Skip to content

Uruchamianie czakry gardła w zjednoczeniu z czakrą serca

Zachęcamy was, abyście uruchomili waszą czakrę gardła w zjednoczeniu ze swą czakrą serca, gdyż pozwoli wam to pobudzić połączenie istniejące wewnątrz czakry gardła, które połączy was ponownie z początkami Stwórcy.  Moim życzeniem jest podzielenie się z wami praktyką, która zaktywizuje waszą czakrę gardła i połączy w jedno wasze czakry gardła i serca.

Najpierw rozluźnijcie się i uwolnijcie jakiekolwiek napięcie z ramion i szyi.  Zamknijcie oczy i pozwólcie sobie na skupienie się na swym oddechu.  Pomyślcie o dźwięku i tonie ‘Om’ i zacznijcie intonować Om, ale z zamkniętymi ustami, tak abyście nucili murmurando i poczuli wibrację, płynącą z waszego gardła; róbcie to, aż poczujecie, jak w waszej czakrze gardła buduje się energia.  ‘Ma’ jest dźwiękiem wielkiej wibracji żeńskości; nućcie Ma z zamkniętymi ustami, skupiając się na czakrze serca, i mając ręce ułożone na sercu w celu przebudzenia i aktywacji.   Skupcie się na swej czakrze gardła i wyobraźcie sobie, że wtapiacie się w nią.  Być może zechcecie wyobrazić sobie pionowe oko w pięknych kolorach i pozwolicie sobie wtopić się w te barwy światła.   Światło staje się jaśniejsze, oczyszczając waszą czakrę gardła i zabierając was do przestrzeni światła Stwórcy.  Niech wasz umysł poprosi o to, aby wasze czakry gardła i serca złączyły się w jedno w prawdziwym przejawie Stwórcy, a potem po prostu obserwujcie bez oczekiwań.

Wasza czakra gardła jest ważnym punktem wyrażania się energii waszej istoty i będąc ściśle połączona z waszym sercem i duszą działa jako znaczący przejaw aspektu Stwórcy, zawartego wewnątrz waszej istoty.  Wasza czakra gardła w naturalny sposób wibruje na częstotliwości prawdy, równoznacznej ze źródłem samoekspresji i boską świętą wiedzą.  Często uważamy, że to czakra serca czy też dusza zawiera olbrzymią wiedzę, ale czakra gardła jest w boski sposób połączona ze źródłem prawdy, którym jest Stwórca – tak samo jak wszystkie wasze czakry.  Czakra gardła zawsze obserwowała przejawy waszej duszy i serca, a także wyrażała mądrość umysłu, którą w sobie zawiera, a którą stanowią wspomnienia lub wzorce wibracji energetycznych, jakie przez nią przeszły. Co więcej, czakra gardła jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakie posiadacie dla wyrażania światła i mądrości Stwórcy na poziomie fizycznym.  Kiedy wychodzicie poza ziemskie wymiary, czakra gardła odgrywa mniejszą rolę w waszej rzeczywistości, chociaż dalej działa jako przejaw energii, ale również i jako wzmacniacz energii serca i prawdy, która promieniuje z wewnątrz.  Ważne jest uznanie obecności waszego ciała fizycznego oraz waszych czakr, gdyż będą się one zmieniać w miarę jak się rozwijacie i przechodzicie przez kolejne wymiary, przystosowując się do potrzeb dalszej ekspresji waszej istoty.

Czytaj także:  Medytacja orbity mikrokosmicznej

Choć aktywacja czakry serca jest sprawą fundamentalną w tym najświętszym czasie, istnieje również potrzeba skupienia się na aktywacji czakry gardła, gdyż na poziomie fizycznym serce może się wyrazić tylko do pewnego stopnia.  Czakra gardła jest narzędziem dalszego czy też wzmocnionego fizycznego wyrazu miłości i prawdy serca.  W rzeczy samej nadchodzi czas, aby te dwie czakry działały razem, jako jedność.  Nawet jeśli nie mówicie czy nie wydobywacie z siebie dźwięków, istnieje pewna stała wibracja, podobna do niesłyszalnego dźwięku, który promieniuje z waszej czakry gardła.  W zależności od tego, na czym się skupiacie, wibracja waszej czakry gardła może pochodzić z umysłu, z czakry serca, a nawet naśladować wibrację waszego ciała fizycznego.  Jeśli czakry serca i gardła działają razem, wtedy czakra gardła wypromieniowuje wibrację, która jest taka sama jak wibracja czakry serca, tym samym w olbrzymim stopniu zwiększając przestrzeń, obecność i moc czakry serca.  Czakra serca staje się bardziej rozległa i zdolna jest wyrażać wielką obfitość miłości i mądrości, jeśli wspiera ją czakra gardła, która umie wyrażać dźwięk czy wibrację czakry serca w postaci podobnej do nieustannego brzęczenia, w ten sposób tworząc podwójny przejaw energii serca.  Czakra serca potrafi stworzyć fizyczny wyraz dla energii, jakie w sobie zawiera, ale czakra gardła jest w stanie wywrzeć natychmiastowy silny wpływ na waszą rzeczywistość fizyczną oraz rzeczywistość innych ludzi.  Ma ona możliwość przejawienia i wzmocnienia energii czakry serca w większej skali.

Jest to czas, gdy wibracja miłości Stwórcy jest tak kluczowa i powinna zostać przez was rozpoznana jako źródło istniejące wewnątrz waszej istoty, a wszystko, co może ją wzmocnić czy też powiększyć przepływ waszej wibracji miłości, jest sprawą priorytetową.  Celem istot światła z planów wewnętrznych oraz Stwórcy jest stworzenie na Ziemi ery miłości.  W rzeczy samej proszą oni, abyście rozpoznali bogactwo miłości, jakie posiadacie, a także abyście uświadomili sobie wasze cudowne zdolności wyrazu.  Aby zamanifestować miłość trzeba się skupić tylko na dwóch rzeczach: rozpoznać, że posiadacie w sobie obfitość miłości, i uświadomić sobie, że jesteście pewnego rodzaju maszyną do wyrażania i przejawiania się, macie bogate i różnorodne sposoby wyrażania i doświadczania miłości waszego serca i Stwórcy na Ziemi.  Życzymy wam, żebyście radowali się tą świadomością, ponieważ ona naprawdę was wyzwala, dzięki przewodnictwu woli Stwórcy ofiarowując wam wolność wyrażania siebie bez ograniczeń; nie istnieje większe doświadczenie czy osiągnięcie.  Wasz czakra gardła w tym czasie posiada klucz otwierający boską ekspresję waszego serca i duszy, tym samym je uwalniając, aby mogły istnieć poza wszelkimi ograniczeniami.  Wasza czakra serca czeka na tę swobodę wyrażania się, czeka by zrodzić falę miłości, która jest większa, niż tego kiedykolwiek doświadczyliście.

Czytaj także:  Lekcja 10

Z punktu widzenia Arkturian, gdy obserwujemy waszą czakrę gardła, widzimy ją jako ustawione w pionie oko.  Gdy w nie zajrzycie, zabierze was ono dokładnie do punktu waszego początku – nie jako duszy, ale jako Stwórcy.  Jest to unikalne połączenie, podobne do pępowiny, łączącej was z początkami Stwórcy, nieustannie dzielące się energią siły życiowej i wsparcia, i utrzymujące połączenie ze źródłem. Czakra gardła często nie jest rozpoznawana jako połączenie z początkami Stwórcy, dlatego może zostać zablokowana czy zanieczyszczona poprzez brak połączenia z czakrą serca albo niższe wibracje świadomości umysłu.  Gdy pozwolicie czakrze serca połączyć się i stać jednością z czakrą gardła, doświadczycie głębokiego oczyszczenia czakry gardła, a to umożliwi jej powrót do naturalnego stanu istnienia i utrzymywanie boskiego połączenia z początkami Stwórcy.  Jest to jeden z powodów, dla których czakrę gardła można uznać za pewnego rodzaju wzmacniacz, gdyż dzięki swemu połączeniu z prawdą powiększa ona każdą wyrażaną energię albo nasyca ją najpotężniejszą prawdą, aby zapewnić jej zamanifestowanie czy też wyrażenie się.

Anthena Arcturus, 7.9. 2012

Przetłumaczyła Wika

źródło: http://www.omna.org/07-09-12-Anthena.html

 

Kliknij i oceń

Shopping cart