie lepszego zdrowia często równa się zmianie starych zwyczajów. Najczęściej musicie mieć wolę nauczyć się jak wewnętrzne terytorium ciała funkcjonuje. Ciało się łatwo adoptuje, a genom jest zawsze aktywnie zaangażowany w odpowiedzi na wasze zapotrzebowania poprzez zmianę i uczenie się wykonywania nowych zadań po to, żeby operatywność ciała. Energia siły życiowej podtrzymuje was, a elektromagnetyczne kody i wzorce uzdrawiania waszego ciała są w waszych genach. Pomimo tego, że wasze myśli i uczucia maja potężną moc puszczania energii w ruch, a na fizycznym poziomie komórki waszego ciała potrzebują czułej opieki z miłością, aby utrzymać wspomaganie fizycznego systemu. Na wasze komórki, krwioobieg, o organy ma cały czas wpływ jedzenie które spożywacie, woda, którą pijecie, jakość powietrza, którym oddychacie i ilość światłą słonecznego na które się wystawiacie. Im bardziej zdrowa jest wasza dieta i im więcej tlenu przynosicie swojemu ciału, tym bardziej żywotne są wasze komórki. Pomimo tego, że ciało się łatwo adaptuje i jest zdolne do skutecznego przemieniania wielu energii toksycznych, to wasz biologiczny system najlepiej będzie funkcjonował w specyficznie dobrych warunkach. Natura dostarcza wam najlepiej podtrzymujących życie energii. Poświęćcie więcej czasu, żeby nakarmić wasze zmysły w naturze nieporównywalnym darem natury, bo natura dostarcza obfitości roślin i drzew, które wytwarzają tlen wypełniony kosmiczna energią.
W fizyczności wasze oddychanie jest najbardziej bezpośrednią metodą wymiany energii z kosmosem, a to jest także powiązanie pomiędzy kosmicznymi siłami, a zawikłanymi operacjami układu nerwowego waszego ciała. Jakość waszego oddychania jest powiązana z ilością oddychania w naturalnym świetle słonecznym. W godzinach dziennych właściwe wdychacie ważne informacje, które są wypełnione w atmosferze. Dobre nawyki oddychania są kluczowe dla jakości umysłu, gdy są one regularnie stosowane. Pamiętajcie, żeby skupiać swoją uwagę na świadomym oddychaniu, a to oznacza zwrócenie uwagi na proces kierowania waszego oddechu na dno płuc i poruszania przeponą podczas wdechu i wydechu. Odnajdźcie swój rytm i oddychajcie. Nawyk płytkiego oddychania, w którym oddychacie tylko górnymi płucami i klatką piersiową, tylko odwołuje się do podtrzymującego życie tlenu. Głębokie natlenianie przywraca witalność waszego ciała, a ze szczególnymi ćwiczeniami może być użyte do wyczyszczenia emocjonalnych szczątków trzymanych w ciele.
Na Ziemi tradycja czci ćwiczenia świadomości oddechu jest ponadczasowa. Czynienie świadomego powiązania z oddechem skupia waszą uwagę na obecnym momencie, w którym potraficie radować się doświadczeniem posiadania ciała. Wnoszenie tlenu w każdy poziom ciała jest jedną z największych dróg zdrowia witalnego. Jednak tym działaniom służącym do podniesienia muszą towarzyszyć wierzenia w soją własną wartość, gdyż sam najlepszy tlen wraz zna najlepszym jedzeniem organicznym nie uzdrowią chorego ciała w oblężeniu wierzeń o braku własnej wartości.
Ogólnie znaną rzeczą jest, że wasz ciało świetnie działa na wodzie, jednak ludzie niepotrzebnie cierpią na tajemniczy ból na strapienia takie jak obstrukcje, dysfunkcja seksualna i migrena, które są powiązane z ostrym odwodnieniem ciała. Aby funkcjonować z optymalną pojemnością, musicie nawadniać swój system przez picie co najmniej dwie kwarty dobrej, czystej, niefluorowanej wody każdego dnia, żeby zasilać swoje komórki toksycznymi materiałami. Woda jest także przewodnikiem elektryczności, a dobrze nawodnione ciało będzie zawsze przyjmowało zwiększenie się kosmicznych częstotliwości elektromagnetycznych, które muszą być zintegrowane. Będziecie lepiej spać i mieć dużo więcej energii, gdy pijecie dużo wody. Bez względu na to jakie wierzenia kultywujecie, to stała dieta z polegająca na tzw. „fast-food”, tłustym i smażonym jedzeniu, przetwarzanym jedzeniu z chemicznymi dodatkami, substytutami cukru i napojami opartymi na wodzie sodowej nie dostarczają żadnego pożywienia potrzebnego do optymalnego działania waszych komórek. Nie oszukujcie, że myśleniem, że możecie tylko „myśleć pozytywnie”, a wasze ciało będzie zdrowe, gdy dalej spożywacie żywieniowo zubożałe jedzenie. Musicie być praktyczni w kwestii praw rzeczywistości fizycznej . Czy moście wyobrazić siebie bez brania prysznica ? Wasze ciało musi użytkować i przetwarzać jakość i ilość tego co jecie, a ostatecznie, jeżeli wlewać szlam w wasz system, to on się zapycha i przestaje działać.
Kluczowym jest, żebyście jedli mądrze, aby podnieść siłę waszego systemu odpornościowego. Witalne składniki spożywcze obecne w waszym jedzeniu karmią wasze komórki ziarna, orzechy oraz surowe owoce i warzywa równoważą poziom pH w waszym ciele w kierunku zasadowym. Robienie soków ze świeżych owoców i warzyw będzie także alkalizować wasze ciało dostarczając szybko energii. Alkohol, mięso, kawa, czekolada i wino czyli wszystkie smaczne dobra, czynią działa bardziej zbyt kwaśnym , a wtedy choroba jest bardzie prawdopodobna. Stany emocjonalnego strapienia takie jak lęk, martwienie się, wątpliwość, chroniczna niepewność, złość, uraza, zazdrość i mściwość również wpływają na chemiczna równowagę w kierunku kwaśnego pH. Utrzymywanie alkaliczności w układzie trawiennym i jelitowym jest najbardziej praktycznym podejściem do optymalnego zdrowia. Zasadowe pH pomaga zrównoważyć wagę ciała i także wnętrze przez naturalne uodpornianie przeciw chorobom. Suplementy enzymów w diecie równoważą pH i w trawieniu. Jedzenie takie jak orzechy kokosowe, miód, suszone daktyle i śliwki, tak samo jak świeże warzywa i owoce, nie tylko ustanawiają zasadowy stan ciało, ale są antyutleniaczami, które dostarczają opartych na roślinach składników odżywczych, które równoważą wewnętrzną chemię i eliminują obstrukcje. Idealna równowaga to jest 80 procent zasadowego jedzenia do 20 procent kwasowego jedzenia.
Jedzcie mądrze z szacunkiem do wszystkiego co Ziemia dostarcza. Dodajcie więcej surowych i żywych produktów do waszej codziennej diety, a wasze ciało odpowie całkowicie pozytywnie na energie siły życiowej. Rośliny prosperują na słońcu, które przenosi najnowsze wiadomości ze słońca do każdej części rośliny. Zróżnicujcie swoją dietę czyli jedzcie zgodnie z porami roku, upewnijcie się że czujecie się dobrze w stosunku do tego, co jecie i pijcie dużo dobrej czystej wody. Możecie energetyzować swoje jedzenie przez użycie dłoni, które są naturalnie wysoko naładowane energią. Delikatnie ściśnij je razem, a potem otwórz swoje dłonie do dołu nad jedzeniem. Głośno bądź cicho, z otwartymi lub zamkniętymi oczyma zaoferuj szczere podziękowania za jedzenie, które spożywasz. Wypowiedz intencję czci swojego jedzenia i wszystkiego, co jest zamieszane w proces wnoszenia tego na stół. Zapytajcie, co z tego, co jecie, jest w harmonii z waszym ciałem dla zdrowia i pozwólcie, aby wasze jedzenie było waszym lekarstwem. Kochanie siebie znaczy podjęcie praktycznego działania czyli musicie wprowadzić higieniczne i żywieniowe poprawki. Zacznijcie dzień od ciepłej szklanki wody ze zgniecioną cytryną, aby alkalizować ciało. Dodaj zielony napój, który jest pełen kluczowych składników roślinnych do waszych codziennych działań. Kiedy jecie posiłek, to przeżuwajcie każdy kawałek jedzenia wiele razy i jedzcie wolno. Delektujcie się smakiem i miejscem waszej uwagi w radości jedzenia.
W wielu obszarach ziemia jest całkowicie wyjałowiona z minerałów z powodu nadmiernego zużycia i słabego kierowania, dlatego jedzenie jest często żywieniowo wybrakowane, a brakuje im podstawowych minerałów potrzebnych do utrzymania wewnętrznego terytorium w wielkim porządku. Każdy, dobry weterynarz wie, że niedobór minerałów już dawno został uznany za główny powód słabego zdrowia zwierząt hodowlanych. W dodatku istnieje prawdziwy brak miłości do ziemi w nowoczesnym świecie, a ludzkość zapomniał o ważności komunikowania się z natura przez świadomą uwagę. Gdy świadomość Ziemi będzie uznana za możliwą do istnienia przez rolników, to jakość istnienia będzie wielce poprawiona. Pomimo potężnej ilości dostarczonej przez słońce, aby tknąć życie wasze jedzenie, jest kluczowym dla większego dobrobytu ludzkości, żeby radzić sobie ze wszystkimi dobrami w bardziej świadomy sposób. Ziemia odpowiada na intencję, postawy i nastroje tych, którzy coś chcą. Jedzenie, które wyrasta w miłości i ze świadomym szacunkiem do harmonii sił natury, będzie świetnie naenergetyzowane komicznymi siłami witalnymi.
Większa świadomość przychodzi dla całej planety, a poszukiwanie zrozumienia i stosowanie świadomości zbiorowej w rolnictwie i ogrodnictwie przyniesie rewolucję w waszych związkach z naturą. Jedzenie, które z „bogini wyrastają” przykładowo używając krwi z menstruacji to nawożenia gleby będą nosiły wyższą częstotliwość wibracyjną. Musicie stać się dużo bardziej świadomi jedzenia, zwłaszcza swojej postawy w stosunku do tego co jecie. Kto przygotowuje twoje jedzenie i jaki ma temperament ma ? Jedzenie jest wypełnione wibracją przygotowującego. Wibracyjne pożywienie musi być rozumiane jako coś więcej niż tylko organiczne, bo jedzenie jest źródłem energii, na które ma wpływ świadomość zbiorowa tych, którzy ją przygotowują. Bezpośrednia komunikacja z ziemią otworzy wiele nowych poziomów obsiewania energii, które może być zakodowane w jedzeniu, które spożywacie. Wdzięczność i szacunek dla inteligentnych sił natury zapoczątkuję długą drogę przywracania żywotności ziemi. Ceremonie czci ziemi staja się częścią procesu uzdrawiania ludzkiej duszy. Ludzie nauczą się budować ogrody z częstotliwościami energii skupionej przez myśl., a stara tradycja poznawania ziemi znowu będzie miała szacunek i podziw ludzkości.
Ludzie żyli przez bardzo długi czas w wielkiej harmonii ze słońcem. Dla kontrastu musimy powiedzieć, że nowoczesna nauka zamanipulowała umysłami opinii publicznej tak, żeby wierzyć, że słońce i natura zagrażają. Badania wykazują, że ci którzy są chorzy i mają depresję często mają bardzo małe wystawienie na słońce. Wiele studiów również ujawniło, że gdy wprowadzono ekrany słoneczne w latach sześćdziesiątych, to ilość przypadków raka zaczęła rosnąć. Promienia słońca są naprawdę bardzo dobre dla was., a ciało robi witaminę D w odpowiedzi na światło słoneczne, która również pobudza wasze komórki, żeby podnieść jakość waszego ciała.
Zdrowie jelit ma kluczową ważność w kwestii utrzymania łatwego funkcjonowania waszego ciała. Jest takie powiedzenie: „Prawidłowe funkcjonowanie to zdrowe funkcjonowanie”. Musicie być zdolni to efektywnego wyeliminowania pozostałych materiałów z waszego systemu, bo inaczej toksyczny opad wgnieconych pozostałości kałowych, który może pozostać przez lata, zbuduje twardą powierzchnię wzdłuż jelit. Kiedy niechciana materia akumuluje się w jelitach, wszystkie rodzaje fizycznych problemów następują. Jelita muszą być zdolne do absorpcji składników pożywania, które są rozłożone przez trawienie w żołądku. Przy następnych prysznicu, spójrzcie na własne trzewia i sprawdźcie czy nie nabrzmiewają. Oczyszczenie jelita grubego dwa razy w roku, najlepiej na wiosnę i na jesień, uczyni cuda w kwestii odnawiania waszego zdrowia i witalności.
Jedzenie stale się łatwo wgniecone w grube jelito z powodu złej diety przegotowanych i przetworzonych produktów, jak i z powodu braku wody oraz siedzącego trybu życia. Złe łączenie jedzenia powoduje, że ono fermentuje i gnije w jelitach, tworząc trucizny w ciele. Czerwone mięsa są trudne do trawienia i one zostają dłużej w systemie, ponieważ ciało działa ciężej w kwestii przetwarzania ciężkiego jedzenia. Dlatego właśnie gdy jecie ciężkie jedzenie, to macie mniej energii i czujecie się bardziej zmęczeni. Wasze emocje także są wielkim dla was wielkim wsparciem jak dobrze nawet najlepsze jedzenie może być asymilowane. Jedzenie wtedy, gdy jesteście źli, jest niezdrowe, ponieważ jedzenie nie zostanie rozłożone na składniki w ciele. Złość kontroluje i powstrzymuje energię, która powstrzymuje trawienie i integrację, więc kiedy czujecie się źli lub kontrolujący, albo wstrzymani, to dobrze jest pić dużo wody i ziołowych herbatek, aż wasze emocje zostaną zrównoważone przed jedzeniem.
Skuteczny jednak jest napój czyszczący jelito grube, który może być zrobiony przez wymieszanie sześciu uncji soku z niecytrusowych owoców z równą ilością dobrej, czystej, niefluorowanej wody, żeby zrobić dwanaście uncji całości. Dodaj napój do naczynia wraz z łyżkami tego, co następuje: płynny chlorofil, skoncentrowany sok z aloesu, uwodoniony bentonit, łuski psylium. Zamknij naczynie i potrząśnij wszystko dobrze, a potem wypij miksturę w ciągu kilku minut. Jeżeli to nie zostanie przyjęte w ciągu dziesięciu minut, to zacznie ono pęcznieć w szklance zamieniając się w konsystencję budyniu, do czego właściwie jest zaprojektowane, aby to zrobić w przewodzie jelitowym. Napój jest najlepszy do wzięcia na pusty żołądek najlepiej pół godziny przed śniadaniem. Trzymajcie się wtedy z daleka od kawy, bo ona jest bardzo ciężka dla waszego systemu a picie conajmniej dziesięciu szklanek po osiem uncji wody każdego dnia pozwoli wypłukać grube jelito. Łagodny, warzywny środek oczyszczający może być wzięty przed położeniem się do łóżka, żeby poruszyć wszystkie rzeczy wzdłuż. Jeśli będziecie zażywać nabój oczyszczający jelito grube przez co najmniej dwanaście dni do czterech tygodni, to będziecie zdumieni tym, czym się opróżniliście. Kiedy zaczniecie czyścić swoje jelito grube, to jednak także wyeliminujecie dobre bakterie, więc każdego wieczora przed pójściem do łóżka musicie uzupełnić florę jelitową przez dodanie do swojej diety jedzeniem probiotycznym lub takim , które ma podstawę w bakteriach w pewnych kulturach jogurtu bądź zsiadłego mleka. Jedzenie mnóstwa świeżych owoców bogatych w enzymy przyspieszy proces wewnętrznego oczyszczania, jak również zbuduje, wzmocni i zreperuje tkankę. Jeżeli nie potraficie przez dwanaście dni czyścić jelito grube, to miejcie jeden „jasny dzień” w tygodni, albo co najmniej jeden w miesiącu, gdy jecie tylko organiczne arbuzy, melony i jabłka, które są cudownymi wewnętrznymi oczyszczaczami.
Ataki pasożytów są dużo większym problemem niż większość ludzi to sobie uświadamia, a oczyszczenie z pasożytów jest także wielce rekomendowane. Wielu lekarzy alternatywnych jest świadomych potężnej epidemii najazdów pasożytniczych szeroko ignorowanych i nierozpozonawanych w kręgu medycyny konwencjonalnej. Chociaż nie tak dawno temu jeszcze ludzie czyścili swoje ciało z robactwa regularnie, pijąc napój olej bobrowy co miesiąc. Połączenie siedzącego trybu życia i kiepskiej diety wspiera stagnację jelit ustanawiając środowisko, w którym pasożyty prosperują. Pasożyty często drenują was z energii i potrafią być źródłem wielu problemów zdrowotnych takich, jak wysypki, chroniczne swędzenie i drapanie, zaburzenia trawienia i połączenie problemów oraz złe oddychanie, a tu się wylęga w guzach. Pasożyty na początku biorą karmiący pokarm, pozostawiając krew zanieczyszczoną pozostałościami. Te natrętne stworzenia prosperują w środowisku kwasowym i mają tendencje do aktywności w ciele zarówno w nowiu, jak i pełni księżyca. Przyjrzyjcie się uważniej uwarunkowaniu waszego ciała w różnych cyklach księżyca.
Kombinacje środków ziołowych takich jak goździki, piołun, strąki czarnego orzecha i koper są dostępne komercyjnie i mogą być używane do wyeliminowania pasożytów, a olej bobrowy, figi, nasiona dyni, świeży czosnek i ostra papryka są pożywieniem najczęściej używanym do usuwania pasożytów z ciała. Strąk zielonego orzecha jest znany z zabijania pasożytów i robaków w ciele. Przez tysiące lat orzech był uznawany za specjalne pożywienie, gdyż jest podobny w kształcie do półkul mózgu i jelit. Dodanie tego pożywienia do waszej diety regularnie może utrzymać silnym wasze ciało, a pasożyty nie będą żyć w środowisku zasadowym. Pewne urządzenia elektroniczne, które generują częstotliwości, także dowiodły efektywności w zabijaniu pasożytów. Na poziomie emocjonalnym posiadanie pasożytów jest kwestia granicy czyli tego kto cię wykorzystuj, drenuje twoja energię oraz jakich kwestii unikasz ? Duchowo pasożyty są powiązane z wyparciem się ciała. Uczucia braku zaufania bądź braku sympatii do niego, właściwie może porzucić ciało, które w wyniku tego czyni możliwość wejścia rożnych niefizycznych istot, żeby weszły i zaczęły zajmować, to czego nie chcecie.
Wraz z szerokim zbiorem zmian mających miejsce, musicie być ostrożni, aby nie przeregulować waszego ciała przeszkadzającymi wibracjami. Natura jest windą dla humoru, więc spędzajcie więcej czasu na zewnątrz oddychając świeżym powietrzem. Spacer i ćwiczenia redukują lęk i depresję. Skakanie na trampolinie przesuwa wasze fluidy po całym ciele i stymuluje wasz mózg, żeby uwolnić waszą naturalną energie stabilizatorów dobrego samopoczucia. Kiedy zrównoważycie energię w waszym ciele, to będziecie mieli jasny i spokojny umysł.
Sprawdzone przez czas terapie ziołowe są naturalnym wsparciem pośród linii czasu. Ziołowa wiedza istniejąca w formie znachorskiej jest wiedzą na temat różnych własności królestwa roślin, a to jest kluczowe dla ustanowienia nowego planu opieki zdrowotnej, który jest wolny od środków ubocznych, które zagrażają ciału. Suszona „czerwona koniczyna” w formie herbatki wzmacnia układ nerwowy. Gotu Kola jest najważniejszym środkiem uspokajającym, które będzie świetnie się rozwijał w ogródku nawet w zaniedbanym środowisku. Rumianek i lawenda mają uspokajający efekt w stosunku do waszego ciała. One mogą być zaparzane jako herbatka, albo służyć to aromaterapii. Polegające na samym sobie zdrowie daje ostateczne poczucie wolności, a wy jesteście zdolni do przyciągania do siebie pożądanych doświadczeń życiowych, gdy rozumiecie, że natura odpowiada i pracuje w harmonii ze świadomością
Jeżeli wasza emocjonalna pomyślność jest niestabilna, to mieszkacie w wysoce geopatycznej strefie napięcia, jak na przykład na przeskoku tektonicznym, a to może być czynnikiem niszczenia przepływu energii wokół waszego ciała. Możecie być świadomi, że wasze fizyczne, mentalne i emocjonalne napięcie wyrzuca was z drogi, jednak musicie także uznać, że wasz czynnik osobistego stresu dostarcza silnie drażniących częstotliwości wokół ciebie. Promieniowanie z linii wysokiego napięcia elektrycznego identycznie jak energia podziemnych strumieni, potrafi stworzyć wielkie zakłócenia w ciele. Ludzie w starożytności potrafili widzieć wzorce energii na ziemi niebie i wodzie oraz nauczyli się jak tworzyć harmonie tych sił. Oni traktowali naturę w bardzo przyjazny sposób, a natura mówiła do nich miło.
Potrzebujecie również mnóstwa kojącego snu i czasu ciszy, żeby efektywnie poruszać się przez wiele zmian , które obecnie was otaczają. Utwórzcie priorytet w kwestii czasu naprawdę klarownym co do tego, co jest kluczowe dla waszej pomyślności i tego, co nie jest. Bądźcie mili dla swojego ciała, dobry sen zawiera się w co najmniej siedmiu godzinach nieprzerwanego odpoczynku w spokojnym środowisku, które jest czyste i przyjemne. Twoja sypialnia stanowi podstawę dla seksualnej intymności, odpoczynku i śnienia, a pokój, który to spełnia, przyczyni się podwyższenia swoje poczucia bezpieczeństwa i pomyślności. Uczyń ze swojej sypialni osobiste sanktuarium czyli szczególne gniazdko bez komputerów telewizji i innych elektrycznych gadżetów czyli technologii, które nie są odpowiednie dla sypialni. Budzik na baterie jest wskazany, a cyfrowe zegarki maja częstotliwość, która jest niszcząca dla fal delta stany snu. Elektryczność wylewa się z gniazdek w ścianach. Utrzymujcie swoją sypialnie na niskim poziomie stymulacji siatki elektrycznej a gniazdka chronione pomagają nieco na utrzymanie elektryczności w ścianach, a elektryczna stymulacja potrafi w was bombardować bardziej niż moglibyście to pojąć.
Jakość kojących godzin staje się podstawą waszej stabilności, ponieważ to jak śpicie jest szczególnie ważne w stosunku do tego jak żyjecie. Kiedy śpicie, to śnicie, a gdy śnicie, to ćwiczycie tworzenie rzeczywistości bez względu, na to czy pamiętacie sny czy nie. W stanie śnienia, sprawdzacie i eksperymentujecie z rzeczywistością, kręcąc forsę życia, ponieważ każdy potencjalny scenariusz, każda prawdopodobna decyzja musi być po pierwsze zbadana podczas snu. W starożytności ludzie kładli się spać, żeby odnaleźć odpowiedzi na wiele decyzji do podjęcia w życiu. Przed snem zrób intencje, żeby wypracować rozwiązania na wzywania życia, albo śnijcie, żeby uzdrowić problemy, które podstawą waszych fizycznych schorzeń.
Pamiętajcie, że wizualizacja, sugestia i pozytywne wzmacnianie są podstawowymi narzędziami do uczenia się nowych umiejętności i do wcielania nowych wzorców zachowań. Możecie się uczyć ustawiać czas dla czasu, w którym życzycie sobie być przebudzonym i ufać, że wasz wewnętrzny zegar ciała będzie odpowiadał na wasze rozkazy. Budziki są bardzo szkodliwe, ponieważ one szarpią was z powrotem do rzeczywistości fizycznej, podczas gdy najlepiej jest wrócić do rzeczywistości dzięki stworzeniu mostu pamięci pomiędzy snem, a przebudzeniem. Ryzykujecie wyjście poza ciało, gdy głęboko śpicie w stanach fal delta. Tuż przed przebudzeniem zaczynacie integrować ponownie świadomość poprzez zmianę fal mózgu wracając ze stanu delta przez stan teta , przez alfa i ostatecznie blisko beta i świadomy umysł. Czasami potraficie poczuć skok w tył do swojego ciała, jednak najlepiej jest wrócić długim, łagodnym, p[odejściem ze wdziękiem, jak orzeł wracający do gniazda po bardzo znaczącej podróży.
Możecie rozwinąć obecność umysłu, żeby zapamiętać wasze sny i przywracać swoje wspomnienia tak, jak kierujecie swoją świadomością, żeby wylądować bezpiecznie ze swych sennych przygód. Jako długotrwały nawyk możecie się nauczyć równoważyć swoja energię, gdy jesteście przebudzeni. Zanim otworzycie oczy, to użyjcie swojej wyobraźni, żeby aktywować zintegrować obie półkule waszego mózgu. Wizualizujcie energie przechodzące z prawa na lewo i zlewa na prawo, formując ujmująco małe ścieżki, złożone szlaki, a nawet super-autostrady, które łączą obie strony. Bądźcie tak kreatywnie, jak chcecie, kiedy wizualizujecie łączenie się i mieszanie między sobą. Stwórzcie figlarnie nowe sposoby rozmawiania z własnym ciałem poprzez użycie wyobraźni. Gdy używacie wyobraźni, programujecie podświadomy umysł i wysyłacie rozkazy dla wersji rzeczywistości, której chcecie.
Radzimy wam stać się bardziej świadomym w stosunku do tego jak używacie swojej fizycznej formy. Po pierwsze i najważniejsze, jest to, że pojmujecie wiedzę, że jesteście nieograniczona istotą, cudowna i unikalną we własnych doświadczeniach i zdolnościach. Zwolnijcie i radujcie się życiem, spędzajcie więcej czasu w ciszy, kontemplacji i rozluźnieniu, gdy potraficie zanurzeni w naturalnych wibracjach uzdrawiania. Jest siłą w spokoju, a wewnętrzny spokój jest źródłem mądrości. Joga, qi gong czy inne metody uczenia się o energii i zarządzania ciałem są kluczowe dla wewnętrznego i zewnętrznego wigoru.
Dobra postawa jest kluczowa dla waszego rozwoju jako świadomej istoty. Silny, elastyczny, napięty i naenergetyzowany kręgosłup jest podstawą dobrego zdrowia. Kręgosłup jest przewodem energii siły życiowej. To jest także antena, jak i tablica rozdzielcza wszystkich wychodzących i przychodzących sygnałów. Przesuwanie się płynów kręgosłupa stwarza większe przewodnictwo. Możecie kultywować nawyk kładzenia się na podłodze kilka razy dziennie że by po bujać się tak przez kilka chwil. Połóżcie się na kocyku albo dywaniku na plecach na podłodze., Rozluźnijcie się chwilę, a potem przyciągnijcie kolana do klatki piersiowej i owińcie ręce za kolanami i pokołyszcie się tak od głowy po palce przez kilka minut. To ćwiczenie jest bardzo efektywną metodą czaszkowo-krzyżowego płynu w górę i w dół kręgosłupa tak samo, jak na utrzymanie cudownej elastyczności. Rozwińcie nawyk rozciągania kręgosłupa i poruszania się ciałem wokół tak, żebyście nie byli zwyczajnie w tej samej pozycji. Dostosowanie kręgosłupa jest kluczowe dla integracji przyspieszonej energii.
Terapie skórne także poruszają mnóstwo energii. Masaż, shiatsu, rolfing, głęboka praca z tkanką, chiropraktyczne dostosowania, akupunktura, akupresura, homeopatia, hipnoterapia, terapie oddechowe, olejki, wibracyjne dostrojenia subtelnymi energiami, terapie magnetyczne i pulsacja polami elektromagnetycznymi mogą być wszystkie pomocne w redukcji starych wzorców stresu i traumy w ciele. Kąpiele ziołowe i sauny są rozluźniające i oczyszczające. Tradycja słodkiej leśniczówki jest bardzo szczególnym ćwiczeniem w celu oczyszczania ciała zarówno fizycznie, mentalnie, emocjonalnie i duchowo, Jednak ponad wszystko inne radujcie się swoim ciałem. Bądźcie uczciwi, godni zaufania, kreatywni, świadomi, że wszystko, co robicie wysyła częstotliwość w eter, która wpływa na świadomość zbiorową mas w wielu liniach czasu.
Pamiętajcie, żeby mrugnąć do siebie kiedy patrzycie w lustro i powiedzieć: „Kocham cię”. Jeśli jest to dla was nowe ćwiczenie, to macie najlepsze miejsce do zatrzymania ciała wprost lustra przez kilka dni i do związania przyjaźni ze sobą. Musicie się skupić na rozwoju swej fizycznej istoty, bo kochanie siebie i dbanie o swoje ciało jest kluczowe dla otrzymania wibracyjnego zdrowia. Zbadaj swoje życie z ciekawością i entuzjazmem, aby poczuć się dobrze w kwestii nauczenia się czegoś nowego. Przywołajcie swoją kreatywność i używajcie jej do podniesienia jakości własnego życia. Śmiech utrzymuje was młodymi, więc śmiejcie się. Miłość i dobre poczucie humor wzmacniają całe ciało i pamiętajcie, że wasze komórki odpowiadają na wasze dane. Aktywujecie głębsze prawdy, gdy szczerze wytwarzacie uczucie miłości, a oczywiście po to, aby wytworzyć poczucie miłości musicie najpierw mieć wiarę, że jesteście warci miłości. Ostatecznie musicie zdecydować co jest warte wasze życie.
Rzeczywistość jest programem, a wy wchodzicie w niego i go opuszczacie w czasie kiedy macie świadomość tego, co robicie. Czasami może wyglądać na to, że jesteście uwięzieni w kole przyczyn i skutków, jednak to, co naprawdę się dzieje, to jest cofanie się rzeczywistości, aby wam pokazać jak używacie swojej energii. Dwadzieścia pięć lat przyspieszonej energii wynika ze zbiorowego uzgodnienia pomiędzy wieloma formami świadomości, aby stworzyć szansę dla wszystkich form ludzkości by zrozumieć ten aspekt komicznego prawa. Ten czas jest waszym tworzeniem, darem każdego z was dla wielo-wszechświata, który będzie się dzielił waszymi odkryciami osobistego spełnienia dzięki za procesowi podnoszenia częstotliwości. Aby rozwinąć swoje duchowe i kosmiczne powiązania, musicie przyjąć ostateczną odpowiedzialność za swoją mentalną, duchową, emocjonalną i fizyczną pomyślność.
Zawsze jest jakiś dobry powód istnienia wyzwań w waszym życiu, ponieważ podczas codziennych wycieczek świadomości w fizyczną rzeczywistość, budujecie własną wersję świata. Wy tworzycie cały czas. Cokolwiek przyciągacie do siebie, to najlepsze, co możecie z tym zrobić, to jest akceptacja odpowiedzialności za to i nauczenie się z tego. Jeżeli ładujecie się w gnój, to przyznajcie się do błędów i zacznijcie od nowa. W szerszym rozumieniu rzeczywistości, to nie istnieje coś takiego jak porażka, jednak musicie opanować swoje wyzwania, aż będzie wszystko w porządku. A co powoduje, że jest w porządku ? O co chodzi w tej grze ? Chodzi o to jak kierować energią w każdym aspekcie kosmosu. A dla was tutaj jednym z najważniejszych aspektów kierowania energią jest uświadomienie sobie jak właściwie wasze ciało funkcjonuje w powiązaniu z kosmicznym prawem. Pamiętajcie, że jesteście na czele napływu energii, która byłą gromadzona przez tysiąclecia, a niektóre istoty powiązane z wami z innych linii czasu uświadomiły sobie grę rzeczywistości z waszego punktu widzenia. Macie największą szansę spośród wszystkich linii czasów, że to opanować. A jedno z większych wyzwań dla was jest nauczyć się jak kierować swoim ciałem, ponieważ z waszego punktu widzenia, wasze ciało jest wehikułem do nawigacji przez wielo-wszechświat.
Jesteście pionierami nowych obszarów myślenia, choć jeszcze nie uświadomiliście sobie jak to jest prawdziwe. Inni zapewniają was, że nie jesteście sami w budowaniu szczególnie znaczącego prawdopodobieństwa. Wasz magiczny umysł bawi się wierzeniami, a jak się nauczycie rozumieć wierzenia bardziej klarownie, to nauczycie się przekraczać swoje pojęcie rzeczywistości. Zdolność do badania wszechświata z innych punktów widzenia jest jednym z najbardziej nieużytych talentów a to znaczy mieć dostęp do wielu rzeczywistości jednocześnie, rozumieć je wszystkie i tworzyć w każdym jednym znakomicie radosne powiązanie. Gdy nauczycie się równoważyć swoje wierzenia, to zobaczycie moc, którą posiadacie do uzdrawiania siebie w liniach czasu. Pomyślcie o tym zadaniu przez kilka chwil. Wiara w żywotne i zdrowe istnienie jest jednym z najmądrzejszych wierzeń do pojęcia, a prawdą jest to, jak w stosunku do wszystkich wierzeń, podstawą jest wierzyć ! Kluczem do żywotnego zdrowia jest zdolność do podtrzymywania miłości w sobie i podniecenia z życia. Wiec drogi przyjacielu, niema żadnej potrzeby pojmowania żadnych strasznych nazw chorób. Pamiętajcie, że wybaczanie jest aktem własnego uzdrowienia, które oddala was od niższych wibracji złości i osądu, bo wybaczanie pozwala wam poruszać się naprzód w grze, wiec możecie zaryzykować życie radosne. Jesteście zdolni do stworzenia wielkiej potęgi, kiedy wierzycie w siebie. Przypomnijcie sobie, że jesteście współtwórcami wielo-wszechświata, w tym życiu chodzi o zmian, że wszystko może być uzdrowione, jeżeli macie wolę wykonani takiej pracy.
Prosimy was, abyście poczuli i pomyśleli na temat rodzaju życia, które jest dla was ważne do przeżycia. Kiedy spojrzycie na te czasy z innego punktu widzenia,, to do czego wasze życie będzie się odnosić ? Jak widzicie siebie, „swoją rolę w tym czasie”, z odległości dwóch tysięcy lat w przyszłości ? Jakie jest wasze wsparcie do uzdrawiania linii czasu ? Jesteś gwiazdą swojego własnego tworzenia, jak wschodzące słońce na nieboskłonie, które przebudza świat. Bądźcie uważni, świadomi mili i współczujący. Waszym zadaniem jest wykarmić siebie oraz rozwinąć pozytywną i podnoszącą jakość życia postawę, zwłaszcza w kwestii waszego ciała. Musicie wziąć odpowiedzialność za własne życie i uświadomić sobie, że każdy moment potencjalne prawdopodobieństwo powiązania was z przyszłością, gdzie rozkwitacie i prosperujecie.

Kliknij i oceń
Czytaj także:  Kombucha

Shopping cart