czakra czwarta - Anahata - czakra serca

Czakra Serca - ANAHATA

W sanskrycie oznacza „niepokonany”. Ta czakra usytuowana jest w sercu naprzeciwko 5–go i 6–go kręgu piersiowego.
Empatyczna czakra serca położona w środku mostka, w miejscu, gdzie większość ludzi w chwili zawału serca odczuwa największy ból, a ludzie zakochani odczuwają strumień gorącej energii płynący do ukochanej osoby.
Przypomina 12-to płatkowy kwiat lotosu, świeci kolorem zielonym, związana jest z żywiołem Powietrza, silnie oddziaływuje na aktywność grasicy.
Uderzające wydaje się podobieństwo jakie istnieje pomiędzy liczbą płatków wchodzących w skład czakry Anahata a dwunastoma odgałęzieniami splotu sercowego.
Czakrę serca łączy się z miłością, współczuciem i uzdrawianiem. Reguluje system immunologiczny, wzmacnia siły obronne i układ krążenia.

Czakra ta określana jest bramą Duszy, utrzymuje stan zrównoważenia pomiędzy ciałem fizycznym i ciałami subtelnymi. To również wrota do DanTien.

W tej czakrze znajdujemy zdolność współodczuwania, zestrojenia, współbrzmienia. Poprzez to centrum dostrzegamy piękno natury, harmonię w muzyce, sztuce. tutaj obrazy, dźwięki i słowa są przemieniane w uczucia. W swojej oczyszczonej i w pełni otwartej formie czakra ta jest centrum prawdziwej, nieuwarunkowanej miłości. To centrum promieniuje na zewnątrz energią, która działa na ludzi spontanicznie, lecząco i przeobrażająco.

Pełne otwarcie to: szczerość, miłość, ciepło, radość, ufność, hojność, otwartość, światłość, czystość

Czakra serca pozwala człowiekowi rozumieć wibracje innych istot astralnych i sympatyzować z nimi, dzięki czemu potrafi on instynktownie rozumieć ich uczucia.

Czakra serca to samo źródło Stworzenia, czyli miłość. Ścieżka serca rozpoczyna się tam, gdzie jest ciepło i radość. Nie jest ona zaplanowaną strategią. Wychodzi z tego miejsca wewnątrz nas, gdzie mieszka szczęśliwość. Towarzyszy jej ufność, że jeśli czerpiemy świadomość z tego poziomu, w naszym świecie materialnym wszystko się będzie udawało. Potrzebna jest do tego wiara, gdyż współczesny świat postrzega życie jako walkę i wmawia nam, że musimy mieć porządny plan obrony własnego bezpieczeństwa i bytu. Bierze się to z mentalności opartej o strach, a także obawę, że wszystkiego jest za mało. Ścieżka serca nie zna takich lęków. Musimy wierzyć, że przyciągniemy do siebie wszelką obfitość w życiu przez działanie naszego magnetyzmu: wiara w obfitość przyciąga obfitość. Im więcej czujemy miłości, tym więcej doświadczeń miłości przyciągamy.

Jeżeli splot słoneczny jest magazynem energii astralnej, to w sercu znajduje się nasza boska cząstka, a i przy tym energia duchowa. Odpowiada ona już za miłość - najwspanialsze uczucie dane człowiekowi. Kiedy źle funkcjonuje pociąga za sobą w małym stopniu inne czakry, ponieważ przeciwieństwem miłości tutaj, jest strach. Strach przed wszystkim - brak poczucia bezpieczeństwa pociąga za sobą czakrę podstawy, brak chęci do życia splot słoneczny, nadmierne i nachalne zainteresowanie płcią przeciwną, lub zerowe zainteresowanie - sakralną, strach przed otwarciem się - gardło, strach przed rozwojem - 3 oko, a w końcu w najgorszym wypadku strach przed miłością, czy Bogiem - korona + serce.

manipura

CZAKRA MANIPURA - CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO

Czakra splotu jest odpowiedzialna za naszą emocjonalność. Kiedy działa prawidłowo jesteśmy zrównoważeni emocjonalnie, w przypadku zaburzeń czakry emocje przejawiane są w wybuchowy sposób.
Splot to także nasze centrum energii, słońce wewnątrz nas, które daje nam witalności i siły.

Pełne otwarcie to: radość, wdzięczność, szacunek, dostatek, pełnia, ciepło, przebaczenie, światłość, czystość

Manipurę czasem nazywa się również centrum pępkowym lub czakrą śledziony. A jest to błąd, wynikający chyba z niewiedzy przepisujących od siebie autorów.(*)

Ukierunkowania tej czakry pozwalają osiągnąć mistrzostwo w różnych formach wyrażania siebie. Stąd bierze się samokontrola, wyczucie umiaru i wewnętrzna dyscyplina. Jeśli jednak nie rozwinęliśmy w sobie samokontroli, rodzą się małe i duże konflikty dotyczące władzy.

Nagromadzone ciemności w splocie to zbytnia kontrola siebie i świata, stąd czasem mówi się że splot to czakra - Ego.
Jest tendencja by bardzo trzymać to co nas określa, cechy charakteru, wspomnienia.
Tworząc granicę w tym punkcie, zaczyna narastać lęk o utratę świata jaki dotychczas się poznało.
Strachy i obawy, ich wcielenia przybierają różnorodną postać. Można się bać rozpocząć coś nowego, można się bać siebie i swojego wpływu na świat, można się bać pomagania komuś. Maski te czasem są wielką obawę o swoje istnienie, tj. jeśli się coś zrobi lub czegoś nie zrobi, przestanie się istnieć.

Podstawową metodą pracy ze splotem, jest skonfrontowanie się z samym sobą, emocjami oraz myślami. Jest to postawa otwarta na zobaczenie swojego prawdziwego oblicza.

Warto dbać o splot, ponieważ ogień który tam rozbłyskuje urzeka niezwykłością i wyjątkowością pasji.

smieci artMuszę poczynić bardzo poważną adnotację na temat pracy z czakrami, gdyby komukolwiek ta kwestia gdzieś uciekła. Mówiłam już o tym wielokrotnie, ale powtarzania nigdy za dużo.

Jeśli, którekolwiek z Twoich centr energetycznych jest zamknięte lub pracuje nieprawidłowo, to pierwszym efektem pracy z nim będzie uwolnienie wszystkich energo-informacyjnych śmieci, ograniczających kodów i przekonań opartych na lęku - wszystkie w temacie odpowiadającym działaniu danej czakry. Np. w przypadku pierwszej czakry - Muladhary, zostaną uwolnione wszystkie lęki i obawy egzystencjalne, lęk o przetrwanie, o poradzenie sobie w materii i z materią ( w formie pieniędzy chociażby).

Energia, która płynie przez twoje ciało, wydobędzie na światło dzienne te ukryte kwestie, które przejęły nad twoim życiem kontrolę. Mimo że zetknięcie się z tymi głęboko ukrytymi, wewnętrznymi przekonaniami może stanowić spore wyzwanie, to przynosi ono także uwolnienie się od krępujących cię ograniczeń.

Zawsze tak jest i nie "lepiej tego nie ruszać", bo póki to pozostaje w Tobie  - wszystkie te ograniczające kody oparte na lęku rządzą Twoim życiem, rządzą z podświadomości, a Ty nazywasz to losem.

Dopóki nieświadomego nie uczynisz świadomym,
rządzi ono Twoim życiem,
a Ty nazywasz to losem.

C.Gustaw Young

druga czakra - Swadhisthana - czakra seksualna

CZAKRA SVADHISTHANA - CZAKRA PŁCIOWA

Druga czakra to centrum pierwotnych, nieoczyszczonych emocji, energii seksualnej i sił twórczych. Nasze relacje międzyludzkie, zwłaszcza te wobec przeciwnej płci są zdecydowanie naznaczone działaniem tej czakry. Jeśli czakra funkcjonuje prawidłowo jesteśmy otwarci, naturalni, twórczy. Wszelkie bloki w sferze seksualnej kodują się na tej czakrze.

Czakra ta ukierunkowana jest głównie na szukanie przyjemności. Podstawowe zadanie to aktywność płciowa i dążenie do przyjemności zmysłowych. Inną potrzebą sterowaną przez drugą czakrę jest poczucie własnej atrakcyjności i zdolność przyciągania rzeczy przez siebie pożądanych, a także umiejętność zatracenia się w świecie uczuć. Stymuluje ona przeżywanie życia w pełni i odczucia emocjonalne. O ile pierwsza czakry zadowala się samym przetrwaniem, w drugiej budzi się pragnienie doświadczania radości.

Pełne otwarcie to: bezpieczeństwo, ugruntowanie, życzliwość, akceptacja, zgoda, niezależność, wygoda, zadowolenie, przyjemność, światłość, czystość

Silna, zdrowa czakra sakralna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania czakry gardła, która z kolei odpowiada za rozwój zdolności umysłowych.

W sanskrycie SVA - oznacza to, co jest własne, co należy do siebie, a DHISTHANA - Jego obecne miejsce". Znajduje się tuż na narządami płciowymi - granicą owłosienia łonowego. Przypomina 6-cio płatkowy kwiat lotosu. Świeci kolorem pomarańczowym, związana z elementem wody.

Jest miejscem kreatywności, reguluje energią seksualną, pozwala odczuć „wewnętrzną męskość i kobiecość", jest świadomością życia i seksu.
Zawiaduje ona czynnościami wielu narządów znajdujących się w miednicy: układ moczowy, wydalniczy i płciowy. Wpływa na układ limfatyczny, organy trawienia i wydzielania

Muladhara

Pierwsza czakra, czakra podstawy, mieści się u podstawy kręgosłupa i jest domem energii przypominającej ognistego węża, znanej energią kundalini.

Czakra podstawowa działa podobnie jak korzeń drzewa. Gdy korzeń jest słaby, drzewo też będzie słabe. Podobnie, kiedy słaba jest czakra podstawowa, cale ciało będzie bardzo osłabione. Dlatego można ją również nazwać czakrą-korzeniem.

Odpowiada za kontakt ze światem fizycznym, z Ziemią, z której pobiera fizyczną energię życia (nazywaną w różnych kulturach Chi, Qi, Prana, Mana). Małe czakry podeszwowe i czakra podstawy to główne miejsca, którymi energia praniczna z Ziemi wstępuje do ciała.
Otwiera się ku dołowi i promieniuje krwistym, czerwonym kolorem. To w niej własnie zaczynają się {tip 3 główne kanały w ciele::Sushumna, Ida i Pingala}kanały subtelne - Nadi{/tip}, którymi energia płynie dalej wzdłuż ciała, zasilając pozostałe czakry i całe ciało fizyczne.

Odpowiedzialna jest za chęć przeżycia i akceptację własnego ciała. Przez swoje powiązanie z żywiołem Ziemi i światem materii, łączy nas z tym co ziemskie i materialne, jest zatem centrum odpowiadającym energetycznie za nasz materialny stan posiadania.

Daje poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie, rozwój osobowości.
Jej cechy negatywne, to lęk, niezadowolenie, zachłanność. Uśpienie sił twórczych, lęk o zdrowie, pustka wewnętrzna, uciekanie w świat marzeń. Jest siedzibą zbiorowej odpowiedzialności.