Skip to content

Sfera wszystkich możliwości

W tej metodzie używa się jednej ze swoich czakr jako punktu skupiającego intencję.  Istotnie, z punktu widzenia tworzenia/manifestacji, tajemnica tkwi w zjednoczeniu intencji, świadomości i energii.

Ogólnie rzecz biorąc większość ludzi osiągnie najlepsze rezultaty używając czakry splotu słonecznego, która jest związana z wolą i mocą osobistą, jako punktu skupienia energii.

Zachęcamy do eksperymentowania z innymi czakrami, w tym czakrą serca, gardła, trzeciego oka oraz korony.  Większość ludzi zauważy, że manifestowanie nowej rzeczywistości z czakry korony jest wewnętrznie paradoksalne, ponieważ w tej lokalizacji świadomość postrzega wszystkie zjawiska jako złudne i istnieje tendencja do transcendencji wszelkich zjawisk, a więc trudno byłoby tworzyć coś podczas pracy z tą czakrą.

Dla naszych celów, którymi jest manifestowanie efektów w waszej rzeczywistości 3-D, większość z was będzie korzystała ze splotu słonecznego jako najbardziej skutecznego punktu skupienia.

Ze swoją świadomością skupioną na splocie słonecznym, który znajduje się zaraz za dołem żołądka – można sobie wyobrazić wszechświat wokół siebie na kształt kuli, której centrum jest twój splot słoneczny.  Kiedy wyobrazisz sobie tą sferę/kulę, uświadom sobie też, że istnieje nieskończona liczba punktów na jej powierzchni, i że aktywujesz to co nazywamy Sferą Wszelkich Możliwości.

Trudnością w manifestacji nowych rzeczywistości jest ludzka skłonność aby wierzyć, że obecna rzeczywistość jest wszystkim, co istnieje.  Powszechna jest tendencja do blokowania postrzegania i podążania ścieżką, która została ułożona dla ciebie przez własne postrzeganie oraz uwarunkowana przez siły zewnętrzne.  Wyobrażając sobie sferę nieskończonych możliwości tworzysz pęknięcia, jeśli chcesz tak to określić, na skorupce jajka swojej percepcji.  Nowe możliwości, nowe realia stają się wtedy prawdopodobne.

Następnym krokiem jest wyobrażenie sobie siebie w przyszłości, w rzeczywistości jaką chcesz sobie wybrać.  Jeśli decydujesz się na manifestację przedmiotu lub sytuacji, wyobraź sobie siebie w przyszłości, mając ten przedmiot lub będąc w danej sytuacji.  Jeśli ma to być jakaś nowa osobista cecha lub umiejętność, którą chcesz zamanifestować, trzeba wyobrazić sobie posiadanie tej cechy lub umiejętności w przyszłości.

Czytaj także:  Wizualizacja wspierająca regenerację zębów i tkanek przyzębia - nagranie

Umieść ten wyimaginowany obraz Przyszłej Jaźni przed sobą w pewnej odległości, którą uznasz za odpowiednią.  Dla większości będzie to odległość od 3 do 10 metrów, ale jak blisko lub daleko to będzie, to nie ma znaczenia.  Umieścić to w strefie, która da ci odczucie komfortu.

Następnie wyobraź sobie linię prostą biegnącą od swojego splotu słonecznego do splotu słonecznego tej Przyszłej Jaźni.  W czasie utrzymywania połączenia pomiędzy swoim splotem słonecznym a splotem słonecznym swojej Przyszłej Jaźni, poprzez cichą intencję wezwij Sferę Nieskończonych Możliwości, by napełniła energią twój zamiar.

Przez cichą intencję rozumiemy ruch twojej woli.  Nie ma potrzeby, aby cokolwiek wypowiedzieć na głos, a nawet po cichu. Słowa nie są potrzebne.  To nie jest afirmacja.

To poprzez ruch twojej osobistej woli, powodujesz podążanie kosmicznych sił za twoją intencją.  Z wiedzy i oczekiwania wynika to, że wszystkie możliwości są dostępne dla ciebie przez samą naturę twojej świadomości.

Tak więc, kiedy odczuwasz swoje Przyszłe Ja przed sobą i jesteś świadomy linii od swojego splotu słonecznego do splotu słonecznego swojego Przyszłego Ja, po prostu uruchom swoją wolę.  Mówiąc o uruchomieniu woli nie mamy na myśli, że ona gdziekolwiek podąży.  To jest jak uruchomienie stacjonarnego generatora, który zaczyna się kręcić, pobierając energię z powierzchni otaczającej go kuli.  Ten cichy ruch twojej woli nie potrzebuje słów.  To jest po prostu intencja i oczekiwanie, że Sfera Wszelkich Możliwości wysyła do ciebie te linie energii, te nowe możliwości, poprzez prosty akt zestrojenia się ze swoim Przyszłym Ja (tym, który żyje w zamanifestowanej rzeczywistości jaką życzysz sobie stworzyć).

Kiedy tylko to zrobisz, wiele punktów świetlnych na powierzchni Sfery będzie emanować energiami, które dostroją się do intencji i pojawią się wówczas linie sił pomiędzy tymi punktami światła na powierzchni Sfery a twoim splotem słonecznym. Mogą być dziesiątki lub tysiące linii od powierzchni Sfery do twojego splotu słonecznego.  Wzrastająca energia popłynie wzdłuż linii, którą utworzyłeś do swojego Przyszłego Ja.

Czytaj także:  Medytacja żywiołu Ziemi

W ten sposób doenergetyzowana zostanie nowa rzeczywistość.  Przyszłe Ja staje się tym, co nazywamy “magnetycznym atraktorem.”  Kontynuując pracę każdego dnia, zwiększasz siłę przyciągania twojej Przyszłej Jaźni.  Rezultaty są wielowymiarowe.  Tworzą się nowe sieci neurologiczne w mózgu, które pozwalają na manifestację nowej rzeczywistości. Magnetyczny atraktor zwiększa również siłę przyciągania do ciebie nieoczekiwanych osób, niespodziewanych sytuacji i możliwości, które przyspieszą manifestowanie się tej rzeczywistości.

Wzmocnienie Magnetycznego Atraktora / Przyszłego Ja

Można przyspieszyć i wzmocnić manifestowanie nowej rzeczywistości w swoim życiu jeśli dodasz uczucie uznania  do działania przejawiającego.  Należy przez to rozumieć, dodanie poczucia uznania dla przyszłej rzeczywistości w chwili przepływu energii ze splotu słonecznego do splotu słonecznego swojej Przyszłej Jaźni.  Kiedy doświadczysz siebie w przyszłości, żyjąc w tej (tworzonej) rzeczywistości, doświadczaj uznania za obecność tego w swoim życiu.  Dodanie uczucia uznania w matrycy tworzenia to potężny wzmacniacz intencji.

Temat uznania oraz aktu tworzenia jest bardzo obszerny i to jest coś co mamy nadzieję, przerobimy w przyszłości, ale to jest zbyt skomplikowane, aby wyłożyć ten materiał tutaj.
Wystarczy powiedzieć, że z punktu widzenia ludzkiej świadomości dwa najpotężniejsze katalizatory wdrukowujące neurologiczne rzeczywistości i tworzące nowe realia zewnętrzne to strach oraz miłość.  W ludzkiej zbiorowości strach był i nadal jest używany jako środek do kontroli i kierowania.  Miłość, czy w tym przypadku uznanie, jest również silnym środkiem do tworzenia zewnętrznej rzeczywistości.  Ten dualizm, w sposób jaki wyraża się w zbiorowej historii, jest w istocie obszarem, który warto poznać.

Teraz chcemy zwrócić uwagę na metodę bardziej zaawansowaną.  Jeśli nie będziesz w stanie zastosować techniki zaawansowanej, nie martw się. Podstawowa metoda jest bardzo szybkim sposobem do osiągnięcia efektów.  Po prostu zaawansowana technika przyspiesza ten proces jeszcze bardziej.  Jeśli popracujesz z podstawową techniką wystarczająco długo zdobędziesz z pewnością mistrzostwo wymagane do prowadzenia techniki zaawansowanej.

Jest jeden, ostatni element, na który chcemy zwrócić uwagę przed omówieniem techniki zaawansowanej.  Ten kluczowy element jest wymagany zarówno dla podstawowej jak i zaawansowanej techniki.  Jest prosty, a prostota często umyka ludzkiej uwadze.

Czytaj także:  🌟 Czakra Korzenia - Fundament Twojego Wewnętrznego Ładu! 💫🌳

Musisz coś zrobić w przestrzeni, którą chcesz zamanifestować.  Musisz podjąć akcję.  Jeśli jest to coś w twoim życiu 3-D co chcesz zmienić, to po pracy z naszą metodą coś zrób – podejmij działanie w swoim życiu, które jest zgodne z wynikami, których oczekujesz.  Być może wiąże się to pozyskaniem informacji na temat tego, czego chcesz, a może rzeczywiście zmieniaj sposób robienia rzeczy w swoim życiu, aby dostosować się do rzeczywistości, którą chcesz utworzyć.

Jeśli jest coś, w innej sferze świadomości, to należy podjąć działania w tej rzeczywistości.  Zajmiemy się tym jak tego dokonać nie teraz tylko w kolejnym przekazie.  Fundamentalną prawdą jest, że w celu stworzenia nowej rzeczywistości w każdej sferze świadomości lub istnienia, należy podjąć działania w sferze obecnej.

Technika zaawansowana

Po doenergetyzowaniu swojego Przyszłego Ja, jak opisano powyżej, można przenieść swoje poczucie tożsamości z bieżącego ja do swojej Przyszłej Jaźni.  Oznacza to, że możesz przenieść swoją świadomość, lub część swojej świadomości, z ciała fizycznego do ciała swojej Przyszłej Jaźni.  Doświadczasz teraz wcielenia w swoją przyszłą rzeczywistość.  Kiedy odczuwasz siebie w tej rzeczywistości to możesz „spojrzeć” wstecz na siebie w swoim ciele fizycznym z punktu widzenia przyszłości. Wykonując to zadanie można wyczuć oscylacje lub wibracje zbieżności obu rzeczywistości.  To tak, jakby fale energii z Twojej Przyszłej Jaźni, z którą się właśnie identyfikujesz, zderzały się z falami obecnego ja, które w tym momencie nie ma tej identyfikacji.

Energetyczny punkt gdzie fale z przyszłości zderzają się z falami teraźniejszości tworzy punkt próżni (void point) (a dokładniej “obszar próżni”) i to właśnie dzięki temu obszarowi, teraźniejszość może szybko przeskakiwać do  przyszłości. Dla wszystkich zamiarów i celów będziesz przeskakiwał linie czasowe.

Tom Kenyon

http://tomkenyon.com/sfera-wszelkich-mozliwosci

Kliknij i oceń

Shopping cart