Przejdź do treści

Medytacja dostrojenia

Na początku dnia wprowadź się w radość i wdzięczność, pomoże to wejść w nowe częstotliwości, które obecnie zalewają naszą planetę z Kosmosu

Potężne, leczące ból i rozdzielenie energie są właśnie teraz przekazywane na Zie­mię wprost z Galaktycznego Centrum, otaczają i przenikają ludzkie ciała oraz jednoczą się z wami. Uzdrawiająca energia przenika całą przestrzeń kosmiczną, wnikając w wasz świat pod postacią promieni słonecznych. Koronalne wyrzuty masy przechwytują jej transmisję z Galaktycznego Centrum, by potem cisnąć ją w wasz obszar czasu i przestrzeni.
Aby żyć i prosperować w tych nacechowanych energetycznym przyspieszeniem czasach, musisz tę energię wcielić, musisz się z nią połączyć; musi do Cie­bie pasować i współdziałać jak oprogramowanie w komputerze; musi Ci „leżeć jak ulał”.
Wszystko, co ją blokuje i nie pozwala jej przenikać przez Ciebie i Twoje środowisko, stanie się niedługo bardzo widoczne (o ile już się nie stało..). Trzeba się będzie z tym uporać tak, jak z każdą inną przeszkodą: usunąć ją z drogi, by nie zakłócała procesu Twojej osobistej przemiany.

Rzecz jasna nie uporamy się ze wszystkim w niedzielę – zrobimy sobie krótką medytacją oczyszczającą [readon2 url=”instytutarete.pl/pomedytuj/medytacje-teksty/409-uzdrawianie-wzdluz-linii-czasu.html”]linię czasu[/readon2]  a potem zaczniemy stroić nasze ciało-odbiorniki na subtelne kosmiczne promyki 🙂
Wykorzystamy do tego siłę uczuć naszych serc, gdyż jak mawiają [readon2 url=”https://instytutarete.pl/poczytaj/umysl/samoswiadomosc/405-niektore-tajemne-wiadomosci-z-kola-tybetanskich-mistrzow.html”]Mistrzowie Dalekiego Wschodu[/readon2] – Fantazje, wytryskające z mózgu, są bezduszne. Siła życiowa jest tylko w tym, co człowiek sercem odczuje.

spotykamy się w niedzielę (29.07 godz.20.00)
w Mikroklimacie (Warszawa , ul. Tarczyńska 9 – na tyłach hotelu Sobieski)

[readon url=”https://instytutarete.pl/aktualnosci/wieczory-z-medytacja/410-medytacja-dostrojenia.html#rezerwacja”]Zarezerwuj miejsce na to spotkanie[/readon]

Zastanawiasz co to właściwie znaczy?
To znaczy to, że Słońce przesyła informacje. Promieniowanie jest formą w jakiej zapisana jest ta informacja – podstawowa informacja o Wszechświecie. I rzeczona informacja ma pewną cechę – jest PRAWDZIWA i kompletna. Jednym słowem (tzn dwoma..) jest to CAŁA PRAWDA.

Transmisja informacji przesyłana jest na paśmie częstotliwości światła widzialnego i częstotliwości gamma (być może dlatego nasi przodkowie medytowali patrząc się w tarczę Słońca z szeroko otwartymi oczami…).
Aby odebrać informację należy się do niej dostroić jak radio dostraja się do częstotliwości danej radiostacji.
Częstotliwość drgań swojego ciało-odbiornika zmieniasz poprzez swoje emocje.
Gniew, nienawiść, lęk, samooskarżanie i takie tam to dolne zakresy fal.
Wdzięczność, radość, miłość i plumkanie w różowych oparach endorfin i katecholamin to wysokie zakresy fal – na tych zakresach nadawane są wyżej wspomniane wszechświatowe audycje
wraz z nimi wprost do mózgów transmitowany jest nowy paradygmat percepcji wszechświata

Paradygmat brzmi: “Ludzie, można inaczej
wcale, ale to wcale nie musicie się tak męczyć
de facto Wasza ludzka myśl góry (należy rozumieć dosłownie) może przenosić!”

Wiesz jakie jest motto współczesnego świata? “Wiedza to władza.”
Dwa wielkie W. A ponieważ chodzą po tej planecie patologiczne jednostki, które za wszelką cenę pragną mieć władzę nad Tobą, to ze wszystkich stron od tysięcy lat jesteś wiedzy pozbawiany. Tak, by Twoje tory myślenia obrały jedyny słuszny kierunek, którego jedyność i słuszność zmienną była z biegiem czasu, ale w niczym to jedyności i słuszności nigdy nie ujmowało.
Więc Ty przenoszący góry i znający Prawdę o sobie o i wszechświecie, najnormalniej w świecie nie dasz się wpuścić w kłamliwe toki rozumowania o Twojej bezsilności i o tym, że jesteś ofiarą i musisz się poddać tym, co wiedzą lepiej co jest dla Ciebie najlepsze.
Dlatego wryto w Ciebie, że informacje możesz zdobywać jedynie czytając lub komunikując się werbalnie (no ostatnio doszło również oglądanie).
Jakoś trudno umysłowi pogodzić się z faktem, że informacje również odbiera się przez energetyczne wibracje i promieniowanie, choć to przecież podstawa fizyki i każdy radiotelegrafista potwierdzi Ci to, że każdy rodzaj informacji de facto przekazywany jest tylko i wyłącznie w taki sposób.

Wszystkie kłamstwa, w które wierzymy, wszystkie bolesne interpretacje zdarzeń, wszystkie odczucia bycia ofiarą i bezsilności, zakodowane są w pamięci naszego DNA – stanowią one coś na podobieństwo energetycznego gruzu, który trzeba uprzątnąć.

  Okres od roku 1987 do 2012 lub też nanosekunda w kronikach cza­su wymaga ponownego połączenia się z mocą źródła, mocą Galaktycz­nego Centrum lub też Łonem Matki – przez przejęcie odpowiedzialności za oczyszczenie się ze złogów negatywnego, energetycznego gruzu bloku­jącego waszą rzeczywistość. Nanosekunda dotyczy ostatecznej możliwo­ści doświadczenia wyższych stanów świadomości by poznać, kim naprawdę jesteście.
Czasami taki ogromny złóg nieprzetworzonej energii zaciemnia jasność, niezbędną do ponownego połączenia się z własną głęboką, wewnętrzną mądrością. Kiedy zapasy zakodowanych w DNA informacji dotyczą bólu i rozdzielenia i zawierają mocne przekonanie bycia ofiarą i wiarę w bezsilność, należy koniecznie przekształcić; uznawane za przeszłe, lecz mające moc same w sobie, sposoby postrzegania – można lego dokonać za pomocą zrozumienia ich celu.
Niesamowite znaczenie dla takiego uzdrowienia mają wydarzenia i doświadczenia, wynikające z przekonań zakodowanych w DNA, a opartych o lęki. Jeśli znaczenie oraz cel doświadczenia nie zostaną zrozumiane, to – jak mówi przysłowie historia się powtórzy, bo lubi.

 Masz teraz możliwość wyboru spośród niezliczonej liczby kierunków, a wyniki twoich działań będą determinowane jedynie przez stopień roz­woju twej świadomości oraz wybór wartości, które zechcesz pielęgno­wać. Z szerszej perspektywy wygląda to tak, jakby cały świat musiał ulec samoprzekształceniu, aby przejść przez ucho igielne. Cały dwudziesto­pięcioletni okres jest czasem przygotowywania się na ogromne solarne zrównanie z Galaktycznym Centrum, co stanie się w trakcie Zimowego Przesilenia w roku 2012. Wszystko może wydarzyć się na tym skrzyżo­waniu dróg czasu. Galaktyczne Centrum reprezentuje prawdę i wyróżnia się jako pierwotne źródło informacji dla całej galaktyki. Linowe zrówna­nie planet z jego lokalizacją służy pobudzeniu istot ludzkich do urzeczy­wistnienia wyjątkowego stanu spotęgowanej kreatywności, jak również do zmiany sposobu postrzegania rzeczywistości, a wszystko to za pomocą przekazu ogromnych ilości energii i informacji.

Rozległa, wielowymiarowa w swym charakterze okazja do oczysz­czenia i uzdrowienia skażonych energii to niezwykle rzadkie wydarze­nie w całej galaktyce. Kiedy taka unikalna, uzdrawiająca okazja ma się wydarzyć w danym miejscu, pojawia się w nim także przeogromna róż­norodność energii przywabionych z rozmaitych połączeń. Zastrzyki ko­smicznego promieniowania kierowane są tak, aby przyspieszyć tempo podróży dominującego rodzaju energii w określone miejsce, zatem okresy przyspieszonej energii z zasady tworzą stan nadrzędnej, wyjątkowej reewaluacji, po którym następuje ustalenie nowych priorytetów dla roz­woju tego, co jest najważniejsze na wszystkich poziomach. Wszystkich uczestników zdarzenia motywuje silne pragnienie przekształcenia swojej świadomości w inną, z o wiele wyższym poziomem przytomności. Cza­sy uzdrawiania polegają zawsze na ponownym połączeniu fragmentów z ich wspanialszą całością za pomocą ożywienia ducha na drodze prze­jęcia odpowiedzialności za bycie współtwórcą rzeczywistości.

Z każdą mijającą chwilą Twoja moc rośnie. Czy pozwolisz, aby przepłynęła Ci przez palce, czy ją wykorzystasz i swe osobiste zwycięstwo dodasz do treści zapisywanej w kronikach czasu?

 Powyższy tekst powstał w opraciu o Ścieżkę Mocy – mądrość Plejadian dla świata pogrążonego w chaosie, Barbary Marciniak


Medytacja razem z ćwiczeniami towarzyszącymi trwa ok. 60 minut
nie potrzebujesz żadnego doświadczenia, ani specjalistycznego sprzętu,
weź swój umysł – to wystarczy 🙂
chyba, że masz zwyczaj marznąć, to możesz również wziąć ze sobą koc

Twoja inwestycja: 30zł

{rsform 18}

napisz do nasJeśli powyższy formularz nie działa właściwie, po prostu wyślij e-mail, z informacją, że będziesz [readon2 url=”mailto:instytutarete@instytutarete.pl”]wyślij e-mail[/readon2]

Cykl “Wieczory z Medytacją” to medytacje prowadzone – czyli w przyjemnym rozluźnieniu słuchasz barwnych, poetyckich opowieści nasączonych pozytywnym psychologiczno-motywacyjnym kodowaniem, jak dobry tort ponczem – dzięki czemu, Twoja podświadomość, zostaje naładowana nowymi WZORAMI MYŚLI, które służą Ci i wspierają Cię.
Pozytywne efekty przychodzą całkowicie automatycznie i nie wymagają Twojego świadomego zaangażowania – ponieważ właśnie tak działa Twoja podświadomość – powiela wzorce i schematy myślowe, które raz zostały w niej zasiane; właśnie dlatego tak wiele można zdziałać, jeśli tylko właściwie wykorzystuje się potęgę podświadomości!

Koszyk