Jeżeli chcesz, żeby coś przejawiło się w Twoim życiu, potrzebujesz najpierw na poziomie subtelnym zsynchronizować sie z tym. Na poziomie psychiki oznacza to stworzenie dobrej i silnej relacji.
Rytuał jest jedną z najskuteczniejszych znanych ludzkości form tworzenia trwałych relacji i więzi.
Rytuał trwa dłużej niż pamięć o przyczynach, dla których go stworzono.
Psychologia kliniczna ( w osobie Jordana Petersona) twierdzi, że rytuały i harmonogram są niezbędne dla naszego zdrowia psychicznego.
Jeżeli chcemy trwale zmienić swoje życie na lepsze, rytuały i harmonogram są orężem ostatniej szansy, żeby okiełznać swój chaos.

 

Zapraszam na webinar  -  5 rytuałów bogactwa

które pomagają zsynchronizować się z energoinformacją pola pieniędzy

https://youtu.be/GTRI81hAttg

 

Załączam fragment wypowiedzi Borisa Ratnikova emerytowanego generała KGB odnośnie dostrajania się do określonych pól energoinformacyjnych.

Człowiek żyje w otaczającej go przestrzeni energetycznej. Kierując się prawem do wolnego wyboru, określa swój cel życiowy, czyli życiowe zainteresowanie, które jest swego rodzaju źródłem energii człowieka.

Zgodnie z wybranym celem następuje jego energetyczna konsolidacja z góry, osoba otrzymuje pewną witalność w postaci energii do późniejszej realizacji.

Aby stopniowo osiągnąć swój cel, osoba zaczyna formować swoje myśli w tym kierunku, innymi słowy - obrazy mentalne. Na ich pozytywną lub negatywną orientację wpływa otoczenie człowieka, wpływ informacji zewnętrznych oraz wizerunek tego ostatniego.

Pod wpływem uformowanych w człowieku obrazów mentalnych reakcje sensoryczne rodzą się w postaci emisji energii o niskiej lub wysokiej częstotliwości (wibracji). Sama pierwotna energia przestrzeni nie ma znaku, funkcjonalność nadaje sam człowiek, przepuszczając ją przez siebie jak przez filtr.

Uczucia zrodzone przez człowieka wypełniają tak zwaną matrycę energetyczną duszy. W zależności od priorytetu energii, które nasycają duszę, dusza, jako rodzaj pola siłowego, zaczyna wchodzić w rezonans z otaczającymi człowieka egregorami - nadświadomymi formacjami energii psychicznej tworzonymi przez ludzi w wyniku ich aktywności umysłowej.

Rezonując z tymi egregorami, osoba pod ich wpływem zaczyna tworzyć sytuacje życiowe, w których jest głównym uczestnikiem. To nie sytuacja go zastaje, ale jest jej twórcą, wyznaczającym dla siebie korytarz Przeznaczenia, czerpiąc z niego korzyści lub jego ciosy. To, jak będzie wyglądał ten korytarz, zależy wyłącznie od wyboru osoby.

Stwórca nie karze ludzi za dany im wybór, sami siebie karzą, dobrowolnie odmawiając boskiego wsparcia, ulegając wpływom ciemnych sił, uosabiając niskiej częstotliwości egregorów Zła i Niesprawiedliwości!

B.K. Ratnikov