Skip to content

„puszczanie” technik medytacyjnych

Bardzo istotnym etapem w praktyce jest moment, w którym podświadomość reaguje znużeniem bądź oporem na powtarzane techniki, kiedy wydaje się, że wszystko co było możliwe do osiągnięcia przy ich pomocy zostało już osiągnięte. Ten sygnał oznacza konieczność okresowego powstrzymania się od wszelkich manipulacji i pozwolenie sobie na obserwację stanu osiągniętego na danym etapie praktyki. Bardzo łatwo jest pomylić poniechanie manipulacji energetycznych z podejściem Yin – wyciszaniem energii, które same w sobie jest manipulacją. Ogarnięcie świadomością chwili i akceptacja całkowitego obrazu nie ma konsekwencji ani Yin and Yang, jest niedziałaniem zgodnym z zasadą wu-wei.

Podświadomość sygnalizuje w ten sposób swoją gotowość na działanie bez bezpośredniego nadzoru świadomości. Wówczas jedyną owocną praktyką staje się pozbawiona intencji korekty obserwacja reakcji, jakich niższy umysł został wyuczony. Paradoksalnie, jest to najlepszy sposób na oczyszczenie się z kompulsywnych, półautomatycznych nawyków manipulacyjnych, mających spełniać zadania obronne, samoleczenia bądź manipulacji otoczeniem. Wszystkie spośród tych działań, jakie są zbędne, ulegają dekonstrukcji w niższym umyśle, po czym całość jest rekompilowana do postaci programu użytecznego na codzień.

Opisany proces jest zarówno celem całości praktyki – unifikacją medytacji z codziennością – jak i początkiem praktyki. Codzienne tzw. „normalne” życie jest wbrew pozorom pełne pseudologicznych, magicznych operacji działających na świadomość, ale większość z nich jest ekspresją engramów i działań obronnych podświadomości przed otwarciem na bardziej świadome doświadczanie pełni życia i istnienia we wszystkich płaszczyznach.

Stąd przed rozpoczęciem praktyk otwierających na wyższe formy świadomości konieczne jest „puszczenie” starych wzorców szarej, materialnej codzienności, równie magicznych jak te które są nieznane i mają posmak duchowości. Wszystko to może się dokonać jedynie przy pozbawionej pragnienia interwencji, pełnej akceptacji całości procesu świadomej obserwacji.

Cel praktyki przejawia się wówczas jako nieskrępowana Wola, którą podświadomość manifestuje dzięki jej bezpośredniemu połączeniu z nadświadomością. Porzucając techniki można łatwo zidentyfikować działania Woli pośród odtwórczo przetwarzanych wzorców.

Czytaj także:  Jednoczący Oddech

Stan świadomości pojawiający się po puszczeniu technik dobrze jest postrzegać przez pryzmat funkcji czakr Sahasrara i Ajna.

Kliknij i oceń

Shopping cart