Skip to content

Siedem grzechów głównych według Łazariewa.

Ukazały się na naszym rynku książki rosyjskiego badacza, jasnowidza i terapeuty Siergieja Łazariewa pt.”Diagnostyka karmy”. We wstępie do swojej pierwszej książki Autor zwraca się do czytelnika. „Drogi Czytelniku zanim zaczniesz czytać tę książkę ,sprawdź swój stan emocjonalny.Stanowczo odradzam jej czytanie, gdy odczuwasz obrazę, rozdrażnienie, albo wykazujesz inne negatywne emocje w stosunku do kogokolwiek lub czegokolwiek”. Muszę przyznać, że książka ta działa jak przysłowiowy papierek lakmusowy, albo jak kto woli czuły barometr mierzący stan naszych emocji, zadr, żalów i nierozwiązanych problemów. Od dawna żadna książka nie poruszyła tak bardzo mojej duszy. Uświadomiłam sobie ,że pominęłam lub zignorowałam kilka podstawowych kwestii, które mogą być istotne w rozwiązaniu moich własnych spraw. Wracając do pierwszych słów Łazariewa, należy podkreślić, że silne, negatywne emocje mogą być udziałem tych czytających, którzy nie uregulowali sobie życia w trzech ważnych sferach. Pierwsza i chyba najważniejsza, to nasze układy z rodzicami i z rodziną. Odrzucenie rodziców, żal, obraza i obwinianie za nasze prawdziwe i urojone krzywdy. Druga sfera, to sfera płciowości.
Niestety silniej dotyka ta sprawa kobiet, aniżeli mężczyzn. Kompleks płci, niepogodzenie się z jej
specyfiką i wzajemna rywalizacja. Wreszcie trzecia sfera, to religie i ich wartości. Nierozwiązane powyższe problemy, nie pozwolą czytelnikowi spokojnie przyjąć przesłania zawartego w książce.
A sam autor postrzegany będzie jako archaiczny fanatyk religijny i do tego jeszcze męski szowinista. Oczyszczone intencje wobec wspomnianych aspektów naszego życia, pozwolą przebrnąć przez tę książkę bez większych turbulencji. W zamian za to, otrzymamy ważne i usystematyzowane informacje, oraz inspiracje, aby spojrzeć na życie i naszą karmę z jeszcze szerszej perspektywy.

Co takiego szczególnego przekazuje nam Łazariew?
Przekazuje nam podstawowe, ale zapomniane prawdy. Przypomina o prawach rządzących wszechświatem oraz o naszym w nim miejscu. Ostrzega, że człowiek odszedł od respektowania tych praw. Zacznę jednak od faktu, że Łazariew zbadał i opisał w polu człowieka struktury, które zachowują i przenoszą pewne informacje z pokolenia na pokolenie.
Struktury, te nazwał stałymi grupami informacyjnymi. Człowieka postrzega jako bardzo złożony system informacyjno-energetyczny w którym ciało fizyczne i świadomość to zaledwie kilka procent w stosunku do warstw podświadomości. Zdrowie, charakter człowieka, a nawet jego los są określone przez struktury karmiczne. Organizm ludzki jest jednym systemem w którym zdrowie, los, charakter i psychika są nierozłączne. Łazariew zobaczył i opisał fenomen inny niż pole ciała fizycznego, nazwał go polem informacyjnym człowieka. Cała informacja o człowieku i stanie jego ciała jest zakodowana w tym polu Na tym odkryciu oparł swoją metodę uzdrawiania. Odszedł w niej od oddziaływania energetycznego na rzecz dokładnej diagnostyki, analizowania sytuacji i znajdowania praprzyczyny chorób, złego losu itd. Choroba jest czerwonym sygnałem dla człowieka, informującym ,że ten podąża niewłaściwą drogą. W związku z tym należy położyć szczególny nacisk, na uświadomienie sobie popełnionych naruszeń.

Czytaj także:  Niektóre tajemne wiadomości z koła tybetańskich mistrzów


Dalsze obserwacje i badania doprowadziły do odkrycia tych elementów, które nazwał systemem samoregulacji pola.
„System ten, to system zwrotnego związku z wszechświatem. Jego istota polega na tym, że dowolne działanie człowieka, dobre czy złe wraca do niego poprzez jedność informacyjno –energetyczną pola wszechświata.”Znajomo brzmi, ale jeszcze chyba nikt nie opisał tego tak dokładnie, nie stworzył podstaw i metody do pełnego uzdrawiania.
Dla mechanizmu samoregulacji pola nie istnieje pojedynczy człowiek. Jeśli zachodzi negatywny proces, który trzeba powstrzymać, to mechanizm blokowania tego procesu włącza się automatycznie. W obecnych czasach, szybkość tych procesów wzrosła na tyle, że człowiek zdąży zapłacić za swoje czyny zdrowiem swoim i swoich dzieci w jednym wcieleniu.
Dlaczego dzieci?
Łazariew wyjaśnia, że z pozycji człowieka wygląda to absurdalnie, ale na poziomie pola nie ma ludzi, są idee. Każdy człowiek jest zbiorem konkretnych programów. Mechanizm blokowania działa przeciwko niebezpiecznym dla świata negatywnym ideom i programom. Jeśli spotykają nas niepowodzenia, choroby psychiczne i fizyczne, to są one wymuszoną blokadą zaczynającego się rozpadu struktur duchowych, odpowiedzialnych za przetrwanie człowieka i jego potomstwa.
Co powoduje, że człowiek wysyła w świat negatywne idee i programy. Jakie są główne błędy
i przyczyny naruszenia przez człowieka harmonii z wszechświatem, czego następstwem są choroby, smutek i cierpienie.

Łazariew wymienia siedem najważniejszych, powtarzających się przyczyn na poziomie myśli, słów uczynków i zaniedbań.

Przyczyna pierwsza – obrażanie się. Obraza jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych naruszeń praw wszechświata. Najsilniej działa wzajemne obrażanie się na siebie rodziców i dzieci. Powoduje ona rozerwanie najsubtelniejszych struktur odp owiedzialnych za wzajemne, życzliwe relacje. Obraza, nienawiść, zawiść, to jedna z form zniszczenia człowieka i energetycznej napaści.

Przyczyna druga – zabicie miłości. Zanim zabije się człowieka, trzeba najpierw zabić miłość do niego. Łazariew twierdzi, że miłość do dzieci należy do największych uczuć wszechświata, a wyrzeczenie się jej poprzez rezygnacje z dziecka(np. aborcja), w kontekście relacji z ukochanym człowiekiem, prowadzi do poważnych negatywnych następstw. Równie ważna jest miłość do samego siebie.

Przyczyna trzecia -negatywne myśli, słowa. W momencie gdy o kimś myślimy, pojawia się energetyczne połączenie z tym człowiekiem. Każda negatywna myśl jest energetycznym atakiem i może wyrządzić krzywdę. Najbardziej niebezpieczna energetycznie może być obmowa kochanego człowieka, ponieważ stopień jedności na poziomie pola jest najwyższy pomiędzy kochającymi się ludźmi.

Przyczyna czwarta-wampiryzm. Łazariew określa go jako skomplikowane i poważne zagadnienie. Według niego jest to nie tylko powszechnie znane pobieranie energii, a przez to uszkadzanie powłoki pola. Jest to takie uszkodzenie subtelnej struktury pola, które może doprowadzić do zniekształcenia karmicznych linii losu, zdrowia i psychiki. Ludzie, którzy potrzebują energii denerwują i męczą swoją ofiarę, starają ją sobie podporządkować.

Przyczyna piąta-obraza na zmarłego.Także obrażanie się umierającego na zostawiany świat. Te negatywne obopólne uczucia powodują „sklejanie” się pól żywych i umarłych. Jest to naruszanie praw wszechświata. Łazariew wskazuje jak ważne w tym wszystkim są obrzędy religijne wszystkich kultur, które maja na celu rozłączenie tych pól i pomyślne przejście struktur pola zmarłego na odpowiedni poziom.

Przyczyna szósta –myśli samobójcze. Każda myśl samobójcza jest niebezpieczna nie tylko dla danego człowieka, ale i dla jego potomstwa. Program samozniszczenia formujący się w polu jednego człowieka, który długo zachowywał w myśli niechęć do życia, lub podejmował próby samobójcze, jest na tyle trwały, że przekazywany jest potomkom nawet do czterech pokoleń wstecz.

Przyczyna siódma- nieprawidłowe pożywienie oraz nieprawidłowe zasady towarzyszące spożywaniu posiłków.

To co powyżej to tylko malutki skrót bardzo szerokich i wnikliwych badań oraz działalności
terapeutycznej Łazariewa, przedstawionych w jego książce.
Zachodzi pytanie, co ma robić zwykły człowiek, aby zniwelować, uzdrowić, naprawić szkody
jakie poczynił w swoim polu i w polu innych ludzi poprzez swoją działalność?

Czytaj także:  Strefa komfortu - dlaczego warto się z nią pożegnać

Łazariew bardzo wyraźnie kładzie nacisk na poniższe działania i trudno się z nim nie zgodzić.

*Modlitwa o przebaczenie –zwracanie się wprost do Boga, powoduje w duszy i ciele zdumiewające zmiany. Poprzez uznanie swoich błędów, człowiek otrzymuje od Stwórcy siły ,aby się zmienić i wejść w harmonię z wszechświatem.

*Pokuta – czyli skierowanie wszystkich sił na zmianę siebie i przyrzeczenie nigdy nie powtarzać swoich błędów. W trakcie pokuty następuje rozerwanie łańcucha przyczyn i skutków. Mechanizm pokuty wiąże się ze zrozumieniem praw wszechświata. Aby zdać sobie sprawę z naruszenia prawa, trzeba je znać.

*Pokora – pojęcie przyjęte przez chrześcijaństwo nie jest zniewoleniem, ale mechanizmem rozwoju duchowego. Przez wewnętrzną pokorę (zrozumienie dla życiowych prób) osiąga się harmonię z wszechświatem na najsubtelniejszym poziomie. Z energetycznego punktu widzenia oznacza to zaoszczędzenie ogromnych sił, które zostałyby zużyte na pretensje w stosunku do zaistniałej sytuacji.

Jest jeszcze tzw. Metoda terapeutyczna Łazariewa. Jej autor stawia sobie i potencjalnym uczniom bardzo wysokie wymagania etyczne i profesjonalne.
Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Po lekturze pierwszej książki Łazariewa możemy odnieść wrażenie, że przedkłada on karmę rodzinną ponad karmę indywidualną. W jednym z wywiadów
jednak dodaje, że w swoich dalszych badaniach przekonał się, że karma indywidualna ma dla nas
pierwszorzędne znaczenie.
Ja osobiście znalazłam szereg inspiracji i uzupełnienie dla mojej duchowej praktyki czego i innym
z całego serca życzę.

źródło: http://www.cudownyportal.pl/article.php?article_id=1450

 


 

 

 

strona Pana Siergieja Łazariewa:
http://diagnostykakarmy.pl/

Kliknij i oceń

Shopping cart