„Istnieje tylko jedno dobro — WIEDZA oraz tylko jedno zło — IGNOROWANIE WIEDZY”

- Sokrates