Otwarcie czakr i zezwolenie na przepływ kosmicznych energii przez ciało całkowicie odświeży twego ducha oraz doda mocy twemu życiu.

czakryFale pulsujących energii są napędową siłą kosmosu. Choć może ci się wydawać, że istniejesz w formie stałej, to tak naprawdę jesteś stworzony z drgających energii, które wnikają i przenikają twe ciało niczym roztań­czone fale światła. Struktura ludzkiego istnienia, wasz „skład”, jest o wie­le bardziej okazały niż sądzisz. Drzwi, które znasz jako czakry, a które służą jako niefizyczne bramy prowadzące w głąb pola tożsamości, pozwa­lają, aby subtelne siły energetyczne jak energia eteru lub też „chi” (ang. qi), lub kosmiczne promieniowanie wprowadzały albo wyprowadzały fi­zyczne i niefizyczne wersje ciała.
Istnieje siedem głównych centralnych bram skojarzonych z ciałem fizycznym oraz pięć istniejących poza jego fizycznym kształtem, a przedłużających indywidualną tożsamość przez podłączenie do siecią Istnienia, wiodące w najdalsze otchłanie kosmosu.
Siedem czakr ciała fizycznego odpowiada siedmiu gruczołom układu hor­monalnego, który kieruje wielką wewnętrzną farmakopeą enzymów i hor­monów oraz zarządza skomplikowaną inteligencją chemiczną, ta z kolei, wespół z układem nerwowym, współorganizuje wiele funkcji ciała. Każda czakra działa jako ośrodek inteligencji, służy przetwarzaniu kosmicznej energii w świat materii fizycznej. Czakry można przestawić jako wirujący kalejdoskop koloru, światła, symboli i dźwięku.

Lekcje, jakie niesie ze sobą życie, dotyczą określonego obszaru uwagi i rozwoju, związanego z kolei z każdym z tych ośrodków energetycznych. Cała atmosfera ożywiona jest ożywczą siłą energii i jeśli twoje czakry są otwarte, ta energia będzie przez nie wpływać i wypływać, wspomagając twą twórczość mentalną, emocjonalną równowagę, zdrowie fizyczne oraz od­nowę duchową.
Twoje przekonania i nastawienia oraz własna interpretacja życia to czynniki, które określają stopień otwarcia lub zamknięcia bram. Lęk powoduje ich kurczenie, podczas gdy oddech, piękno, miłość i śmiech je poszerzają. Otwarcie czakr wymaga zafundowania swojemu wewnętrznemu domowi dokładnych wiosennych porządków. Energia, która płynie przez twoje ciało, wydobędzie na światło dzienne te ukryte kwestie, które przejęły nad twoim życiem kontrolę. Mimo że zetknięcie się z tymi głęboko ukrytymi, wewnętrznymi przekonaniami może stanowić spore wyzwanie, to przynosi ono także uwolnienie się od krępujących cię ograniczeń. Nie ma zatem lepszego czasu niż obecnie, aby to zadanie wykonać. Otwarcie czakr i zgoda na to, by wypełnione wiedzą i informacjami kosmiczne ener­gie wpłynęły w głąb twego ciała jak świeży, chłodny strumień kryształowo czystej, tętniącej życiem wody, który ostatecznie odświeży ducha i umocni twe życie, pozwoli ci w pełni dotknąć prawd tego czasu.

Głęboka medytacja czakr z wykorzystaniem frekwensji solffeggio: od korzenia (396hz) do korony (963hz)
ZALECA SIĘ UŻYCIE SŁUCHAWEK STEREOFONICZNYCH

czakra korzenia , LAM (396hz)
czakra sakralna . MAM (417hz)
splot słoneczny, RAM, (528hz)
czakra serca, YAM, (639HZ)
czakra gardła, HAM, (741HZ)
trzecie oko, OHM, (852HZ)
czakra korony, CISZA, (963HZ)

Starożytne solfeggio zawiera według Horowitza 6 tonów (elektromagnetycznych częstotliwości dźwiękowych) oznaczonych pierwszymi sylabami zaczerpniętymi z hymnu do Jana Chrzciciela napisanego przez Paolo Diacono (ca 720 - 799) Ut queant laxis, Resonare fibris, Mira gestorum, Famuli tuorum, Solve polluti, Labii reatum.

Oto one (wraz z przypisywanymi im znaczeniami. Istnieją różne interpretacje znaczeń tych częstotliwości - jedna z nich jest poniżej. Jeszcze inaczej opisuje poszczególne sylaby słownik Webstera, na który powołuje się Len Horowitz)

UT – 396 Hz – uwalnianie od poczucia winy i strachu
RE – 417 Hz – odwracanie biegu wydarzeń, ułatwienie przemiany
MI – 528 Hz – transformacja i cuda (naprawa DNA)
FA – 639 Hz – połączenie, relacje międzyludzkie
SOL – 741 Hz – budzenie intuicji
LA – 852 Hz – powrót do duchowości

Meditacion y Equilibración Profunda Chakras frecuencias hz solfeggio

zobacz też Otwarcie Czakr dźwiękami solffeggio

Więcej o dźwiękach solfeggio znajdziesz tutaj

CZAKRY czyli OŚRODKI ENERGETYCZNE

Czakry, czyli wirujące ośrodki energii, grają bardzo ważną rolę w strukturze ciała energetycznego. Podobnie jak w fizycznym ciele mieszczą się narządy o podstawowej lub mniej istotnej wadze dla życia, tak i w ciele energetycznym są czakry główne, mniejsze i miniczakry. Czakry przenikają ciało fizyczne i wychodzą poza jego granice.

Czakry spełniają kilka ważnych funkcji:
- wchłaniają, przetwarzają i rozprowadzają pranę, kierując ją do różnych części ciała;
- kontrolują, energetyzują i odpowiadają za funkcjonowanie całości ciała fizycznego, jego różnych części i narządów;
- niektóre są ośrodkami zdolności parapsychicznych. Ich uaktywnienie może pobudzić rozwój tych zdolności. Najłatwiej i najbezpieczniej jest uaktywnić czakry dłoni - rozwijamy wówczas zdolność wyczuwania subtelnych energii, aury zewnętrznej, aury zdrowia oraz aury wewnętrznej.

 

Czakry główne to:

1. CZAKRA PODSTAWY - leży u podstawy kręgosłupa - kontroluje, energetyzuje i wzmacnia całe ciało fizyczne m.in.: układ mięśniowy, kościec, kręgosłup, układ krwiotwórczy, nadnercza, narządy wewnętrzne. Reguluje ogólną żywotność.
2. CZAKRA SAKRALNA (SEKSU) - znajduje się na spojeniu łonowym. Kontroluje i energetyzuje organy płciowe i pęcherz moczowy.
3. CZAKRA MENG-MEIN - leży z tyłu ciała, naprzeciw pępka. Kontroluje i energetyzuje nerki i nadnercza - odpowiada za prawidłowe ciśnienie krwi.
4. CZAKRA PĘPKA - leży w okolicy pępka. Kontroluje i energetyzuje jelito cienkie, grube i wyrostek robaczkowy.
5. CZAKRA ŚLEDZIONY - przednia położona jest po lewej stronie brzucha (w okolicy środkowego dolnego żebra), tylna - z tyłu przedniej czakry śledziony. Kontrolują i energetyzują śledzionę. Śledziona oczyszcza krew z zarazków. CZAKRY TE SĄ GŁÓWNYMI PUNKTAMI WEJŚCIOWYMI PRANY POWIETRZA. Odgrywa zasadniczą rolę w dobrym samopoczuciu człowieka.
6. CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO - jedna leży w dołku między żebrami, druga - z tyłu kręgosłupa, naprzeciwko przedniej. Kontrolują i energetyzują głównie trzustkę, wątrobę, przeponę, żołądek, a po części też serce, płuca i jelita. Można przez nią naenergetyzować całe ciało.
7. CZAKRA SERCA - przednia - znajduje się w centrum klatki piersiowej. Energetyzuje i kontroluje serce, grasicę i układ krążenia. Tylna czakra znajduje się z tyłu kręgosłupa na poziomie serca.
8. CZAKRA GARDŁA - położona jest w centrum gardła - kontroluje i enrgetyzuje gardło, tarczycę, przytarczycę i układ limfatyczny.
9. CZAKRA ADJNA - znajduje się między brwiami - kontroluje i energetyzuje przysadkę mózgową oraz całe ciało. Sprawuje kontrolę nad pozostałymi czakrami głównymi oraz ma wpływ na inne ważne narządy.
10. CZAKRA CZOŁA - leży pośrodku czoła - kontroluje i energetyzuje szyszynkę i układ nerwowy.
11. CZAKRA KORONY - położona jest nad ciemieniem - kontroluje i energetyzuje szyszynkę, mózg i cały organizm. Energetyzując ją - energetyzujemy całe ciało.

 

czakry