Skip to content

Czakra siódma – czakra korony

czakry - czakra korony

Czakra KORONY – CZAKRA Ciemieniowa

W tekstach Jogi najczęściej jest opisywana jako kwiat lotosu o tysiącu płatków. Umieszczona jest ona na czubku głowy, świeci kolorem fioletowym, białymi złotym.
Nazywana jest Czakrą Ciemieniową, Czakrą Lejem (zwróconym ku górze). Przez rozwój tej czakry osiągamy poziom doskonałości duchowej. Jest kanałem wyższych energii. Pod jej wpływem pozostałe czakry zaczynają wirować na wyższych częstotliwościach. Wypełnia się jako ostatnia czakra i wysyła wówczas na zewnątrz energię tworząc koronę czystego światła.
Gdy ośrodek Sahasrara zostanie obudzony, człowiek doświadcza ponownego połączenia ze Wszystkim i każdą rzeczą zawartą we Wszystkim.

Zarządza centralnym układem nerwowym, szyszynką,  mózgiem. Wybalansowana wnosi spokój, doskonałą równowagę, czujemy opiekę sił wyższych. Rozwija wewnętrzną wiedzę, intuicję, daje dostęp do kronik Akashy. Jest bramą kosmiczną, połączeniem z najwyższym źródłem.

Trzecie wrota do Pustki Buddy.

Pełne otwarcie to: piękno, szczęśliwość, prostota, prawda, rzeczywistość, światłość, czystość

Przyporządkowany gruczoł: Szyszynka

Szczyt ludzkiej głowy mieści siódmą czakrę, tzw. czakrę korony. Ten dynamiczny ośrodek łączy fizyczny układ nerwowy z umysłem kosmicznym
Ludzki układ nerwowy kontroluje i koordynuje wszystkie organy i struktury ciała, służąc jako odbiornik radiowy wewnętrznych i zewnętrznych sygnałów; w gruncie rzeczy, czakra ta rozciąga się od waszego mózgu w eter za pomocą zwiewnych wstęg złotych nici – kodowanych światłem włókien, łą­cząc was z innymi warstwami rzeczywistości.
Lekcje związane z tym ośrod­kiem są wieloaspektowe. Zasadniczo dotyczą one utrzymania najwyższej równowagi prawości, której wymagają podróże pomiędzy rzeczywistością fizyczną i niefizyczną. Każdy ośrodek energetyczny działa w harmonii z po­zostałymi, a otwarcie umysłu i serca na rozważenie większych możliwości dodaje natychmiast przestrzeni umożliwiającej tętniącym energiom ko­smicznym wniknięcie w twe ciało i umocnienie twego życia.

CZAKRA KORONY

Znajduje się na czubku głowy, czyli na ciemieniu. Sprawuje kontrolę nad mózgiem i jest ośrodkiem wyższej świadomości buddycznej, czyli kosmicznej. Jest też ośrodkiem wyższej intuicji. Kiedy ta zdolność buddyczna jest w pełni rozwinięta, objawia się jako „bezpośrednia wiedza czy postrzeganie”. Człowiek o czymś wie bez konieczności badania przedmiotu. Wiedzę uzyskaną w ciągu kilku minut dzięki zdolności buddycznej trzeba by wyrażać słowami przez kilka tygodni, a nawet miesięcy. Człowiek mający tylko zwykłe umiejętności umysłowe będzie musiał długo zmagać się z danym problemem, podczas gdy ktoś dysponujący choćby częściowo rozwiniętą świadomością buddyczną błyskawicznie zrozumie zagadnienie i znajdzie możliwe rozwiązania. Zwykłej zdolności umysłowej użyje on później do sprawdzenia słuszności tych rozwiązań i do ich „zmaterializowania”.
Niestety, nasz współczesny system edukacji nie zachęca do rozwijania myślenia buddycznego, czyli wiedzy bezpośredniej, ponieważ mówi się, że rozwiązania czy wnioski osiągnięte tym sposobem pojawiają się „bez udziału rozumu”, że postrzeganie bezpośrednie czy intuicja pozbawione są logiki i racjonalności. To prawda, że zdolność buddyczna wykracza poza logikę. Przewyższa ona logikę i racjonalne myślenie.
Zwykłe zdolności umysłowe można porównać ze ślepcem, a zdolność buddyczną z człowiekiem widzącym. Ślepiec, chcąc mieć jakieś pojęcie o kształcie słonia, musi spędzić mnóstwo czasu na dotykaniu tego zwierzęcia i na próbach stworzenia jego obrazu za pomocą dedukcji oraz syntezy zgromadzonych informacji. Osoba widząca od razu poznaje kształt słonia. Zrozumienie istoty zagadnienia uzyskane dzięki świadomości buddycznej płynie z natychmiastowego i bezpośredniego porównywania lub postrzegania, nie zaś z długotrwałego studiowania i żmudnego procesu indukcji czy dedukcji.

Czakra korony jest także ośrodkiem boskiej, czyli uniwersalnej, miłości, jak również ośrodkiem realizacji ducha, czyli oświecenia. To punkt, przez który dostaje się do ciała energia duchowa. Jeśli czakra korony jest wysoko rozwinięta, wokół głowy wytwarza się złota aureola. Taki złocisty nimb mają nad głową święci wszystkich religii.

Funkcja

Czakra korony jest siedzibą najwyższej doskonałości w człowieku. W niektórych ocalałych pismach przedstawiona jest jak gdyby unosiła się nad głową. Mieni się wszystkimi kolorami tęczy, jednakże przeważającym kolorem jest fiolet. Zewnętrzny kwiat czakry składa się z 960 płatków. W jego wnętrzu znajduje się drugi kwiat z 12 płatkami, świecący białym, przenikniętym przez złoto światłem.
Podobnie jak w bezbarwnym świetle jednoczą się wszystkie kolory spektrum, tak w najwyższej czakrze jednoczą się energie wszystkich dolnych centrów. Czakra korony jest źródłem i punktem wyjścia dla manifestacji wszystkich pozostałych energii czakr. Poprzez tę czakrę jesteśmy związani z pozbawionym właściwości i formy Boskim Bytem, który zawiera w sobie w sposób nieprzejawiony wszystkie formy i właściwości.
Jest to miejsce, w którym jesteśmy w domu. Stąd zaczyna się nasza życiowa droga i tutaj wracamy na końcu naszego rozwoju. Tutaj żyjemy i doświadczamy nas w Bogu, stajemy się jednością z Boskim początkiem, z którego wyszliśmy. Nasze osobiste pole energetyczne jest tu stopione z uniwersalnym polem energetycznym.
To, co przedtem pojmowaliśmy intelektualnie, a potem intuicyjnie, staje się teraz doskonałym zrozumieniem. Poznanie, które osiągamy przez czakrę korony, wychodzi daleko ponad wiedzę, otrzymaną dzięki trzeciemu oku, ponieważ tutaj nie jesteśmy już oddzieleni od obiektu postrzegania. Przeżywamy różnorodne formy wyrazu Stworzenia, do których między innymi należy nasze ciało, jako grę Boskiej Świadomości, z którą staliśmy się jednością.
Droga ku rozwojowi najwyższej czakry zaznaczana jest poprzez fioletowe promieniowanie. Fiolet jest kolorem medytacji i oddania. Podczas, gdy na pobudzenie sześciu dolnych centrów energetycznych możemy sami konkretnie wpłynąć, to w przypadku czakry siódmej możemy się tylko otworzyć i stać się „naczyniem”.
Poprzez rozwój siódmej czakry rozwiązują się ostatnie ograniczające blokady w pozostałych czakrach i ich energie zaczynają wibrować w najwyższych dostępnych im częstotliwościach. Każda czakra staje się lustrem Boskiego bytu na swoim właściwym poziomie i wyraża najwyższy, będący w jej dyspozycji, potencjał.
W momencie, gdy czakra korony jest doskonale rozbudzona, kończy się jej zadanie przyjmowania energii kosmicznych. Teraz ona sama wysyła energię na zewnątrz, przy czym kielich jej kwiatu kieruje się na zewnątrz i tworzy ponad głową koronę czystego światła.

Czytaj także:  Medytacja z czakrami, kryształami i życzeniem.

 

Diagnozowanie

 

Działanie harmonijne

W czakrze siódmej nie ma blokad energetycznych. Może ona być tylko mniej lub więcej rozwinięta.
Podczas otwierania się czakry korony coraz częściej będziesz przeżywał chwile, w których oddzielenie między twoim wewnętrznym bytem a zewnętrznym życiem zostanie zniesione. Twoja świadomość stanie się doskonale cicha i głęboka. I w tej ciszy przeżyjesz twoją właściwą istotę jako wszechobecny, czysty byt, w którym egzystują wszystkie rzeczy.
Wraz z postępującym rozwojem czakry korony przeżycia te pojawiają się coraz częściej i są doświadczane coraz jaśniej, aż do momentu, gdy stają się permanentną rzeczywistością. Jeśli twoja istota jest dojrzała, może osiągnąć ostateczne oświecenie prawie natychmiast i nie ma już wtedy możliwości regresu w twoim rozwoju. Ogarnia cię wtedy uczucie, jak gdybyś obudził się z długiego snu i dopiero teraz zaczął żyć w rzeczywistości. W drodze tej stałeś się „pustym naczyniem”, które teraz wypełnił aż po brzegi Boski byt. Wiesz, że jest to twoja właściwa istota i jedyna stała rzeczywistość. Twoje indywidualne „ja” przekształciło się w ,ja” uniwersalne. W twoim działaniu urzeczywistniasz zamiar Stwórcy i światło, którym promieniujesz, otwiera serca wszystkich istot, wrażliwych na Boską obecność. Jeśli chcesz teraz coś wiedzieć, musisz się tylko nad tym skupić, ponieważ wszystko istnieje w tobie — w Boskim Bycie, z którym stałeś się jednością. Tak oto Stworzenie jest grą, spełniającą się w nieograniczoności twojej własnej świadomości.
Rozpoznajesz, że nawet gęsta materia jest niczym innym jak myślową formą Boskiej Świadomości i w związku z tym nie istnieje w sensie ścisłym. Wszystko, co do tej pory uważałeś za rzeczywistość, stało się tym samym iluzją. Przeżywasz największą pustkę, jednak ta pustka jest identyczna z największą pełnią, ponieważ jest ona życiem w swojej czystej esencji. Ta Boska energia życia jest czystą szczęśliwością.
W latach, w których w związku z cyklami życia pojawia się szczególna otwartość na energię czakry korony, otrzymujesz szansę osiągnięcia w ramach twojego dotychczasowego rozwoju głębi poznania i pełności, która dotąd nie wydawała d się możliwa. Medytacje i uczucie oddania Bogu mogą dać ci większe niż w innych okresach wglądy w twoje Boskie pochodzenie i wywołać przeżycia jedności. Powinieneś wykorzystać tę okazję i pójść do wnętrza bardziej niż kiedy indziej.
Za interesujący uważamy w związku z tym fakt, że ciemiączko niemowlęcia otwarte jest jeszcze w ciągu pierwszych 24 miesięcy jego życia. Dzieci żyją w początkowym okresie swego żyda na Ziemi w świadomości niepodzielnej jedności.

Czytaj także:  Lekcja 8

Skutki relatywnie dużego zaniknięcia czakry siódmej

Jak widzieliśmy, otwarcie i harmonizacja opisanych już dotąd czakr może dać pełnię wiedzy, doświadczeń i zdolności. Jednak bez otwarcia czakry korony ciągle masz uczucie oddzielenia od pełni bytu i nie jesteś w pełni wolny od strachu. Ten strach podtrzymuje resztę blokad w czakrach. Nie mogą rozwinąć one bogactwa swoich możliwości. Poszczególne energie nie wibrują w pełnej harmonii z zamiarem Stwórcy, co powoduje brak harmonii również pomiędzy nimi samymi.
Jeśli w latach rozwoju czakry korony nie otwierasz się na wiedzę duchową, to mogą w tym czasie wystąpić uczucia niepewności i bezcelowości. Powinieneś odczytać je jako wskazówkę skłaniającą do zwrócenia się ku wnętrzu. Możliwe, że nastąpi pewne zwątpienie w sens twojego dotychczasowego życia. Również strach przed śmiercią zaistnieje wyraźniej w twojej świadomości. Być może spróbujesz stłumić te uczucia, uciekając w aktywność lub przyjmując na siebie nowe odpowiedzialne zadania, aby udowodnić swoją niezbędność. Często zdarza się, że ludzie w tym stadium ściągają na siebie choroby, które zmuszają ich do spokoju. Jeśli zlekceważysz te informacje, prawdopodobnie zatrzymasz się w swym dalszym życiu na formach zewnętrznych i ograniczeniach własnego ,ja”.

Wpływ na ciało fizyczne

Czakra ciemieniowa. Jest położona na czubku głowy. Ma 960 zewnętrznych i 12 wewnętrznych płatków, a więc ma dwa zestawy płatków. 12 wewnętrznych płatków zawiera głównie złotą pranę, a 960 zewnętrznych płatków zawiera następujące prany: jasnofioletową, niebieską, żółtą, zieloną, pomarańczową i czerwoną. Przednia czakra sercowa wygląda tak, jak 12 wewnętrznych płatków czakry ciemieniowej. Czakra ciemieniowa jest miejscem, przez które boska energia – czyli olśniewająca fioletowa energia praniczna, wchodzi do ciała.

Czakra ciemieniowa jest ośrodkiem wyższej świadomości Buddy czyli wyższej świadomości kosmicznej. Świadomość Buddy to pojmowanie rzeczy nie metodą długotrwałego badania ani indukcyjnego lub dedukcyjnego rozumowania, lecz wskutek bezpośredniego wglądu lub percepcji. Można to także nazwać świadomością Chrystusową. Człowiek ze świadomością Buddy odczuwa jedność ze wszystkimi istotami i znajduje się w komunii z Bogiem. To właśnie w świadomości i chrystusowej otacza wszystkie istoty czułą miłością.

Czakra ciemieniowa kontroluje i energetyzuje szyszynkę, mózg i całe ciało. Jest to jedno z głównych miejsc, przez które prana wchodzi do ciała. Zasilanie czakry ciemieniowej powoduje napełnienie całego ciała energią, tak jak wlewanie wody przez lejek powoduje napełnienie butelki. I dlatego niektórzy uzdrowiciele energetyzują tę właśnie czakrę, mimo że chore miejsce znajduje się gdzie indziej. Jej nieprawidłowe funkcjonowanie objawia się dolegliwościami związanymi z niedomaganiem szyszynki i mózgu. Mogą do nich należeć różne somatyczne i psychiczne choroby.
Możliwe jest zasilanie całego ciała za pośrednictwem następujących czakr: ciemieniowej, czołowej, adźni, tylnosercowej, splotu słonecznego, pępkowej, śledzionowej, podstawowej, dłoniowych i podeszwowych. Cierpiącą część ciała można energetyzować bezpośrednio lub poprzez najbliżej położoną czakrę. Niektórzy terapeuci używają dalej położonych czakr. Na przykład do leczenia serca lub bólów brzucha zajmują się czakrami ciemieniową i adźnią. Łatwo stąd wywnioskować, że istnieje wiele możliwych sposobów uzdrawiania we wszystkich rodzajach dolegliwości. Podstawowe jednak zasady pozostają zawsze takie same. Są to: oczyszczanie i zasilanie energią.
Miejsca nakłuwane w akupunkturze oraz czakry są to bramy, którymi prana wchodzi i wychodzi z ciała. Kiedy energetyzujemy czakrę leżącą najbliżej cierpiącej okolicy, wtedy prana ma łatwy i bezpośredni do niej dostęp. Inaczej jest, gdy zasilamy wprost chorą okolicę, bez pośrednictwa czakry. Wówczas chora część ciała odrzuca (filtruje) pewną ilość przekazywanej prany, a proces zasilania wydłuża się i pochłania więcej energii.
Do energetyzowania całego ciała używa się czakry splotu słonecznego, gdyż położona jest pośrodku tułowia, w sąsiedztwie wielu ważnych narządów. Czynność tę należy wykonywać powoli i delikatnie. Za długie lub zbyt mocne zasilanie może spowodować trudności w oddychaniu.

Czytaj także:  ✨ Wycinek z Naszego Kursu online: Szkoła Świadomości Czakr! 🌀💖

Oczyszczanie i pobudzanie

 

Przebywanie w naturze

Bezgraniczna dal, bliskość nieba i oderwanie się od wydarzeń twojego osobistego życia, które możesz przeżyć na samotnym szczycie wysokiej góry, najlepiej nadają się do wsparcia otwierania czakry korony.

Terapia dźwiękiem

Forma muzyczna: Muzyką dla czakry korony jest cisza. W ciszy cała nasza istota jest w najwyższym stopniu czujna i gotowa na przyjęcie Boskiego dźwięku, który rozbrzmiewa w całym Stworzeniu, i który przedstawia siłę miłości i harmonii we wszystkich przejawionych formach. Ale też każda muzyka, prowadząca i przygotowująca dę do ciszy, jest odpowiednia dla czakry korony.
Samogłoska: Czakrę korony otwiera dźwięk „m”, traktowany w Indiach jako samogłoska. Intonuje się go na nucie H gamy. Dźwięk ten jest jakby wszechobecny, bez granic i bez struktury. Reprezentuje on niepodzielną jedność, czystą, nieuformowaną i nieograniczoną świadomość, w której ukryte są wszystkie formy.

Mantra: OM

Terapia kolorem

Fiolet i biel otwierają i rozszerzają czakrę korony.
Barwa fioletowa powoduje transformację umysłu i duszy i otwiera je na wymiary duchowe. Likwiduje ograniczenia i może cię wprowadzić w przeżycie kosmicznej jedności.
Barwa biała zawiera w sobie spektrum wszystkich barw. Integruje ona przeróżne poziomy życia, łącząc je w nadrzędną całość i otwiera duszę na Boskie światło, poznanie i uzdrawianie.

Terapia kamieniami szlachetnymi

Ametyst: Czerwony ogień aktywności i niebieskie światło wrażliwości ciszy i przestrzeni jednoczą się w ametyście w pewną nową siłę. Daje on spokój, w którym odchodzą lęki i dysharmonie, udziela ufności i oddania wobec sił Wszechświata. Kieruje ducha ku nieskończoności, wspiera medytację i inspirację.
Kryształ górski: Kryształ górski wprowadza człowieka w większą całościowość, która harmonijnie jednoczy w sobie wielobarwną różnorodność życia. Wnosi on przejrzystość i światło w umysł i w duszę, wspierając poznanie duchowe. Pomaga duszy jednoczyć się z Wszechduszą. Ponadto rozpuszcza blokady i spiętrzenia oraz daje ochronę i nową energię.

Terapia zapachowa

Terapia zapachowa
Drzewo kadzidłowe: Nie przypadkowo olejek uzyskiwany z serca drzewa kadzidłowego jest klasycznym środkiem zapachowym w obrzędach religijnych. Jego zapach działa uwznioślająco na duszę i umysł oraz oczyszcza atmosferę. Pozwala zapomnieć o codzienności, pogłębia wiarę i wynosi duszę na poziom, na którym może ona stać się naczyniem dla Boskiego Światła.
Lotos: Kwiat lotosu jest na Wschodzie symbolem piękna i duchowej doskonałości. Zakorzeniony w mule, podnosi się ze swoim kwiatem wysoko ponad niego. Podobnie żyje w świecie człowiek doskonały. Jego prawdziwa istota, nietknięta przez świat, pozostaje jednakże w jedności z Bogiem. Promieniują z niego światło i harmonia, rozszerzając miłość, radość i poznanie w świecie. Wszystkie te posłania niesie w sobie zapach lotosu. Prowadzi on wrażliwą i gotową duszę na drogę do jedności z Bogiem.

medytacja Sahasrary

Na poziomie czakry korony żadna medytacja nie jest możliwa. Jeżeli czyjaś świadomość lokuje się w tej czakrze, osoba ta przestaje istnieć jako odrębny byt, lecz staje się jednością ze Wszystkim.


mudra  – klucz do czakry SAHASRARA

mudra sahasraraTechnika wykonania: obie dłonie swobodnie połączone ze sobą częściami wewnętrznymi. Palce rozluźnione, lekko przylegające do siebie. Ręce ułożone nad głową, palcami w górę.

Wskazania:

  • wykonujemy po wszystkich ćwiczeniach w celu osiągnięcia harmonii.


Źródła:
Księga czakr 
Shalila Sharamon i Bodo J. Bagiński
Stara Sztuka Uzdrawiania Choa Kok Sui
Praniczne uzdrawianie kolorami Choa Kok Sui
Leczenie psychiki za pomocą energii naturalnych Choa Kok Sui
Ścieżka Mocy Barbara Marciniak
Joga małych palców – Mudry Alicja Przystasz-Dulba
obrazek jantry – landsofwisdom.com

Kliknij i oceń

Shopping cart