Skip to content

o 3 Oku słów parę

Trzecie Oko jest organem Ciała Świetlistego (Light Body), które możemy równie dobrze nazwać Ciałem Energetycznym lub Eterycznym. Celowo unikam terminu Ciało Astralne, gdyż za bardzo kojarzy się ono z ideą poszczególnych warstw i wymiarów (możesz stać się wieloma istotami astralnymi przebywając w rożnych wymiarach głownie poprzez zmianę swej świadomości; będąc w ciele astralnym możesz wchodzić w inne byty; ciało astralne tworzy formę, która może ulec zmianom). Znaczenie oryginalne słowa „astralne” odnosi się do opisu światła podobnego do światła gwiezdnego lub światła luminescencyjnego. Kiedy mówimy Ciało Świetliste odnosimy się tylko do Ciała Świetlistego. Ciało Świetliste posiada gęstość podobna konsystencji chmuro-podobnej świetlistej pary. Światło to nie jest silnym światłem widocznym w spektrum światła (widocznego gołym okiem) pola elektromagnetycznego. Jest natomiast widoczne z punktu widzenia 3 Oka. Można je łatwo rozpoznać – jest to kontur energetyczny naszego ciała, koloru białego wewnątrz, ze złotawą otoczka na zewnątrz.

Kiedy 3 Oko jest otwarte, ma ono dostęp do warstw i wymiarów Duszy (Soul). Gdy mówimy o Duszy mamy na myśli Duszę będącą pamięcią Ciała Świetlistego. Pamięć ta zawiera w sobie przeszłość, przyszłość oraz równoległą teraźniejszość, coś, co niektórzy nazywają czasem. Chociaż czas nie jest skonstruowany po to, by krążyć wokół wskazówki zegara czy też tykać na ekranie zegarka cyfrowego, przypomina trochę kompas, który wskazuje nam kierunek, w jakim zamierzamy podróżować.

Oko to Wrota (Portal) do wielowymiarowości wszechświata, które możemy też nazwać Czasoprzestrzenią. Poprzez te Wrota możemy wejść do innego wymiaru po to, by dostać się w zamierzone miejsce Czasoprzestrzeni.

Wielu ludzi doświadczyło tego częściowo poprzez sny i wizje. Niemalże w każdej pierwotnej kulturze znajdziemy wiele technik otwierania 3 Oka (np. przy użyciu kryształów, głębokiej medytacji, technik oddechu, jogi czy luster), rzadko kiedy natomiast znajdziemy rady jak się po drugiej stronie zachować i poruszać i jaki jest cel takowych wypraw. W tym celu przydatne jest dostrajenie swego 3 Oka z pomocą drugiej osoby (np. nauczyciela duchowego, zaufanego i znającego się na rzeczy przyjaciela), co pozwala na więcej swobody w podejmowaniu decyzji i bezpieczeństwo podczas pracy po drugiej stronie. Ćwiczenia w samotności niezwykle cenne, ale może nadejść chwila, gdy osoba przewodnika – kogoś kto pomoże nam świadomie doświadczać podróży wielowymiarowych – będzie nam potrzebna, aby utrzymać ten stan (a nie np. zasnąć). Wielu ludzi ćwiczących swe 3 Oko poznaje niezliczoną ilość pomocników po drugiej stronie (słysząc ich, czując lub widząc) – byty niematerialne, które nas uczą np. jak pokonywać strach, pozbywać się swych blokad, pomagają w poznaniu praw panujących we wszechświecie i naszym ciele energetycznym itd. Istoty te nie zawsze są całkowicie przyjazne, dlatego przy takich spotkaniach zachęca się do kierowania własną intuicja i czystymi intencjami.

Czytaj także:  Śnienie które tworzy Ciebie - medytacja z Jaźnią poza czasem

Dostrajanie 3 Oka przypomina oczyszczanie obiektywu aparatu fotograficznego. W ten sposób, uwalniamy 3 Oko z blokad i gruzów, pozostałości przeszłej, teraźniejszej i przyszłej życiowej traumy. Gdy uaktywnimy nasze 3 Oko, staje się ono bezpośrednim percepcyjnym organem komunikacyjnym pomiędzy Ciałem Świetlistym a Ciałem Fizycznym.

Kiedy Ciało Eteryczne zostało zniszczone i nie potrafi już przekazywać informacji pomiędzy licznymi punktami energetycznymi w naszym ciele, w miejscach w których Ciało Świetliste powinno się scalać i być przymocowane do Ciała Fizycznego, zaleca się prace nad Ciałem Świetlistym. Punkty te możemy nazwać kanałami, które są niczym innym jak miejscami gdzie podłącza się energie – podobnie jak w układzie elektronicznym. Kanały owe, czy tez punkty, są podobne do eterycznego zarysu/konturu Ciała Fizycznego (wiele z punktów zostało zaobserwowanych w ciele fizycznym przy pomocy pracy z akupunkturą , np. meridiany).

Praca nad 3 Okiem aktywuje, dostraja i oddziaływuje na sny, świadome sny, wizje, doświadczenia wychodzenia z ciała i śmierci klinicznej oraz niezliczoną ilość innych – rzadziej spotykanych – doświadczeń mistycznych. Podczas sesji dostrajania 3 Oka, jaka proponuje Jodell, ludzie doświadczają między innymi: spotkań z ukochanymi zmarlymi, przewodnikami duchowymi, istotami wielowymiarowymi; doświadczają tunelu prowadzącego do Białego Światła i innych wymiarów; aktywują i dostrajają swe Ciało Świetliste dla potrzeb własnej ewolucji duchowej, która wymaga większych umiejętności psi (po to np. aby zwiększyć swoje umiejętności uzdrawiania czy poszerzyć twórcze talenty ).

W przeróżnych kulturach i tradycjach, zgodnie z tradycją Ludów Pierwotnych, aktywacja i dostrojenie 3 Oka były i są procesami inicjacji dla Osób Pracujących z Ciałem Świetlistym. Praca nad i w Ciele Świetlistym jest dla tych, którzy zainteresowani są działaniami na rzecz pokoju na naszej planecie. Praca Jodell nadzorowana jest przez przewodników duchowych osób, które ją samą „dostrajają”, a wiec nie ma konfliktu miedzy Misja Życiowa DOLFINY a misją osoby otrzymującej pomoc (DOLFINA to imię Duszy – Soul Name Jodell, a poznała je w jednej ze swych wizji, gdy będąc w Ciele Świetlistym otrzymała list zaadresowany do niej jako Dolfina a opisujący misję jej Duszy. Wspomnę tylko, że Jodell poznała proces otwierania 3 Oka na własnej osobie – doświadczając od dzieciństwa wizji i nauk po Drugiej Stronie). Wybór neutralnego nauczyciela, który nic nam nie narzuci podczas tak subtelnej i wpływowej pracy, gdzie nie ma różnicy pomiędzy intencją, myślą, słowem i czynem, jest bardzo ważny – ponieważ stawiamy na szali naszą otwartą Duszę. Nauczyciel taki powinien być pozbawiony osobistych ocen, blokad emocjonalnych, uprzedzeń do poszczególnych ludzi czy też innych istot lub ich systemów wierzeń itd. Myśli i uczucia dostrajającego nie mogą powodować konfliktu z tym, do czego dąży Ciało Świetliste osoby, która próbuje je aktywować w Ciele Fizycznym. Tak więc kierujący energią przewodnik musi pozbyć się swych własnych blokad, aby z czystymi intencjami pracować z energią studenta.

Czytaj także:  🌟 Czakra Korzenia - Fundament Twojego Wewnętrznego Ładu! 💫🌳

Podczas pracy z ludźmi przy otwieraniu ich 3 Oka napotykamy z Jodell przeróżne stopnie jego otwarcia. Niektórzy ludzie zdolni są zaakceptować ten proces już podczas krótkiej sesji, ponieważ są na pewnym poziomie otwarcia (gotowości) ich Duszy, kształtowanego przez wiele wcieleń. Tak wiec niektórym wystarcza 15 – 20 min aby doświadczyć Białego Światła lub zobaczyć siebie w Ciele Świetlistym. Większość jednak otwiera je miarowo, powoli, jakby ucząc się przejmować kontrolę nad tym ważnym procesem (dzięki niemu staniemy się świadomi transformacji jaka wydarzy się podczas naszej śmierci – jak potrafi robić a o czym nie naucza – Dalej Lama, który posiada na tyle skupioną uwagę, że potrafi świadomie wcielać się w konkretne osoby). Jeszcze inni mają niesamowicie ekscytujące otwarcie w trakcie pracy z Jodell, ale potem zamykają się i nie mają do niego dostępu przez kolejny okres czasu. Zazwyczaj ludzie ci nie są przygotowani na takie gwałtowne otwarcie 3 Oka i potrzebują więcej praktyki i wiedzy potrzebnej do tego jak używać swego 3 Oka i pozostawiać je otwartym – o czym uczą się, z pomocą Jodell, na jej kursach. Oprocz jej cudownych kursow – na które nie każdy przecież będzie miał szanse się dostać i skorzystać z obecności jej pomocnej i skupionej energii – istnieje wiele technik pochodzących z różnych kultur, a mówiących o tym jak je otworzyć. Jednakże zabierając się za prace nad nim, musimy sobie zdawać sprawę z wagi tego przedsięwzięcia. Jest wielu ludzi, którzy maja swe 3 Oko otwarte i robią wszystko, aby je zamknąć – praca z 3 Okiem, czy to z kontrolowaniem nadmiaru informacji, które przez nie wpływa, czy też z powolnym jego otwieraniem, to praca na całe życie (może i niejedno).

Oko jest bardzo wrażliwe, czułe i delikatne, dlatego łatwo oddziałują na nie nasze humory, to co pijemy, jemy, także branie różnych środków farmaceutycznych, czy narkotyków. Ludzie wrażliwi, których 3 Oko jest non-stop otwarte, są przez większość czasu pobudzeni. Tak wiec często hałas powodowany przez TV, radio czy inne przyrządy elektromagnetyczne powoduje, że czują się poirytowani. W takim przypadku, 3 Oko blokuje się i zamyka ze względu na za silne bodźce – przegrzanie/przeładownie zmysłów. Stresuje to Ciało Świetliste, gdyż zniekształca to system komunikacyjny Duszy (co powoduje choroby – blokady energetyczne w Ciele Energetycznym a później Fizycznym, czyli zatory w kanałach odzwierciedlone później w Ciele Fizycznym).

Czytaj także:  Czakra trzecia - czakra splotu słonecznego

Umiejętność praktycznego wykorzystania 3 Oka pozwala osobie na obserwacje różnorodności własnej wrażliwości oraz pozwala zrozumieć to jak możemy poradzić sobie z dynamika wzajemnie na siebie oddziałujących ciał nie fizycznych i fizycznych. W kulturach pierwotnych, np. plemionach Aborygenów, sny i wizje z czasu snu i innych stanów świadomości, były, i są kluczowymi częściami ich kultury i istoty. Od najwcześniejszego okresu trenuje się dzieci, aby potrafiły dostrzegać informacje zawarte w snach i wizjach i umiały zintegrować je z życiem codziennym.

Kiedy 3 Oko jest na właściwym miejscu (dostrojone w ciele fizycznym i energetycznym) odczuwamy wrażenie jakbyśmy pływali w oceanie z energii. Odczucie takie pielęgnuje się poprzez wiele rożnych praktyk w zależności od kultury. Może to być modlitwa, medytacja, sztuka: malowanie, pisanie, śpiewanie, granie na instrumencie czy uprawianie sportu. Tak naprawdę to nie owe czynności powodują wyczucie 3 Oka, a raczej to właśnie 3 Oko wytwarza poczucie równowagi, skupienia, uwagi, koordynacji i wrażenia swobodnego przepływu informacji lub zdolności (tzw. wena twórcza) osoby praktykującej lub wykonującej daną czynność.

Oko odpowiedzialne jest za wolność wyboru natychmiastowego przemieszczenia się Ciała Świetlistego (gdy odczuwamy swe 3 Oko z każdą intencją następuje natychmiastowe działanie, przemieszczanie się; np. przebywając poza ciałem nie odczuwamy różnicy pomiędzy momentem myśli, intencją, że chce się powrócić do ciała fizycznego, a aktualnym w nim znalezieniem się ). Wynika z tego, że wolność osobista i twórcza kontrolowana jest przez umiejętne korzystanie z 3 Oka. Nauka o 3 Oku będzie Brama Wejściową do przyszłości naszej cywilizacji. Zmuszeni będziemy do zaakceptowania naszych Ciał Świetlistych jako ewidentnej części naszej Duszy, która jest odpowiedzialna za opiekowanie się naszą planetą Ziemią.

Jodell Bumatay

źródło http://free4web.pl/3/2,165585,420542,5446095,Thread.html

Kliknij i oceń

Shopping cart