"Istnieje tylko jedno dobro - WIEDZA, oraz tylko jedno zło - IGNOROWANIE WIEDZY".

- Sokrates

Spis treści

 

 

Enneagram

 

Na poprzedniej stronie widzieliśmy dwa okręgi - jeden podzielony na 9, a drugi na 7 części. Okrąg podzielony na dziewięć części zawierał częstotliwości, które numerologicznie redukowały się do ciągu cyfr 3-6-9, a okrąg podzielony na siedem zawierał częstotliwości, które numerologicznie redukowały  się do liczby 5.


Okrąg (który ma 360 stopni) podzieliliśmy przez siedem i otrzymaliśmy liczbę niewymierną.
360:7 = 51,428571428571428571428571428571.......
gdzie cyfry po przecinku 4 2 8 5 7 1 powtarzały się rytmicznie w nieskończoność:
51, 428571  428571  428571  428571  428571  428571  428571....
Wśród nich brakowało cyfr 3-6-9, związanych w jakiś sposób z okręgiem podzielonym na dziewięć części.

Zadaliśmy pytanie w jaki sposób te dwa ciągi cyfr uzupełniają się?

Otóż istnieje pewna odpowiedź na to pytanie i jest nią hasłowo ENNEAGRAM, gdzie ENNEA = dziewięć, a gram = znak. (Słowo  gram tłumaczone jest tutaj etymologicznie z j. greckiego jako "znak", ale można je również tłumaczyć też jako "drawing" or "representation" czyli "rysunek" lub "reprezentacja". http://en.wikipedia.org/wiki/Gram_%28disambiguation%29
Tak więc ENNEAGRAM można by przetłumaczyć jako "znak dziewiątki" czy też "reprezentacja dziewiątki". Cóż to może oznaczać?
Mamy tu przynajmniej  dwie możliwości - interpretację matematyczną i mitologiczna...

1. Jak już wiemy Pitagorejczycy uważali, że cały wszechświat da się opisać przy pomocy Tetraktysu składającego się z dziesięciu punktów ułożonych w trójkąt. Jednakże dziesięć numerologicznie redukuje się do 1, tzn. 10(1+0=1). Tak więc w tym kontekście można by uznać, że "znak dziewiątki" lub "reprezentacja dziewiątki"  odwołuje się do pełni zawartej w liczbie dziewięć ,albowiem wszechświat to wszech-świat, czyli wszystko - pełnia Wink


2. Mitologicznie rzecz biorąc, myślę, że można odwołać się w tym miejscu do Enneady, czyli Dziewiątki bogów...


Enneada (gr. ἐννεάς enneas, dopełniacz ἐννεάδος enneados, od ἐννέα ennea "dziewięć"; eg. pesedżet), Dziewiątka bogów – określenie stosowane najczęściej w mitologii egipskiej, oznaczające panteon bogów.  Liczba dziewięć ma symbolizować potrojoną trójkę, co według numerologów miało miało magiczne znaczenie. Dziewiątka bogów była uznawana za ważniejszą od innych bóstw mitologii egipskiej.

W zależności od czasu i miejsca wyróżniano Wielką Enneadę, Mniejszą Enneadę, Podwojoną Enneadę i wielokrotną, np. Siedmiokrotną Enneadę.

Mitologiczna interpretacja zawiera jak przede wszystkim Dziewiątkę bogów, ale występuje tu także Siedmiokrotna Enneada, czyli siódemka  bogów... Mamy więc tu dziewięć i siedem... korespondujące z podziałem okręgu na 9 i 7 części.

Z mitologicznej interpretacji Enneagramu można by wysnuć wniosek, że Enneadę w sensie graficznym należy narysować nakładając na siebie oba powyższe obrazki - trzy trójkąty+siedmiokąt. Powszechnie funkcjonujący graficzny obraz Enneagramu jest jednak nieco inny. Zamiast trzech trójkątów symbolizujących "potrojoną trójkę" mamy jeden trójkąt odpowiadający cyfrom 3-6-9 a zamiast siedmiokąta mamy linie odpowiadające odpowiadające cyfrom 4 2 8 5 7 1.

Mimo, że zamiast trzech mamy w Enneagramie jeden trójkąt, a zamiast siedmiokąta mamy sześć linii, to jednak koresponduje on bezpośrednio z dwoma wyróżnionymi wyżej przez nas ciągami cyfr 3-6-9 oraz4 2 8 5 7 1 co usprawiedliwia jak myślę odwołanie się w tym miejscu do Enneagramu. Tym bardziej, że rozwinięcie zawartej w nim logiki doprowadziło Marko Rodina do opracowania swojego wynalazku jakim jest cewka Rodina, o czym wspomnę jedynie poniżej.

Tak wygląda popularny obraz Enneagramu


Widać wyraźnie, że trójkąt koresponduje z cyframi 3 6 9 a druga figura z cyframi 4 2 8 5 7 1

 

Czym jest Enneagram?

"Enneagram – to najstarsza, w znanej nam historii ludzkości i najdokładniej przebadana typologia osobowości. Jego wiek określa się nawet na 4,5 tysiąca lat. Jak twierdzi wielu badaczy kolebką enneagramu jest Mezopotamia. Matematyczny wydźwięk enneagramu wiązany jest także z Pitagorasem (VI wiek p.n.e.) Tradycje enneagramu przejęli Sufi - mistycy islamscy, którzy traktowali go jako wiedzę tajemną i to najprawdopodobniej dzięki mistycyzmowi islamskiemu enneagram przetrwał do dnia dzisiejszego. Sufi rozwinęli matematyczne podstawy systemu a także wprowadzili do niego cyfry arabskie określające każdy z typów osobowości. Korzystali oni z enneagramu zarówno ucząc ludzi jak i pracując nad własnym rozwojem duchowym i filozoficznym.

W ostatnim czasie pojawiają się doniesienia, że także mistycy chrześcijańscy – Ojcowie Pustyni wykorzystywali enneagram, a co jeszcze ciekawsze, część autorów twierdzi, że to właśnie Oni go stworzyli.

Świat Zachodu dowiedział się o enneagramie od Georgija Gurdżijewa, Ormianina z pochodzenia. Jak donoszą źródła historyczne, Gurdżijew przez wiele lat podróżował po bliskim wschodzie i podczas tych podróży trafił do jednego z klasztorów gdzie najprawdopodobniej pierwszy raz zetknął się z enneagramem. Po tych kilkuletnich podróżach Gurdżijew trafił do Moskwy gdzie zgromadził wokół siebie dość spore grono pasjonatów poszukujących wiedzy. Tuż przed wybuchem rewolucji w Rosji Gurdżijew wraz z pozostałymi wyruszyli w podróż po Europie gdzie w końcu trafili do Paryża. W roku 1923 założyli tam instytut by rozwijać i kontynuować swoje badania i nauczanie. I tym oto sposobem, Świat Zachodu zdobył pierwszy kontakt z typologią zwaną  - enneagramem."

Więcej: http://enneagram.com.pl/enneagram.html
Zobacz też: http://pl.wikipedia.org/wiki/EnneagramC.D.N.

 

 

 

Dźwięk Tula, DNA i Graal - znaczenie częstotliwości

"Mistycy i szamani wielu kultur wspominali o Galaktycznym Centrum nazywając go Tula i zapisywali tą nazwę w postaci trójkąta złożonego z trzech okręgów. Wizerunek ten odnajdywano wyryty w skałach w prehistorycznych siedzibach na całym świecie. Niektórzy wierzą, że taka wersja tego wizerunku przedstawia tunel czasoprzestrzenny w Centrum Galaktyki i może być także  kodem odnoszącym się do 90% ukrytego lub nieużywanego DNA, które nazywa się „śmieciowym”.
Wiele rdzennych tradycji Mezoameryki wierzy, że Tula emituje częstotliwość lub ton znany jako „Ge”, który nie tylko leczy ciało/umysł/duszę, ale daje też nieśmiertelność. Wierzymy, że ton „Ge” jest obecny w wibracyjnych częstotliwościach Języka Ptaków, w oryginalnych Chorałach Gregoriańskich, Skali Solfeggio, a nawet w systemie podstawowych kolorów, które dają białe światło. Częstotliwości te tworzą podstawę alchemii i ezoterycznych religii, które twierdzą, że prowadzą ludzi ku iluminacji lub oświeceniu.
Język Ptaków (tylko w j. angielskim)

Wydaje się, że w praktykach duchowych stosowanych w starożytnych szkołach misteryjnych Egiptu i Grecji wykorzystywano wiele wibracyjnych instrumentów by zestroić ludzkie DNA ze Źródłem. Dzięki temu DNA rozbrzmiewało, śpiewało lub wibrowało z tonem „Ge” – częstotliwością Galaktycznego Centrum. To zestrojenie aktywowało Świętego Graala lub Śpiew Graala (San Graal or Song Grail-a) – „pieśń miłości we krwi” – tworząc w ten sposób tęczowy most, który synchronizował świadomość osoby wtajemniczonej ze Źródłem. Owa pieśń miłości jednoczyła energetycznie Niebo (Galaktyczne Centrum) z Ziemią (wtajemniczonymi), otwierając ludzkie serca na przepływ  krystalizującego „Ge” - zestrojonej krwi przez ich ciała. Z tej perspektywy „Ge-sus” jest Mistrzowską Istotą wysłaną z Tula (Galaktycznego Centrum), aby pomóc ludzkości zestroić jej DNA z częstotliwością „Ge”, by mogła powrócić ona do  Źródła.

Analiza licznych praktyk starożytnych szkół misteryjnych służących zestrojeniu DNA wykazuje dwa podstawowe podejścia. Jedno z nich, to Ścieżka Natury (Path of Nature) wykorzystująca w celu dostrojenia ludzkiego DNA do Źródła święte częstotliwości oryginalnych systemów językowych, muzycznych, czasowych i kolorystycznych. (Zespół rosyjskich genetyków i lingwistów badających elektromagnetyczne zachowania DNA odkrył, że „śmieciowe” DNA ma podstawowe znaczenie nie tylko dla konstrukcji naszego ciała, ale także dla przechowywania danych i komunikacji. Zespół ten odkrył, że 90% naszego DNA podlega tym samym regułom gramatyki, składni i semantyki co ludzkie języki. Konkludują oni, że ludzki język odzwierciedla strukturę naszego DNA.

Dzieła Leonarda da Vinci wskazują, że rozumiał on świętą naturę ludzkiego ciała i jego rolę w procesie ewolucyjnym. Dotyczy to także starożytnej sztuki przedstawiającej boginie w pozycji przypominającej widełki stroikowe (kamerton). Rzeczywiste przesłanie „Ge-susa” zdaje się mówić, że człowiek wraz z ciałem JEST Świętym Graalem. Graal nie jest czymś „na zewnątrz”. Jak  elektroniczny kamerton ciało można dostroić do różnych częstotliwości. W obecnym punkcie naszej ewolucji większość ludzi jest rozstrojona w stosunku do Źródła.

Niestety, ciągłe nadawanie znaczenia poszukiwaniom Graala „na zewnątrz” sprawiło, że zatraciliśmy ideę, że nasze ciało/umysł/duch jest Graalem, który może być dostrojony do tonu „Ge”, który odmienia nasze DNA i czyni naszą krew śpiewającą w harmonii ze Źródłem. Wierzymy, że jest to prawdziwy sens kryjący się za słowami Święta Krew, Święty Graal. Wydaje się, że celem wielu narzędzi i praktyk stosowanych w starożytnych tradycjach było dokładnie to boskie dostrajanie. Z upływem czasu dostrajanie DNA do tonu „Ge” transformuje ciało oparte na węglu w ciało krzemionkowe. Kiedy ciało fizyczne oczyszcza się, powoli zmienia się w wytworne światło przypominające laser, co otwiera percepcję osób wtajemniczonych na inne wymiary.

Ciało świetliste (the lightbody) służy następnie jako wehikuł  (rodzaj ludzkiego statku kosmicznego) do między-wymiarowych podróży. Szkoła misteryjna w Heliopolis w starożytnym Egipcie nazywała ten wehikuł Mer-Ka-Ba, gdzie Mer  znaczy „światło”, Ka znaczy „duch”, Ba znaczy „ciało”. Mer-Ka-Ba oznaczało ciało ducha otoczone przez rotujące w przeciwnych kierunkach pola świetlistych spiral, które przenosiły między realnościami. Dostrojenie ciała do tonu „Ge” zdaje się być celem większości misteryjnych nauczań i poszukiwań Świętego Graala, byśmy mogli odnaleźć naszą drogę do domu, do  Źródła."


Tłumaczenie własne - Leszek

źródło w j.polskim: http://www.swietageometria.info/harmonia-sfer
Źródło w j. angielskim: http://www.goldenmean.info/healingphase/index.html


Jakby na potwierdzenie powyższych słów fragment tekstu z działającej obecnie na całym świecie szkoły duchowej Różokrzyża.

"ludzki mózg posiada siedem komór wypełnionych eterami. Każda komora ma swój własny ton dostrojony do jednego z tonów siedmiokrotnej skali. Oprócz tego każdy człowiek posiada swój szczególny ton podstawowy. (...) Harmonijne dźwięki mają bezpośrednie i pozytywne oddziaływanie na etery i pomagają człowiekowi nastroić siedem strun jego własnego systemu we właściwy sposób i przyciągnąć odpowiadające temu siły.Echo tych działań możemy odnaleźć w praktykach religijnych wszystkich narodów we wszystkich czasach. (...)
Człowiek często bywał porównywany do instrumentu muzycznego, na którym chcą grać boskie harmonie. Jednakże nie jest on tego świadom. Poza tym instrument ten jest uszkodzony i z tego powodu boska harmonia nie może wytworzyć właściwego tonu."
Jednak "w człowieku nadal istnieje coś z boskiego życia jako iskra, która należy do tej pierwotnej rzeczywistości. Iskra ta może zostać obudzona i rozpalona jedynie wówczas, gdy człowiek jako instrument dostraja się ponownie do boskiej harmonii. Wtedy jest on połączony z siłą Chrystusa, z podstawowym tonem niebiańskiej miłości. Jego odnowiony ogień wężowy wibruje wtedy w tym podstawowym tonie."