CZAKRY czyli OŚRODKI ENERGETYCZNE

Czakry, czyli wirujące ośrodki energii, grają bardzo ważną rolę w strukturze ciała energetycznego. Podobnie jak w fizycznym ciele mieszczą się narządy o podstawowej lub mniej istotnej wadze dla życia, tak i w ciele energetycznym są czakry główne, mniejsze i miniczakry. Czakry przenikają ciało fizyczne i wychodzą poza jego granice.

Czakry spełniają kilka ważnych funkcji:
- wchłaniają, przetwarzają i rozprowadzają pranę, kierując ją do różnych części ciała;
- kontrolują, energetyzują i odpowiadają za funkcjonowanie całości ciała fizycznego, jego różnych części i narządów;
- niektóre są ośrodkami zdolności parapsychicznych. Ich uaktywnienie może pobudzić rozwój tych zdolności. Najłatwiej i najbezpieczniej jest uaktywnić czakry dłoni - rozwijamy wówczas zdolność wyczuwania subtelnych energii, aury zewnętrznej, aury zdrowia oraz aury wewnętrznej.

 

Czakry główne to:

1. CZAKRA PODSTAWY - leży u podstawy kręgosłupa - kontroluje, energetyzuje i wzmacnia całe ciało fizyczne m.in.: układ mięśniowy, kościec, kręgosłup, układ krwiotwórczy, nadnercza, narządy wewnętrzne. Reguluje ogólną żywotność.
2. CZAKRA SAKRALNA (SEKSU) - znajduje się na spojeniu łonowym. Kontroluje i energetyzuje organy płciowe i pęcherz moczowy.
3. CZAKRA MENG-MEIN - leży z tyłu ciała, naprzeciw pępka. Kontroluje i energetyzuje nerki i nadnercza - odpowiada za prawidłowe ciśnienie krwi.
4. CZAKRA PĘPKA - leży w okolicy pępka. Kontroluje i energetyzuje jelito cienkie, grube i wyrostek robaczkowy.
5. CZAKRA ŚLEDZIONY - przednia położona jest po lewej stronie brzucha (w okolicy środkowego dolnego żebra), tylna - z tyłu przedniej czakry śledziony. Kontrolują i energetyzują śledzionę. Śledziona oczyszcza krew z zarazków. CZAKRY TE SĄ GŁÓWNYMI PUNKTAMI WEJŚCIOWYMI PRANY POWIETRZA. Odgrywa zasadniczą rolę w dobrym samopoczuciu człowieka.
6. CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO - jedna leży w dołku między żebrami, druga - z tyłu kręgosłupa, naprzeciwko przedniej. Kontrolują i energetyzują głównie trzustkę, wątrobę, przeponę, żołądek, a po części też serce, płuca i jelita. Można przez nią naenergetyzować całe ciało.
7. CZAKRA SERCA - przednia - znajduje się w centrum klatki piersiowej. Energetyzuje i kontroluje serce, grasicę i układ krążenia. Tylna czakra znajduje się z tyłu kręgosłupa na poziomie serca.
8. CZAKRA GARDŁA - położona jest w centrum gardła - kontroluje i enrgetyzuje gardło, tarczycę, przytarczycę i układ limfatyczny.
9. CZAKRA ADJNA - znajduje się między brwiami - kontroluje i energetyzuje przysadkę mózgową oraz całe ciało. Sprawuje kontrolę nad pozostałymi czakrami głównymi oraz ma wpływ na inne ważne narządy.
10. CZAKRA CZOŁA - leży pośrodku czoła - kontroluje i energetyzuje szyszynkę i układ nerwowy.
11. CZAKRA KORONY - położona jest nad ciemieniem - kontroluje i energetyzuje szyszynkę, mózg i cały organizm. Energetyzując ją - energetyzujemy całe ciało.

 

czakry